cover

SEPTEMBER 2017 - HARALD LINK ถอดรหัสอาณาจักรบี.กริม ครอง 1.5 แสนล้านฉลอง 150 ปี พบเรื่องเด่น Harald Link ประธานกลุ่มบริษัท บี.กริม ผู้มุ่งมั่นสร้างการเติบโตให้อาณาจักรควบคู่การสร้างประโยชน์ทางสังคม โดยปรับใช้แนวทางพุทธศาสนา เพื่อต่อยอดธุรกิจครอบครัวอายุ 139 ปี โดยมี Caroline Link บุตรสาวคนโตพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจร่วมกับผู้บริหารมืออาชีพ ภายใต้เป้าหมายการเติบโตจากระดับ 4.19 หมื่น

Update : 07 กันยายน 2560

View : 543


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 14,733

COVER

AUGUST 2017 - Power Woman ก้าวที่กล้าของผู้หญิงแถวหน้า

Update : 03 สิงหาคม 2560

View : 11,654

COVER

July 2017 - อิสระ ว่องกุศลกิจ ตำนานแห่งความหวาน “มิตรผล” สู่

Update : 06 กรกฎาคม 2560

View : 1,657

COVER

June 2017 - ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ พลิกชีวิตติดลบสู่ราชาอสั

Update : 06 มิถุนายน 2560

View : 3,193

COVER

MAY 2017 - "VISIONARY LEADER" ยุทธชัย จรณะจิตต์ นำทัพอิตัลไท

Update : 01 มิถุนายน 2560

View : 1,491

COVER

APRIL 2017 - THE RICHEST MUSICIAN ยืนยง โอภากุล "คนจนผู้ยิ่ง

Update : 04 พฤษภาคม 2560

View : 3,841

COVER

MARCH 2017 - คีรี กาญจนพาสน์ คว้าโอกาสแสนล้านบนฟากฟ้า ขับเคล

Update : 04 พฤษภาคม 2560

View : 2,964

COVER

FEBRUARY 2017 - SUPER UBER ก้าวที่กล้าของ Travis Kalanick ทุ

Update : 04 พฤษภาคม 2560

View : 2,798

COVER

JANUARY 2017 - เบอร์หนึ่งสารพัดค้า บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ปั้นอ

Update : 04 พฤษภาคม 2560

View : 2,114

COVER

DECEMBER 2016 - INNOVATOR EXTRAORDINAIRE ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ แ

Update : 30 พฤศจิกายน 2559

View : 1,825Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย