NEWS / GLOBAL

เมืองใดที่จะเป็น Silicon Valley แห่งต่อไป? Glassdoor ศูนย์วิจัยด้านเศรษฐกิจตลาดแรงงาน รายงานว่า Silicon Valley ศูนย์กลางเทคโนโลยีในรัฐ California ของสหรัฐอเมริกาไม่ใช่กรุง Mecca แห่งงานด้านเทคโนโลยีอีกแล้ว เพราะงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้แพร่กระจายออกจาก Silicon Valley ไปอย่างรวดเร็วและเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมาก แน่นอนว่า

Update : 19 ตุลาคม 2560

View : 554


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 15,506

NEWS

ยักษ์เล็ก Dunkin Donuts ล้มยักษ์ใหญ่ Starbucks

Update : 16 ตุลาคม 2560

View : 33,111

NEWS

สตาร์ทอัพวิจัยวัคซีนต้าน “มะเร็ง” รับเงินลงทุน 93 ล้านเหรียญ

Update : 11 กันยายน 2560

View : 1,013

NEWS

เจาะลึกตลาดจีน: Localize แบรนด์อย่างไรให้พิชิตใจชาวแดนมังกร

Update : 28 สิงหาคม 2560

View : 597

NEWS

Jeff Bezos แซงหน้า Bill Gates ขึ้นเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดใ

Update : 02 สิงหาคม 2560

View : 4,268

NEWS

ส่องออฟฟิศ Jack Ma ที่สำนักงานใหญ่ Alibaba เมือง Hangzhou

Update : 24 กรกฎาคม 2560

View : 6,109

NEWS

เช็กตัวตนออนไลน์ของคุณให้ดี เมื่อบริษัทยุคใหม่เลือกจ้างพนักง

Update : 06 กรกฎาคม 2560

View : 995

NEWS

หรือซีอีโอ Uber จะโยนความเป็นผู้ประกอบการและ 'ระบบเศรษฐกิจแบ

Update : 19 มิถุนายน 2560

View : 996

NEWS

5 สุดยอด 'เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว' รุ่นใหม่ เตรียมเหินฟ้าใน 3

Update : 03 กรกฎาคม 2560

View : 3,082

NEWS

อาลีบาบา กรุ๊ป โตต่อเนื่อง พร้อมลงทุนธุรกิจคลาวด์ ธุรกิจสื่อ

Update : 22 พฤษภาคม 2560

View : 1,540Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย