ENTREPRENEURS / GLOBAL

เรียนรู้โลกกว้างผ่านของเล่นสุดว้าว! Amy Norman และ Stella Ma ไม่ต่างจากพวกผู้ประกอบการย่าน Bay Area ส่วนใหญ่ที่ปรารถนาเงินทุนสนับสนุนจากกลุ่ม VC นั่นทำให้ทั้งคู่ต้องเดินสายพบปะนักลงทุนจำนวนมากเพื่อเสนอธุรกิจของเล่นเด็กในรูปแบบ “กระเป๋าอุปกรณ์นักเดินทาง” โชคดีที่ตอนนั้นไม่มีนักลงทุนรายใดสนใจร่วมลงทุน ธุรกิจของพวกเธอมีชื่

Update : 11 เมษายน 2560

View : 601


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 10,668

ENTREPRENEURS

บุกโรงงานผลิตนวัตกรรมสุดล้ำในสวีเดน

Update : 22 กันยายน 2559

View : 2,810

ENTREPRENEURS

พักประหยัดพร้อมบุฟเฟ่ต์มังสวิรัติที่ Byke

Update : 14 กันยายน 2559

View : 1,309

ENTREPRENEURS

การผจญภัยครั้งใหม่ของ Bansal

Update : 23 สิงหาคม 2559

View : 1,344

ENTREPRENEURS

ธุรกิจส่งอาหาร GrubHub

Update : 20 สิงหาคม 2559

View : 1,725

ENTREPRENEURS

โมเดลใหม่ของการทำธุรกิจ

Update : 20 เมษายน 2559

View : 1,527

ENTREPRENEURS

3 พี่น้องรวมพลัง ดัน “สุวันนี โฮมเซ็นเตอร์” ยึดตลาดลาว

Update : 28 มีนาคม 2559

View : 3,150

ENTREPRENEURS

4 บริษัท StartUp ที่สร้างมูลค่าบริษัทหลักพันล้านเหรียญสหรัฐฯ

Update : 01 มีนาคม 2559

View : 3,709

ENTREPRENEURS

ศึกสู้ ธุรกิจเครื่องปรุงคู่ครัว

Update : 10 กุมภาพันธ์ 2559

View : 1,878

ENTREPRENEURS

จากฟาร์มสู่ชามข้าวน้องหมา

Update : 19 พฤศจิกายน 2558

View : 1,603Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)