commentaries

6 คำถามที่ทำให้การลงทุนในหุ้นเป็นเหมือนการทำธุรกิจ (ตอน 2) ต่อเนื่องจากรอบที่แล้วที่เขียนค้างไว้ครับ กับ 6 คำถามที่ทำให้การลงทุนในหุ้นเป็นเหมือนการทำธุรกิจ รอบที่แล้วเราคุยกันไปสามข้อแล้วว่า เราต้องเข้าใจสินค้าที่เราเทรดอยู่ ต้องเข้าใจที่มาของกำไรและวัดความผันผวนของมันให้ได้ และที่สำคัญต้นทุนเป็นสิ่งที่ต้อง Focus อย่างมากที่สุด วันนี้เรามาต่อกันสามข้อที่เหล

Update : 20 มีนาคม 2561

View : 399vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 5,199

COMMENTARIES

เตรียมรับมือกับความผันผวนของตลาดหุ้นตลอดทั้งปีนี้

Update : 16 มีนาคม 2561

View : 387

COMMENTARIES

ICO กับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

Update : 05 มีนาคม 2561

View : 606

COMMENTARIES

จัดสรรความหลากหลายให้ลงตัว ยึด 3 หลักคิดคุมวัฒนธรรมองค์กรที่

Update : 03 มีนาคม 2561

View : 386

COMMENTARIES

วิธีการทำให้ประเทศชาติมั่งคั่ง

Update : 03 มีนาคม 2561

View : 983

COMMENTARIES

ทำเล vs ราคา ปัจจัยไหนที่คนไทยให้ความสำคัญมากที่สุดเมื่อต้อง

Update : 28 กุมภาพันธ์ 2561

View : 809

COMMENTARIES

ขั้นตอนการทำ ICO: สตาร์ทอัพจะประสบความสำเร็จด้วย Initial Coi

Update : 26 กุมภาพันธ์ 2561

View : 2,317

COMMENTARIES

6 คำถามที่ทำให้การลงทุนในหุ้นเป็นเหมือนการทำธุรกิจ (ตอน 1)

Update : 20 มีนาคม 2561

View : 736

COMMENTARIES

บุคลากรไอที หัวใจโลกยุคดิจิทัล 4.0

Update : 16 กุมภาพันธ์ 2561

View : 531

COMMENTARIES

หนังม้วนเดิม

Update : 16 กุมภาพันธ์ 2561

View : 882Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)