commentaries

การจัดทำ Credit Rating ของประเทศไทย ประเทศไทยจำเป็นต้องกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าและให้ประชาชนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่สูงขึ้น จึงได้กู้เงินจากต่างประเทศโดยการออกพันธบัตรเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2447 ต่อมาในปี 2519 ไทยได้กลับมากู้เงินจากตลาดการเงินต่างประเทศอีกครั้งในรูป Euro Syndica

Update : 16 พฤศจิกายน 2560

View : 218


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 16,156

COMMENTARIES

4 ปัจจัยเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปในปี 2018

Update : 15 พฤศจิกายน 2560

View : 699

COMMENTARIES

การลงทุนในผู้บริหารระดับสูงยังจำเป็นอยู่หรือไม่

Update : 10 พฤศจิกายน 2560

View : 680

COMMENTARIES

กับดักความสำเร็จ... ในอดีต

Update : 10 พฤศจิกายน 2560

View : 6,671

COMMENTARIES

ธุรกิจกงสีรุ่นที่สามจะเติบโตกว่ารุ่นพ่อได้อย่างไร

Update : 07 พฤศจิกายน 2560

View : 4,881

COMMENTARIES

จับตาช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ: 'จีน' ประเทศมหาอำนาจแห่งศตวรรษที่

Update : 03 พฤศจิกายน 2560

View : 988

COMMENTARIES

หลักประกันของแรงงานข้ามชาติปลอดภัยและจ้างงานแบบถูกกฎหมาย

Update : 23 ตุลาคม 2560

View : 588

COMMENTARIES

ตลาดหุ้นจีนดึงดูดใจลุ้น A-Share ดีดตัว

Update : 19 ตุลาคม 2560

View : 473

COMMENTARIES

หุ้นไทยทะลุ 1,700 จุดแล้ว แพงไปหรือไม่

Update : 18 ตุลาคม 2560

View : 2,475

COMMENTARIES

ระบบทุนนิยมกับความเหลื่อมล้ำ

Update : 19 ตุลาคม 2560

View : 630Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย