commentaries / CONTRIBUTOR

ลงทุนแบบนักสะสม จะสะสมของสักชิ้น มักเริ่มจากความสนใจในเรื่องนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น พระเครื่อง นาฬิกา รถ เพชร ฯลฯ อาจเพราะด้วยความชอบเป็นการส่วนตัว หรือเป็นรสนิยมเพื่อแสดงระดับฐานะก็ตามที การสะสมทุกวันนี้เรียกว่าเป็นงานอดิเรกที่ไม่ใช่ทำกันเล่นๆ ของสะสมหลายๆ ชิ้นราคาสูงถึงขั้นที่ต้องมีเงินระดับเศรษฐีถึงจะครอบครองได้ พระเ

Update : 22 มิถุนายน 2560

View : 2,438


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 11,929

COMMENTARIES

เรื่องควรรู้ก่อนคัดหุ้นเข้าพอร์ทครั้งต่อไป

Update : 18 พฤษภาคม 2560

View : 4,696

COMMENTARIES

"รวย มั่งคั่ง มั่นคง" คาถาแก้ทุกปัญหาเรื่องเงิน

Update : 24 เมษายน 2560

View : 3,360

COMMENTARIES

ว่ากันด้วยเรื่องมายด์เซ็ตการลงทุน

Update : 17 มีนาคม 2560

View : 11,453

COMMENTARIES

แกะโมเดลความสำเร็จสูตรสำเร็จการลงทุน โดย หยง ธำรงชัย เอกอมรว

Update : 17 กุมภาพันธ์ 2560

View : 7,139

COMMENTARIES

The First COO’s Note ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์

Update : 04 พฤษภาคม 2559

View : 1,781

COMMENTARIES

พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่และแนวโน้มในอนาคต

Update : 15 มีนาคม 2559

View : 8,950

COMMENTARIES

Market timing หรือจะสู้ Asset allocation

Update : 14 มีนาคม 2559

View : 2,484

COMMENTARIES

ทางเลือกใหม่แห่งการลงทุน “ซื้อ” สัญชาติยุโรป

Update : 04 มีนาคม 2559

View : 3,335

COMMENTARIES

น้ำมันขา “งง” กับ Commodity Domino ในเศรษฐกิจไทย

Update : 29 กุมภาพันธ์ 2559

View : 2,016Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)