forbes event / THAILAND

Forbes Thailand Forum 2016: Self-Made Success

Forbes Thailand นิตยสารรายเดือนภาษาไทย ที่นำเสนอเรื่องราวความสำเร็จของเจ้าของกิจการและนักบริหารชั้นนำ จัดเสวนาใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 5 หัวข้อ Forbes Thailand Forum 2016: Self-Made Success เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ เวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ภายในงานได้เชิญนักธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักและได้รับการยกย่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจ กระทั่งนำกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากนั้นใช้วิสัยทัศน์ขยายธุรกิจออกไปต่างประเทศ หรือขยายธุรกิจผ่านการร่วมทุนหรือควบรวมกิจการ โดยมีผู้บริหารของ โพสต์ พับลิชชิง และ Forbes Thailand อาทิ คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ คุณวรชัย พิจารณ์จิตร คุณภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ ฯลฯ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าของกิจการ ผู้บริหารองค์กร และผู้อ่าน Forbes Thailand กว่า 300 ท่าน อย่างอบอุ่น

การเสวนาแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก “Idea Motivation Action” ได้รับเกียรติจาก คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย คุณ ณ กาฬ เลาหะวิไลย รองบรรณาธิการอำนวยการกลุ่มโพสต์ พับลิชชิง

ส่วนช่วงที่สอง “Reaping the Rewards” ได้รับเกียรติจาก คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี รองประธานกรรมการ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ คุณสมัย ลี้สกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเสวนา โดยมี คุณคมสัน แกมทอง เป็นผู้ดำเนินรายการ

หลังเสร็จสิ้นการเสวนา Forbes Thailand ได้เชิญทุกท่านร่วมชิมไวน์และวิสกี้ระดับพรีเมียม จาก Italasia และ Chivas Regal พร้อมอาหารเลิศรสที่โรงแรมได้รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ

Forbes Thailand Forum 2016: Self-Made Success ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมเสวนา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกท่าน และได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด โดยโครงการ ชีวาส เดอะ เวนเจอร์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

 


Admin System Web
Administrator

Update : 11 กรกฎาคม 2559

View : 15,646Most Popular
1

นิตยสาร “ฟอร์บส ไทยแลนด์”

Update : 13 มิถุนายน 2557

view : 22,855

2

Forbes Thailand Forum 2016: Self-Made Su

Update : 11 กรกฎาคม 2559

view : 15,646

3

Forbes Thailand Alternative Investment 2

Update : 24 มีนาคม 2559

view : 15,330


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group