commentaries / INVESTMENT OUTLOOK

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและผลกระทบต่อราคาน้ำมัน ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มทวีความร้อนแรงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากชาติอาหรับหลายประเทศ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน อียิปต์ ลิเบีย เยเมน และมัลดีฟส์ ประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์ โดยอ้างว่ากาตาร์ให้การสนับสนุน "ลัทธิก่อการร้าย" และเริ่มใช้มาตรการกดดันด้วยการคว

Update : 15 มิถุนายน 2560

View : 427


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 11,929

COMMENTARIES

การลงทุนเดือนพฤษภาคมที่ต้องจับตา "Sell in May" และ "A Hundr

Update : 12 พฤษภาคม 2560

View : 675

COMMENTARIES

ตลาดมีความเสี่ยงปรับฐาน แนะนำนักลงทุนถือเงินสดบางส่วนเพื่อลด

Update : 20 เมษายน 2560

View : 850

COMMENTARIES

เศรษฐกิจยุโรปกับปัญหาที่รุมเร้ารอบด้าน

Update : 18 เมษายน 2560

View : 608

COMMENTARIES

ความผันผวนที่มากขึ้นจากการดำเนินนโยบายการเงินที่แตกต่าง

Update : 28 มีนาคม 2560

View : 1,143

COMMENTARIES

เดือนมีนาคม ติดตามผลการเลือกตั้งยุโรป และ ผลประชุมธนาคารกลาง

Update : 17 มีนาคม 2560

View : 690

COMMENTARIES

สหรัฐฯ และลิเบีย...ตัวแปรสำคัญต่อแนวโน้มราคาน้ำมันโลก

Update : 20 เมษายน 2560

View : 1,040

COMMENTARIES

ก.ล.ต. กับบทบาทผู้กำกับดูแลมุ่งพัฒนาตลาดทุนไทยให้ยั่งยืน

Update : 05 มกราคม 2560

View : 978

COMMENTARIES

จับตาดูการปฏิรูปภาษีนิติบุคคลในสหรัฐฯ

Update : 15 ธันวาคม 2559

View : 1,119

COMMENTARIES

ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหลังการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลา

Update : 21 พฤศจิกายน 2559

View : 1,426Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)