commentaries

การลงทุนในช่วงเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นตลาดหุ้นยังคงน่าสนใจหรือไม่ ? ปัจจุบันสหรัฐฯ เข้าสู่ในวัฏจักรการปรับขึ้นดอกเบี้ย ตั้งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2009 ธนาคารกลางทั่วโลกดำเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายโดยการลดอัตราดอกเบี้ยและเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ตลาดทุน หลังจากนั้นเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวได้ดี เงินเฟ้อค่อยๆ เร่งตัวขึ้นเข้า

Update : 20 มิถุนายน 2561

View : 287

COMMENTARIES

Business Model ที่ผมตามหาในครึ่งปีหลัง

Update : 20 มิถุนายน 2561

View : 258

COMMENTARIES

ความผันผวนที่มากขึ้นจากการดำเนินนโยบายการเงินที่แตกต่าง

Update : 18 มิถุนายน 2561

View : 2,592

COMMENTARIES

อนาคตธุรกิจเอเจนซี่ในไทย แบรนด์ยังต้องพึ่ง หรือ เอเจนซี่ต้อง

Update : 14 มิถุนายน 2561

View : 1,011

COMMENTARIES

กับดักเศรษฐกิจไทยภายใต้ทุนนิยมโลกาภิวัตน์

Update : 11 มิถุนายน 2561

View : 309

COMMENTARIES

Democraship ตัดสินอย่างประชาธิปไตย บังคับใช้อย่างเผด็จการ

Update : 07 มิถุนายน 2561

View : 307

COMMENTARIES

ได้เวลาเปิดโลกการลงทุนต่างประเทศ

Update : 06 มิถุนายน 2561

View : 2,814

COMMENTARIES

ภาคธุรกิจไทยกับการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

Update : 29 พฤษภาคม 2561

View : 320

COMMENTARIES

Inverted Yield Curve สัญญาณเตือนสำคัญที่ต้องจับตามองในช่วงคร

Update : 18 พฤษภาคม 2561

View : 5,437

COMMENTARIES

อย่าทำเสียเรื่อง... ‘ค่าเงินอ่อนตัว’ และ ‘กีดกันการค้า’ สองป

Update : 23 พฤษภาคม 2561

View : 505Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader