News / THAILAND

บารามีซี่ แล็บ ศูนย์วิจัยแห่งอนาคตและการออกแบบ เผย 9 แทรนด์เด่นตอบโจทย์อสังหาฯ ยุค 4.0

ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ แห่ง ศูนย์วิจัยบารามีซี่ แล็บ เปิดตัวโมเดลการวิจัยเทรนด์เพื่อออกแบบธุรกิจรูปแบบใหม่ ในงาน FUTURE LAB FORUM 2018: X PERIENCE, X PLORE, X TEND พร้อมเจาะลึก Xperience Design Future Trend 2019 - 2020 สำหรับแวดวงอสังหาริมทรัพย์ยุค 4.0 ครั้งแรกในประเทศไทย

ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคอนเซปท์แห่งอนาคตและการออกแบบ เปิดเผยถึงการทำงานของบารามีซี่ แล็บว่า “ศูนย์วิจัยบารามีซี่ แล็บ เป็นองค์กรที่จะช่วยภาคธุรกิจค้นหาไอเดียในการเติบโตสู่อนาคตได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ หลักคิดและการทำงานของเราจึงมุ่งเน้นการค้นหาโอกาสแห่งการเติบโตของธุรกิจอย่างมีกระบวนการและองค์ความรู้ ในการพัฒนาแบรนด์สู่การแข่งขันในโลกยุค 4.0 ปัจจุบันเรามี 3 บริการหลัก คือ Future Lab Research การวิจัยรูปแบบใหม่สำหรับการเจาะหาอนาคตให้ภาคธุรกิจ, Future Trend ข้อมูลวิจัยเทรนด์ที่เจาะลึกในวงการต่างๆ และ Brand Future Evaluation การวิจัยประเมินประสิทธิภาพแบรนด์เพื่อความแข็งแกร่งในการทำธุรกิจในปัจจุบันและวิธีก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง

“กลุ่มลูกค้าหลักของเราเป็นธุรกิจที่ต้องการสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่โดดเด่นให้แก่ตลาดและกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแบ่งได้เป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 30%, กลุ่มธุรกิจรีเทล 20%, กลุ่มธุรกิจวัสดุตกแต่งในวงการสถาปัตยกรรม 20%, กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว 20% และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ราว 10%  ซึ่งในเชิงปฏิบัติการเราใช้งบประมาณในการลงทุนด้านการวิจัยและค้นคว้าข้อมูลถึง 15% ต่อปี”ล่าสุด ศูนย์วิจัยบารามีซี่ แล็บ ได้ทำการรวบรวมข้อมูดและทดสอบวิจัยกว่า 4 เดือนเป็นผลงานวิจัยชุดใหม่สำหรับแวดวงอสังหาริมทรัพย์ยุค 4.0 ครั้งแรกในประเทศไทย “Xperience Design Future Trend 2019 - 2020” ที่ได้สรุป 27 เทรนด์ที่สำคัญ โดย ศูนย์วิจัยบารามีซี่ แล็บ ได้ยก 9 เทรนด์ที่แนวโนมใหม่ที่วงการอสังหาริมทรัพย์ต้องตื่นตัวดังนี้

Interlock Life เทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในเรื่องการบริหารพื้นที่ในการใช้ชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับทีมโปรเจค เดวิลอปเม้นท์ เกี่ยวกับการความต้องการของการใช้ชีวิตแบบครอบครัวขยายมากขึ้น เนื่องจากความต้องการดูแลพ่อแม่และผู้สูงอายุแต่ปัญหาของการอยู่ร่วมกันคือการแบ่งปั่นพื้นส่วนการและพื้นที่ส่วนตัว ดังนั้น เทรนด์ของ Interlock Life คือการจัดการพื้นที่ในรูปแบบใหม่ๆ ที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ โดยให้ความสำคัญกับการจัดการพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ส่วนตัวให้มีประสิทธิภาพสูงสุดไปพร้อมๆ กัน ซึ่งถือเป็นความท้าทายของบ้านขนาดกลาง-เล็ก ที่จำเป็นต้องออกแบบพื้นที่เหมาะกับความต้องการของเทรนด์การอยู่อาศัยในหัวข้อนี้

