FORBES LIFE

My Brand, My Identity, My Passions ของ 'นุ่น-วรนุช ภิรมย์ภักดี' นอกจากมีชื่อเสียงในฐานะดาราและเซเลบแล้ว เธอยังมีดีเอ็นเอความเป็น 'ผู้ประกอบการ' ที่มีทั้ง passion ความกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะแตกต่าง รวมทั้งความใส่ใจอย่างละเอียดต่อทุกธุรกิจที่เธอลงทุนลงแรงทำมากที่สุดคนหนึ่ง วันนี้   Passion One “นาฏก” ด้วยรักในนาฏศิลป์ไทย นุ่นเริ่มต้นทำธุรกิจ

Update : 02 กรกฎาคม 2561

View : 1,909


FORBES LIFE

ชีวิตใหม่ทางใครทางมัน เริ่มต้นศักราชใหม่ของ Rolls-Royce และ

Update : 10 มิถุนายน 2561

View : 8,002

FORBES LIFE

สามมุมของชีวิต ‘พีช’ พชร จิราธิวัฒน์

Update : 02 มิถุนายน 2561

View : 10,802

FORBES LIFE

[Travel] หรูหราอย่างเป็นกันเองบนเรือสำราญ Seven Seas Voyager

Update : 11 พฤษภาคม 2561

View : 760

FORBES LIFE

กิตติศักดิ์ ปัทมะเสวี ‘ตรีสรา’ สู่ ‘พระยาพาลาซโซ่’

Update : 04 พฤษภาคม 2561

View : 14,587

FORBES LIFE

[Eatery] Akira Back จุดบรรจบของอาหารตะวันตกและตะวันออก

Update : 16 พฤษภาคม 2561

View : 1,467

FORBES LIFE

สดาวุธ เตชะอุบล ‘แชมป์คนใหม่’ นกพิราบแข่งเมืองไทย

Update : 23 เมษายน 2561

View : 1,327

FORBES LIFE

ณรงค์ เจียรวนนท์ เปิดกลยุทธ์ ชิงชัยสมรภูมิ “แข่งนกพิราบ”

Update : 19 เมษายน 2561

View : 4,097

FORBES LIFE

[Living] เปิดคอนโดฯ หรู ‘ศาลาแดง วัน’ ห้องชุดวิวสวนลุมพินี

Update : 10 เมษายน 2561

View : 1,007

FORBES LIFE

ชาตรี ศิษย์ยอดธง สังเวียนหมื่นล้าน ONE Championship

Update : 12 มีนาคม 2561

View : 474,265Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader