leaderboard / GLOBAL

ขับรถอย่างมหาเศรษฐี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมปีที่แล้ว RM Sotheby’s ได้จัดการประมูลรถ BMW Z8 สีเงิน-ดำ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นของ Steve Jobs ผู้ก่อตั้ง Apple ซื้อรถเปิดประทุนคันใหม่นี้มาในปี 2000 โดยมีรายงานว่าซื้อตามคำแนะนำของ Larry Ellison จาก Oracle ในขณะนั้นรถคันนี้ราคา 128,000 เหรียญ แต่ราคาประมูลพุ่งขึ้นจากประวัต

Update : 18 มีนาคม 2561

View : 4,160vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 5,231

LEADERBOARD

ราคาของชีวิตชั้นดี

Update : 09 มีนาคม 2561

View : 2,950

LEADERBOARD

10 สถาบันการศึกษายอดนิยมของมหาเศรษฐีอเมริกันจาก Forbes 400

Update : 23 กุมภาพันธ์ 2561

View : 4,127

LEADERBOARD

ใช้ชีวิตสุดหรูสไตล์ Rockefeller

Update : 05 กุมภาพันธ์ 2561

View : 1,468

LEADERBOARD

Cartier Tank ครบรอบศตวรรษ ย้อนประวัติตำนาน 100 ปีนาฬิกาชื่อด

Update : 02 กุมภาพันธ์ 2561

View : 780

LEADERBOARD

10 นักกีฬาอเมริกันฟุตบอล NFL ที่ทำรายได้สูงที่สุดประจำปี 201

Update : 18 มกราคม 2561

View : 658

LEADERBOARD

จากเส้นทางธุรกิจรองเท้าของ Jimmy Choo

Update : 17 มกราคม 2561

View : 7,788

LEADERBOARD

15 บริษัท ‘ผลิตชิ้นส่วน’ ที่มูลค่าหุ้นทะยานหลังจับมือกับ ‘Ap

Update : 01 ธันวาคม 2560

View : 1,709

LEADERBOARD

เจ้าพ่อจอเงิน: โฮมเธียเตอร์ของ Charles Cohen

Update : 27 พฤศจิกายน 2560

View : 940

LEADERBOARD

7 ดาวรุ่งผู้ประกอบการด้าน 'ธุรกิจสุขภาพ' วัยต่ำกว่า 30 ปี

Update : 20 พฤศจิกายน 2560

View : 3,837Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)