Hybrid เทรนด์ที่ต่อยอดจากเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับเก็บได้ เนื่องจากประพฤติกรรมความต้องการใช้พื้นที่ในขนาดที่จำกัด ปัจจุบันแม้คนไทยจะยังไม่รู้ถึงความอึดอัดของการใช้พื้นที่เท่ากับคนฮ่องกง แต่คอนเซ็ปต์ในการนำอุปกรณ์ตกแต่งการใช้ชีวิต เพื่อช่วยยกระดับโดยนำเทคโนโลยีเขามาใช้ในการจัดเก็บอาทิ เทคโนโลยีการจัดเก็บเตียงระบบอัตโนมัติ หรือต่อยอดไปถึงการเชื่อมต่อด้วยแอพพลิเคชัน

Elasewhere หรือ เทรนด์ที่เรียกว่า “ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ที่สร้างแรงบันดาลใจ” เป็นแทรนด์ที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีต้องใส่ใจเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคในการออกแบบอสังหาฯ ในยุค ที่ต้องการการพักผ่อนเหนือระดับเหมือนพาผู้บริโภคหลุดไปสู่อีกโลกหนึ่งหรือความวุ่นวาย

AI Friend หรือ เทคโนโลยีที่เกิดจากผู้ผลิต AI และผู้ประกอบการนำไปปรับใช้กับผู้บริโภคเพื่ออำนวยความสะดวก

Live Life Servable Tech เนื่องจากพฤติกรรมของคนกับการใช้บริการกับแพลตฟอร์มต่างๆ ที่มากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคมีความสนใจเกี่ยวเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือกับการอยู่อาศัยและใช้ชีวิต อาทิ ซ่อม ดูแลบ้าน ซึ่งมีหลายมิติที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับใช้ได้

Self-Energerate เทรนด์ที่ทาง ศูนย์วิจัยบารามี่ซี่ แล็บ อยากนำเสนอ ซึ่งเป็นเทรนด์เกี่ยวข้องกับ การผลิตได้ด้วยตนเอง อาทิการปลูกผัก เพื่อกินใช้ได้เอง การผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เอง

Well-Living Tech เทรนด์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการอยู่อาศัย อาทิ อุปกรณ์ที่ทำให้การนอนดีขึ้น อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย

Absolutely Relex เทรนด์ที่เรียกว่าจิตวิญญาณแห่งการพักผ่อนสูงสุง เมื่อความสบายคือปัจจัยในการเลือกซื้อบ้านที่อยู่อาศัย การออกแบบให้บ้านเป็นพื้นที่พักผ่อนอย่างแท้จริงจึงมีความสำคัญยิ่ง ซึ่งความสนใจในรอบปีนี้คือ พื้นที่ที่เรียกว่า “Transition Space” สถานที่เชื่อมต่อจากนอกบ้านก่อนเข้าสู่พื้นที่ส่วนตัว

We-Tribe หรือ ชนเผ่าของฉัน ในยุคเทคโนโลยี 4.0 คนที่มีความชอบเหมือนๆ สามารถหาตัวตนกันได้ในโลกออนไลน์จึงเกิดการรวมตัวกัน อาทิ ไปขี่จักรยาน กลุ่มเทคสตาร์ทอัพที่รวมกลุ่มกันจาก โคเวิร์คกิ้งสเปช สำหรับเทรนด์สำหรับอสังหาริมทรัพย์ถือว่ายังเห็นไม่มากนัก

“ซึ่งโจทย์วิจัยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือผสมผสานและนำไปปรับใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ขององค์กร ถ้าคุณเรียนรู้เทรนด์และต่อยอด มีกระบวนการทำงานที่ถูกต้องก็จะเกิดงานคิดที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์กับผู้บริโภคในที่สุด โดยทั้ง 9 ที่เราเลือกมาจาก ทั้ง 27 เทรนด์เป็นเทรนด์ที่เกิดได้ทั่วโลกแต่การวิจัยของเราได้จัดทำการทดสอบกับตัวอย่างคนไทยหรือที่เรียกว่า “Glocal movement” เพื่อสะท้อนกับเทรนด์พฤติกรรมจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค” ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคอนเซปท์แห่งอนาคตและการออกแบบ กล่าวปิดท้าย


กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor

Update : 04 ตุลาคม 2561

View : 1,771Most Popular
1

วิวาห์แห่งปี "ลูกสาวเจ้าสัวซีพี" ควง "ดร

Update : 07 พฤศจิกายน 2557

view : 127,086

2

กลโกงอีคอมเมิร์ซจีน ส่งพัสดุที่ไม่ได้สั่

Update : 15 ธันวาคม 2560

view : 119,985

3

SC ASSET คำตอบของทุกความคุ้มค่าเหนือกาลเ

Update : 13 กุมภาพันธ์ 2561

view : 115,768


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group