commentaries

การลงทุน เกมที่ไม่มีวันจบ ช่วงที่ผ่านมาผมได้หยิบหนังสือที่ชื่อ  Game Theory หรือ ทฤษฎีเกม ฉบับที่เขียนโดย Ken Binmore และแปลโดยคุณพรเทพ เบญญาอภิกุล ขึ้นมาปัดฝุ่นอ่านอีกรอบ ส่วนตัวผมจัดหนังสือเล่มนี้ในกลุ่มที่พอทิ้งช่วงไปสักพักจะต้องหยิบขึ้นมาอ่านอีกรอบ อาจเพราะมีเวลาตกผลึกกับเรื่องที่อ่านไปก็เป็นได้ จึงทำให้เราสัมผัสไ

Update : 21 กันยายน 2560

View : 2,222


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 14,733

COMMENTARIES

FinTech กับบทบาทของ ก.ล.ต.

Update : 19 กันยายน 2560

View : 469

COMMENTARIES

Relatively Cheap or Absolutely Expensive?

Update : 16 กันยายน 2560

View : 1,376

COMMENTARIES

บริการสาธารณสุขจะมีคุณภาพดีขึ้นและราคาถูกลงได้อย่างไร?

Update : 12 กันยายน 2560

View : 337

COMMENTARIES

ธุรกิจไทยจะแข่งได้ต้องเน้นสร้างนวัตกรรม

Update : 05 กันยายน 2560

View : 467

COMMENTARIES

5 บริการสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์ในไทย: เทียบราคาและจุดเด่นโดนใจ

Update : 23 สิงหาคม 2560

View : 804

COMMENTARIES

SMEs รากฐานการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจยุค 4.0

Update : 21 สิงหาคม 2560

View : 389

COMMENTARIES

ประโยชน์ 6 ข้อ สำหรับธุรกิจที่จะได้รับจากบล็อกเชน

Update : 18 สิงหาคม 2560

View : 484

COMMENTARIES

จะเล่นหุ้นต้องรู้รอบหุ้น

Update : 15 สิงหาคม 2560

View : 4,203

COMMENTARIES

มาตรการติดปีก SMEs ไทยสู่สากล

Update : 11 สิงหาคม 2560

View : 288Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย