cover

JULY 2018 - สุวิน-ธัญญาภรณ์ มั่งคั่งอย่าง BEAUTY สวยสะพรั่งหมื่นล้านใน 5 ปี จากจุดเริ่มต้นของธุรกิจร้านเครื่องสำอางขนาดเล็กที่ สุวิน และ ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ สู้สร้างและทำงานหนัก กระทั่งสั่งสมประสบการณ์จนสบช่องทางธุรกิจค้าความงามเมื่อปี 2540 ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญในการสร้าง บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ ธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์เพื่อความงามประเภทเครื่องสำอางและบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสาร

Update : 02 กรกฎาคม 2561

View : 2,731


COVER

JUNE 2018- ปั้นแบรนด์ เกษมราษฎร์ 'GO INTER' ภารกิจทายาทหมื่น

Update : 02 กรกฎาคม 2561

View : 3,247

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader