commentaries / CONTRIBUTOR

เศรษฐกิจไทยกำลังดี แต่ทำไมชาวบ้านถึงบ่น วันนี้ผมพยายามทำความเข้าใจในสภาวะ GDP ของประเทศไทยที่สวนทางกับการทำมาค้าขายของชาวบ้านอย่างรุนแรง ผมทราบมาจากคนรู้จักหลายคนและจากคอมเม้นท์ต่างๆในสื่อว่า ช่วงนี้ค้าขายลำบากมาก เศรษฐกิจฝืดเคืองสุดๆ จะว่าไปแล้วในเชิงของ Competition ในการทำธุรกิจก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียว 

Update : 26 ธันวาคม 2560

View : 6,243vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 3,890

COMMENTARIES

ราคา Bitcoin วันนี้เป็นที่สนใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และนี

Update : 04 ธันวาคม 2560

View : 16,895

COMMENTARIES

8 ธุรกิจในทศวรรษหน้า

Update : 27 พฤศจิกายน 2560

View : 16,008

COMMENTARIES

กับดักความสำเร็จ... ในอดีต

Update : 10 พฤศจิกายน 2560

View : 7,487

COMMENTARIES

ธุรกิจกงสีรุ่นที่สามจะเติบโตกว่ารุ่นพ่อได้อย่างไร

Update : 07 พฤศจิกายน 2560

View : 5,228

COMMENTARIES

อนาคตของสิ่งที่เรียกว่าเงิน

Update : 04 ตุลาคม 2560

View : 5,468

COMMENTARIES

Million To Billion ได้ด้วยตลาดทุน

Update : 03 ตุลาคม 2560

View : 16,250

COMMENTARIES

การลงทุน เกมที่ไม่มีวันจบ

Update : 21 กันยายน 2560

View : 4,371

COMMENTARIES

ธุรกิจไทยจะแข่งได้ต้องเน้นสร้างนวัตกรรม

Update : 05 กันยายน 2560

View : 842

COMMENTARIES

ประโยชน์ 6 ข้อ สำหรับธุรกิจที่จะได้รับจากบล็อกเชน

Update : 18 สิงหาคม 2560

View : 910Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย