cover

MARCH 2017 - คีรี กาญจนพาสน์ คว้าโอกาสแสนล้านบนฟากฟ้า ขับเคลื่อนมังกรสยามเชื่อมมหานคร เรื่องราวแห่งรถไฟฟ้าสายแรกของไทยที่ทวีความมั่งคั่งในปัจจุบัน หลัง คีรี กาญจนพาสน์ ผู้บุกเบิก บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ คว้าชัยในการประมูลโครงการขนาดใหญ่รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลืองที่มูลค่าพุ่งกว่า 1 แสนล้านบาท ภายใต้ความร่วมมือพันธมิตร ในนามกิจการร่วมค้า BSR Joint Venture โดย BTS ถือหุ้นใหญ่ที่อัต

Update : 03 มีนาคม 2560

View : 2,069


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 9,129

COVER

FEBRUARY 2017 - SUPER UBER ก้าวที่กล้าของ Travis Kalanick ทุ

Update : 02 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,993

COVER

JANUARY 2017 - เบอร์หนึ่งสารพัดค้า บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ปั้นอ

Update : 27 ธันวาคม 2559

View : 1,397

COVER

DECEMBER 2016 - INNOVATOR EXTRAORDINAIRE ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ แ

Update : 30 พฤศจิกายน 2559

View : 1,195

COVER

NOVEMBER 2016 - “รักคำโตๆ ดันเบทาโกรสู่แสนล้าน: วสิษฐ แต้ไพส

Update : 30 พฤศจิกายน 2559

View : 1,280

COVER

OCTOBER 2016 - FINTECH ROCKSTARS เขย่าวงการการเงินไทยยุค Tha

Update : 13 ตุลาคม 2559

View : 1,395

COVER

SEPTEMBER 2016 - “ชูชาติ-ดาวนภา” ผสานสูตรธุรกิจปล่อยกู้ 1+1=

Update : 06 ตุลาคม 2559

View : 1,721

COVER

AUGUST 2016 - ศุภชัย เจียรวนนท์ Game Changer True สู่ผู้นำใน

Update : 04 สิงหาคม 2559

View : 2,595

COVER

JULY 2016 - "CATCH ME IF YOU CAN" ประทีป ตั้งมติธรรม นำทัพ ศ

Update : 08 กรกฎาคม 2559

View : 1,324

COVER

JUNE 2016 - เลสเตอร์ ซิตี้ จัดให้ วิชัย ศรีวัฒนประภา

Update : 06 กรกฎาคม 2559

View : 1,308

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้