commentaries / CONTRIBUTOR

จะเล่นหุ้นต้องรู้รอบหุ้น คำถามคลาสสิคที่ทุกคนในวงการหุ้นเจอคือ "ซื้อหุ้นตัวไหนดี" เป็นเรื่องถามง่าย แต่ตอบยาก และไม่แปลกที่คนถูกถามจะกระอักกระอ่วมที่จะตอบเสมอ โดยเฉพาะถ้าไม่รู้จักกันมาก่อน บอกแล้วหุ้นขึ้นก็แล้วไป แต่แค่บอกแล้วหุ้นไม่ขึ้นทันทีมีสิทธิ์โดนด่าอยู่ไม่น้อย คีย์เวิร์ดในที่นี้คือ "ทันที" ซึ่งจากประสบการณ์ตรง ผมว่าผ

Update : 15 สิงหาคม 2560

View : 1,593

vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 13,330

COMMENTARIES

วิธีสร้างความมั่งคั่งในยุค Disrupt Era

Update : 31 กรกฎาคม 2560

View : 1,006

COMMENTARIES

ไทยมีศักยภาพดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมากกว่าสิงคโปร์

Update : 07 กรกฎาคม 2560

View : 3,111

COMMENTARIES

ลงทุนแบบนักสะสม

Update : 22 มิถุนายน 2560

View : 2,892

COMMENTARIES

เรื่องควรรู้ก่อนคัดหุ้นเข้าพอร์ทครั้งต่อไป

Update : 18 พฤษภาคม 2560

View : 4,985

COMMENTARIES

"รวย มั่งคั่ง มั่นคง" คาถาแก้ทุกปัญหาเรื่องเงิน

Update : 24 เมษายน 2560

View : 3,546

COMMENTARIES

ว่ากันด้วยเรื่องมายด์เซ็ตการลงทุน

Update : 17 มีนาคม 2560

View : 11,596

COMMENTARIES

แกะโมเดลความสำเร็จสูตรสำเร็จการลงทุน โดย หยง ธำรงชัย เอกอมรว

Update : 17 กุมภาพันธ์ 2560

View : 7,396

COMMENTARIES

The First COO’s Note ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์

Update : 04 พฤษภาคม 2559

View : 1,987

COMMENTARIES

พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่และแนวโน้มในอนาคต

Update : 15 มีนาคม 2559

View : 10,513Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย