News / THAILAND

เชลล์ ประเทศไทย ชู 3 กลยุทธ์หลักขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

อัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัทเชลล์ ประเทศไทย ประกาศแนวทางขับเคลื่อนพลังงานในอนาคตประเทศไทยอย่างยั่งยืน ตอบสนองการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมขับเคลื่อนพลังงานสะอาด

อัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ตั้งเป้าพัฒนาธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการผลักดันพลังงานให้เกิดความยั่งยืนเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ สู่การเปลี่ยนผ่านในการใช้พลังงานที่สะอาดยิ่งขึ้น โดยมี 3 องค์ประกอบสำคัญทำงานเชื่อมโยงกัน คือ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาศักยภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

โจทย์หลักของเชลล์ ประเทศไทย คือ “การเสริมประสิทธิภาพของพลังงานและลดโลกร้อนลง” ซึ่งเป็นนโยบายหลักขององค์กรเชลล์ทั่วโลก นต่างประเทศอย่างบราซิล ประเทศอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตพลังงานชีวภาพกำลังมีการทดสอบการใช้เอทานอล 100 เปอร์เซ็นต์กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อทดแทนการใช้แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า ซึ่งเชลล์ประเทศไทยได้เดินทางไปศึกษาการทดสอบดังกล่าว

“ประเทศบราซิลและไทยมีความคล้ายคลึงในแง่การนำพลังงานจากผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูป เราเองมีผลผลิตจากเกษตรไทยอย่างปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และ อ้อย ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ ทำให้เกิดองค์รวมของความมั่งคั่งของผู้เกี่ยวข้องและเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น” อัษฎา หะรินสุต กล่าวและเสริมว่าสำหรับประเทศไทยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เอทานอลเป็นพลังงานเชื้อเพลิงแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ยังอยู่ในขึ้นการศึกษาแต่หากมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ จากทุกฝ่าย อาจจะทำโมเดลนี้เกิดขึ้นได้จริง

ด้านความต้องการในการบริโภคพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงในโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการคาดการณ์จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจาก 7.8 พันล้านคน สู่ 9.8 พันล้านคนใน 30 ปีข้างหน้า บทบาทของเชลล์เองต้องสนับสนุนการหาพลังงานเชิงเพลิงคุณภาพและลดภาวะโลกร้อน ภาวะเลือนกระจก เช่นเดียวกับการเติบโตของการบริโภคพลังงานในประเทศไทยปีที่ผ่านมา ข้อมูลสถิติรถยนต์ที่จดทะเบียนอยู่ที่ราว 38 ล้านคัน แค่จากต้นปี 2561 มีรถยนต์จำหน่ายไปแล้วกว่า 400,000 คัน

“ตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นนับเป็นหนึ่งในสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมพลังงานโดยรวมที่จะเพิ่มสูงขึ้นตามมาและสะท้อนสู่กลยุทธ์สำคัญของเชลล์ประเทศไทยถึงการผลิตพลังงานสะอาดเพิ่มประสิทธิภาพและดีต่อสิ่งแวดล้อม” อัษฎา หะรินสุต กล่าว


อัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีปริมาณการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.87 ซึ่งตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นนี้นับเป็นหนึ่งในสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมพลังงานโดยรวมที่จะเพิ่มสูงขึ้นตามมา และสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังต้องการพลังงานที่ใช้ได้อย่างเพียงพอ ขณะเดียวกันต้องช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปได้พร้อมๆ กัน เชลล์แห่งประเทศไทย เปิดตัวกลยุทธ์ “พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม” และเตรียมความพร้อมใน 3 ด้าน คือการพัฒนาด้านนวัตกรรม การทำงานร่วมกัน และ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ

ตลอดเวลาที่ผ่านมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในประเทศไทย ทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เชลล์ได้นำเสนอเทคโนโลยีทั้งในด้านน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และยางมะตอย อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิง เชลล์ วี-เพาเวอร์, เทคโนโลยี Gas-to-liquid (GTL) ที่ใช้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิในการจัดส่งและจัดเก็บยางมะตอย

ด้านการทำงานร่วมกัน ความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านพลังงานจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐในเชิงนโยบาย บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่พัฒนาเครื่องยนต์ให้สามารถใช้เชื้อเพลิงชีวภาพได้มากขึ้น และสำหรับการสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น เชลล์ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนและชุมชนต่างๆ ผ่านโครงการที่มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในชุมชนต่างๆ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรเชลล์ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้ผ่านการแข่งขันเชลล์ อีโค-มาราธอน ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ การตระหนักรู้ และสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาให้แก่นักเรียนในการคิดค้นและประดิษฐ์รถยนต์ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“การเปลี่ยนผ่านพลังงานที่กำลังก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนในอนาคตข้างหน้า ในจังหวะช้าเร็วและในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน อันนำมาซึ่งความท้าทาย โอกาส รวมถึงทางเลือกของพลังงานชนิดต่างๆ ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันพิจารณาอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐบาล ผู้ประกอบการ หรือแม้แต่ผู้บริโภคทั่วไป” อัษฎา หะรินสุต กล่าวทิ้งท้าย


กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor

Update : 12 กรกฎาคม 2561

View : 563


Most Popular
1

วิวาห์แห่งปี "ลูกสาวเจ้าสัวซีพี" ควง "ดร

Update : 07 พฤศจิกายน 2557

view : 125,797

2

กลโกงอีคอมเมิร์ซจีน ส่งพัสดุที่ไม่ได้สั่

Update : 15 ธันวาคม 2560

view : 119,676

3

SC ASSET คำตอบของทุกความคุ้มค่าเหนือกาลเ

Update : 13 กุมภาพันธ์ 2561

view : 115,455


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group