commentaries / ANALYSIS

ทำไมกลุ่มมิลเลนเนียลจึงมีความน่าสนใจในสายตาผู้ประกอบการอสังหาฯ ในอาเซียน?

กลุ่มคน Millennials (มิลเลนเนียล) หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม Gen Y ด้วยสัดส่วนจำนวนประชากร 27.4% ในประเทศไทยที่เกิดราว ปี ค.ศ.1984-1996 (อ้างอิง UN Population Division – Jan, 2016/ World Bank data) ได้เข้ามามีอิทธิพลในโลกยุคใหม่ทั้งต่อด้านเศรษฐกิจและสังคม คาดว่าในอีกไม่ถึง 10 ปีข้างหน้านี้ กลุ่มคนมิลเลนเนียลจะกลายเป็นคนส่วนใหญ่เข้าสู่การทำงานแทนที่คนเจเนอเรชันเดิม โดยมาพร้อมกับไลฟ์สไตล์ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ตามการหล่อหลอมของสภาพสังคมเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 จากหลายงานวิจัยได้ค้นพบว่าคนกลุ่มมิลเลนเนียลจะให้คุณค่ากับการพัฒนาตัวเอง และหาสมดุลการใช้ชีวิต ไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่ทำงาน แต่จะให้ความสำคัญกับการดึงศักยภาพของตนไปสู่ความสำเร็จในการทำสิ่งต่างๆ พร้อมทั้งเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

นอกจากนี้กลุ่มมิลเลนเนียลยังเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งแน่นอนว่าวิถีชีวิตของพวกเขาได้ผูกพันธ์อยู่กับการใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาพลิกโฉมการทำกิจกรรมต่างๆ ให้สะดวกสบายมากขึ้น ลักษณะไลฟ์สไตล์นี้เองที่ส่งผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นกัน เพราะกลุ่มมิลเลนเนียลกำลังก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ซื้อหลักในตลาดที่อยู่อาศัย ดังที่เริ่มปรากฏให้เห็นในปัจจุบันและจะเห็นชัดเจนมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้


 

หากกล่าวถึงลักษณะการอยู่อาศัยของกลุ่มมิลเลนเนียลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่าส่วนใหญ่มักจะยังอยู่อาศัยกับครอบครัว เนื่องจากอิทธิพลทางสภาพเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเอเชีย แต่ทั้งนี้กลุ่มมิลเลนเนียลมีแนวโน้มจะซื้อที่อยู่อาศัยของตัวเองในอนาคต จากการสำรวจในรายงาน PropertyGuru Consumer Sentiment Survey ครึ่งปีแรก 2561 พบว่าตัวอย่างกลุ่มมิลเลนเนียลในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย) เกินกว่า 50% วางแผนจะย้ายออกไปอยู่อาศัยเองภายในปีหน้า โดยประเทศอินโดนีเซียมีจำนวนสูงสุดคือ 87% รองลงมาคือมาเลเซีย 72% และสิงคโปร์ 66% ตามลำดับ ทำให้ต้องเก็บออมในสถานการณ์ปัจจุบัน

ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มมิลเลนเนียลจำนวนไม่น้อยที่เริ่มหาซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบ้างแล้ว จากการมีการงานที่มั่นคงก่อเกิดกำลังซื้อที่สามารถเข้าถึงอสังหาริมทรัพย์รูปแบบต่างๆ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม สำหรับการเลือกที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ นั้น กลุ่มมิลเลนเนียลมักเลือกรูปแบบที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง คำนึงถึงความชอบ การเดินทาง ทำเล ขนาด และราคาที่เหมาะสมเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีมิลเลนเนียลบางกลุ่มที่สนใจเช่าที่อยู่อาศัยมากกว่าวางแผนซื้อ เนื่องจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ยังมีข้อจำกัดทางสถานะการเงิน ทำให้ไม่สามารถซื้อบ้านได้ ต้องการดูแลพ่อแม่ ไม่ต้องการแต่งงาน และมีแนวโน้มย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยไปตามสถานที่ทำงาน เป็นต้น ทำให้ตลาดเช่ายังเติบโตได้ด้วยแรงซื้อของกลุ่มมิลเลนเนียลกลุ่มนี้

จากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 (DDproperty Consumer Sentiment Survey 1H 2018) สำรวจพบกลุ่มมิลเลนเนียลในไทยมีทั้งที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่และอาศัยอยู่คนเดียว อัตราส่วนใกล้เคียงกันคือ 50% และกลุ่มคนที่มีแผนจะย้ายออกไปอยู่อาศัยเองในปีหน้า 49% นับว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักจากสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจาก 2 เหตุผลหลัก คือ ต้องการดูแลพ่อแม่ ทำให้ 64% ของกลุ่มมิลเลนเนียลยังเลือกที่จะอาศัยอยู่กับพ่อแม่หรือครอบครัว สาเหตุรองลงมาคือ 52% สภาพทางเศรษฐกิจที่ทำให้คนกลุ่มมิลเลนเนียล ยังไม่มีกำลังซื้อมากพอ จึงต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ในขณะเดียวกันผลการสำรวจยังพบว่า กลุ่มมิลเลนเนียลในประเทศไทย 65% มีการวางแผนออมเงินในแต่ละเดือน เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยและย้ายออกไปอยู่เอง ก่อนอายุ 35 ปี สอดคล้องกับข้อมูลการสำรวจในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ที่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้จากข้อมูลที่กล่าวไปเบื้องต้นทำให้เห็นภาพกลุ่มมิลเลนเนียลในการก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักที่สำคัญของสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตอันใกล้นี้ แม้ว่าปัจจุบันในประเทศไทยกลุ่มมิลเลนเนียลจะยังอาศัยอยู่กับครอบครัวและยังไม่มีแผนซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองมากนัก แต่คาดว่าอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้กลุ่มมิลเลนเนียลจะค่อยๆ แปรเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานหลักในสังคม สามารถเก็บออมและสร้างได้รายได้จากการทำงานได้อย่างเต็มที่มากขึ้น แน่นอนว่าย่อมก่อเกิดการบริโภครูปแบบใหม่ที่ค่อยๆ เปลี่ยนโฉมการบริโภคของคนเจเนอเรชันก่อน

นอกจากนี้ยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาวอีกด้วย เพราะคนกลุ่มนี้จะเข้ามาครองตลาดเป็นกำลังซื้อหลักที่สำคัญ โดยคาดว่าระดับราคาที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้อยู่ที่ 1-4 ล้านบาท และมีความสนใจที่อยู่อาศัยที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว เน้นความสะดวกสบาย ดังนั้นบรรดาผู้ประกอบการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวตาม พร้อมผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับแผนการตลาดและผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น ไม่แน่ว่ากลุ่มมิลเลนเนียลจะเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่ช่วยผลักดันให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์เติบโตกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันก็เป็นได้

DDproperty.com เว็บไซต์สื่อกลางอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่ง ที่รวบรวม ทิปส์ในการซื้อขายอสังหาฯ และรีวิวโครงการใหม่ ทั้งไทยและอังกฤษ ไว้กว่า 10,000 บทความ


DDproperty
สื่อกลาง ซื้อ-ขาย อสังหาฯ อันดับ 1 ของไทย

Update : 27 สิงหาคม 2561

View : 1,162Most Popular
1

Airbus A340-500 หายนะหลายหมื่นล้าน

Update : 27 มีนาคม 2558

view : 242,355

2

เพราะเป็น ‘เจนวาย’ จึงเจ็บปวด กลุ่มคนที่

Update : 11 พฤษภาคม 2560

view : 71,799

3

ราคาทองคำไตรมาส 4 โอกาสลงมากกว่าขึ้น

Update : 19 พฤศจิกายน 2557

view : 41,848


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group