commentaries / INVESTMENT OUTLOOK

ตลาดหุ้นจีนดึงดูดใจลุ้น A-Share ดีดตัว จากการทบทวนคาดการณ์เศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ครั้งล่าสุด จีนเป็นประเทศที่ IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจทั้งสองปี (2560-2561) เมื่อเทียบกับประเทศอื่น แม้จะถูกปรับเพิ่มคาดการณ์เหมือนจีน แต่ก็ปรับขึ้นเพียงปีเดียว (2560) นั่นก็หมายความว่า IMF เชื่อมั่นว่าในระยะ 2 ปีนี

Update : 19 ตุลาคม 2560

View : 348


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 15,505

COMMENTARIES

หุ้นไทยทะลุ 1,700 จุดแล้ว แพงไปหรือไม่

Update : 18 ตุลาคม 2560

View : 2,161

COMMENTARIES

Relatively Cheap or Absolutely Expensive?

Update : 16 กันยายน 2560

View : 1,513

COMMENTARIES

สรุปภาพรวมการลงทุนในครึ่งปีแรกและปัจจัยที่ต้องติดตามในครึ่งป

Update : 14 กรกฎาคม 2560

View : 621

COMMENTARIES

โอกาสการลงทุนตลาดหุ้นในประเทศกำลังพัฒนา

Update : 13 กรกฎาคม 2560

View : 792

COMMENTARIES

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและผลกระทบต่อราคาน้ำมัน

Update : 15 มิถุนายน 2560

View : 792

COMMENTARIES

การลงทุนเดือนพฤษภาคมที่ต้องจับตา "Sell in May" และ "A Hundr

Update : 12 พฤษภาคม 2560

View : 1,010

COMMENTARIES

ตลาดมีความเสี่ยงปรับฐาน แนะนำนักลงทุนถือเงินสดบางส่วนเพื่อลด

Update : 20 เมษายน 2560

View : 1,214

COMMENTARIES

เศรษฐกิจยุโรปกับปัญหาที่รุมเร้ารอบด้าน

Update : 18 เมษายน 2560

View : 1,568

COMMENTARIES

เดือนมีนาคม ติดตามผลการเลือกตั้งยุโรป และ ผลประชุมธนาคารกลาง

Update : 17 มีนาคม 2560

View : 1,073Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย