commentaries / THOUGHT LEADERS

ประธานเฟดคนใหม่กับความคิดเก่าๆ แย่ๆ เมื่อเร็วๆ นี้ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด คนใหม่ เปิดประชุมนัดแรกคณะกรรมการนโยบายการเงิน (Federal Open Market Committee) ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบายธนาคารกลาง โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ย Powell ตั้งใจจะสานต่อนโยบายที่ได้สร้างความเสียหายมากมายกับเศรษฐกิจของประเทศต่อไปการประชุมตอกย้ำว่าธนาคาร

Update : 17 กรกฎาคม 2561

View : 180


COMMENTARIES

The Road Not Taken

Update : 04 กรกฎาคม 2561

View : 241

COMMENTARIES

กับดักเศรษฐกิจไทยภายใต้ทุนนิยมโลกาภิวัตน์

Update : 11 มิถุนายน 2561

View : 415

COMMENTARIES

ภาคธุรกิจไทยกับการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

Update : 29 พฤษภาคม 2561

View : 392

COMMENTARIES

อย่าทำเสียเรื่อง... ‘ค่าเงินอ่อนตัว’ และ ‘กีดกันการค้า’ สองป

Update : 23 พฤษภาคม 2561

View : 599

COMMENTARIES

สร้างเศรษฐกิจใหม่แบบ 'ไทยเท่'

Update : 01 พฤษภาคม 2561

View : 807

COMMENTARIES

รีพับลิกันหลงลืมวิชาหั่นภาษี 101

Update : 11 เมษายน 2561

View : 779

COMMENTARIES

ยากับนโยบายการค้า

Update : 04 เมษายน 2561

View : 566

COMMENTARIES

วิธีการทำให้ประเทศชาติมั่งคั่ง

Update : 03 มีนาคม 2561

View : 1,325

COMMENTARIES

หนังม้วนเดิม

Update : 16 กุมภาพันธ์ 2561

View : 1,221Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader