INVESTMENT OUTLOOK

เกาหลีเหนือ-สหรัฐฯ หรือวิกฤตจะซ้ำรอย วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของโลกดูเหมือนจะเวียนกลับมาทุกๆ 10 ปี ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2530 โลกเผชิญเหตุการณ์ Black Monday ที่ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นดาวน์โจนส์ร่วงลงกว่า 22.6% ในวันเดียว 10 ปีต่อมา เดือนกรกฎาคม 2540 วิกฤตย้ายเข้ามาอยู่ในทวีปเอเชียโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศไทย หรือที่เรารู้จักกันดี

Update : 06 ตุลาคม 2560

View : 4,976


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 15,505

INVESTMENT OUTLOOK

แกะรอยที่มาของเงินบาทแข็งค่าและมุมมองในระยะต่อไป

Update : 06 กันยายน 2560

View : 5,811

INVESTMENT OUTLOOK

ประเทศไทยกับปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ

Update : 27 กรกฎาคม 2560

View : 2,978

INVESTMENT OUTLOOK

ผลการเลือกตั้งอังกฤษไม่ส่งผลดีต่อ Theresa May

Update : 28 มิถุนายน 2560

View : 1,331

INVESTMENT OUTLOOK

คำถามสำคัญปีนี้คือการลดสินทรัพย์ของเฟด

Update : 31 พฤษภาคม 2560

View : 2,169

INVESTMENT OUTLOOK

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและความเสี่ยงต่อกลุ่มยูโรโซน

Update : 26 เมษายน 2560

View : 2,653

INVESTMENT OUTLOOK

เศรษฐกิจไทยปีระกา 2017 ท่ามกลางความเสี่ยงของนโยบายการค้าแบบก

Update : 28 กุมภาพันธ์ 2560

View : 4,994

INVESTMENT OUTLOOK

Investor searching for yield, Beware real sector

Update : 24 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,947

INVESTMENT OUTLOOK

อเมริกาจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ภายใต้ประธานาธิบดี Donald Tr

Update : 01 กุมภาพันธ์ 2560

View : 3,288

INVESTMENT OUTLOOK

2017 ปีแห่งนโยบายการคลัง

Update : 26 มกราคม 2560

View : 2,500Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย