EDITORIAL & CONTRIBUTOR

ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor

Twitter: @chayanit_forbes

นักข่าว นักเขียนของนิตยสารสายเศรษฐกิจมาเกือบ 20 ปี สั่งสมประสบการณ์จาก นิตยสาร การเงินธนาคาร ก่อนย้ายมาอยู่กับ Bloomberg Businessweekแล้วขึ้นเป็นบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร Business+


Most Popular
1

ชาตรี ศิษย์ยอดธง สังเวียนหมื่นล้าน ONE C

Update : 12 มีนาคม 2561

view : 474,265

2

Airbus A340-500 หายนะหลายหมื่นล้าน

Update : 27 มีนาคม 2558

view : 234,611

3

วิวาห์แห่งปี "ลูกสาวเจ้าสัวซีพี" ควง "ดร

Update : 07 พฤศจิกายน 2557

view : 122,814

PEOPLE

โชคชัย เลิศเธียรดำรง ขึ้นรูป Royal Porcelain ถูกใจรุ่นใหม่

Update : 18 กรกฎาคม 2561

View : 192

ENTREPRENEURS

สมฤกษ์ วงศ์วีระนนท์ชัย S.C.S. สู่เส้นทางที่ท้าทาย

Update : 27 มิถุนายน 2561

View : 449

PEOPLE

ชวิน อรรถกระวีสุนทร ก่อโครงการที่ฉีกกฎ

Update : 11 มิถุนายน 2561

View : 6,062

ENTREPRENEURS

จันทรา พงศ์ศรี ฟู้ดสตาร์ชื่นใจไร้พรมแดน

Update : 23 พฤษภาคม 2561

View : 6,350

PEOPLE

ธิญาดา ควรสถาพร ผันผงธูปสู่เชื้อเพลิงชีวมวล

Update : 17 พฤษภาคม 2561

View : 12,016

NEWS

CIMB Thai เร่งโต 5% จุดพลุบริหารความมั่งคั่ง

Update : 15 พฤษภาคม 2561

View : 653

ENTREPRENEURS

วริศ ยงสกุล ค้าเรือยอชต์ให้โลดแล่น

Update : 19 เมษายน 2561

View : 1,604

PEOPLE

‘วัชมนฟู้ด’ ผลิธุรกิจใหม่ เพิ่มรายได้แตะ 4 พันล้าน

Update : 13 เมษายน 2561

View : 5,408

PEOPLE

ปุณยธร สุทธิพงษ์ชัย ควบ VC ไล่ล่า Unicorn

Update : 13 เมษายน 2561

View : 1,395
Other Category