leaderboard / GLOBAL

ย้อนรอยดีลควบรวม Disney ปี 1995 ชัยชนะของ Warren Buffett การเข้าซื้อกิจการ Disney ของ Capital Cities/ABC ในปี 1995 เป็นดีลมูลค่ามหาศาลถึง 1.9 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นการจับคู่เจ้าหนูผู้โด่งดังและผองเพื่อนกับ SportsCenter ซึ่งถือเป็นการรวมกิจการครั้งใหญ่ในวงการสื่อที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก อีกทั้งยังประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เรามาดูเบื้องลึกเบื้องหลังในห้

Update : 11 กันยายน 2560

View : 700


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 14,733

LEADERBOARD

มายาเงินตรา: 6 เศรษฐีจากละครเวทีบรอดเวย์

Update : 07 กันยายน 2560

View : 323

LEADERBOARD

ส่องเพื่อนบ้านประธานาธิบดี

Update : 31 สิงหาคม 2560

View : 630

LEADERBOARD

เปิดเพ้นท์เฮ้าส์ Donald Trump

Update : 25 สิงหาคม 2560

View : 2,009

LEADERBOARD

รวมดาวชาวโซเชียล

Update : 31 สิงหาคม 2560

View : 731

LEADERBOARD

6 ผลงานศิลปะชื่อดังสร้างมูลค่าเพิ่ม

Update : 31 กรกฎาคม 2560

View : 449

LEADERBOARD

12 อันดับเศรษฐีวัยต่ำกว่า 40 ปีที่มีทรัพย์สินสูงสุดในโลกปี 2

Update : 04 กรกฎาคม 2560

View : 4,079

LEADERBOARD

ชายหนุ่มผู้ไม่เคยหยุดนิ่ง

Update : 22 มิถุนายน 2560

View : 1,847

LEADERBOARD

อาณาจักรตระกูล Kushner

Update : 02 มิถุนายน 2560

View : 8,221

LEADERBOARD

10 อันดับ มหาเศรษฐีคนดังแห่งสหรัฐฯ

Update : 02 มิถุนายน 2560

View : 1,234Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย