people / HEROES OF PHILANTHROPY / GLOBAL

ให้มากเปลี่ยนโลกมาก

มีใครบ้างที่บริจาคเงินจำนวนมหาศาลโดยหวังที่จะเปลี่ยนแปลงโลก และนี่คือ 10 อันดับการบริจาคที่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Bridgespan Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการกุศลได้ทำการวิจัยเงินบริจาคตั้งแต่ 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไปที่ประกาศตัวเลขออกมาเมื่อปีที่ผ่านมา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กร 10 คนจัดอันดับ แบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่ด้วยกัน คือ

1.ความมุ่งมั่น 2.ความชัดเจนของผลลัพธ์ที่ต้องการ 3.บทบาทของเงินบริจาคที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสำคัญได้อย่างชัดเจน 4.ความสมเหตุสมผลและความสมจริงของกลยุทธ์ 5.ระดับการเรียนรู้และพัฒนาการที่เกิดขึ้นจากเงินบริจาค และ 6.ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างผู้บริจาคและหน่วยงานรับมอบเงินบริจาค โดยมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 18 คะแนน

แม้ว่าในทางปฏิบัติแล้ว เราจะต้องรออีกหลายปีกว่าจะบอกได้ว่าเงินบริจาคใกล้ที่จะผลิดอกออกผล ซึ่งอันดับต่อไปนี้เป็นการบริจาคที่น่าจับตามอง

 

อันดับ 1. Gavi, The Vaccine Alliance

ยอดบริจาค 1.55 พันล้านเหรียญ

ผู้บริจาค: Bill และ Melinda Gates

คะแนนรวม: 17.4

การเดิมพัน: นอกจากเงินบริจาคจากมูลนิธิ Gates Foundation แล้ว ยังมีผู้บริจาครายอื่นๆ อาทิ รัฐบาลนอร์เวย์ ที่มอบเงินให้อีก 6 พันล้านเหรียญ เพื่อให้ Gavi ตั้งเป้าจัดหาวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ให้กับเด็ก 300 ล้านคนภายในปี 2020 นี้


Melinda และ Bill Gates [เครดิตภาพ: cnbc.com]


อันดับ 2. (ร่วม) The Sierra Club’s Beyond Coal Campaign

ยอดบริจาค 30 ล้านเหรียญ

ผู้บริจาค: Michael Bloomberg

คะแนนรวม: 16.2

การเดิมพัน: มูลนิธิของ Bloomberg ซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีประจำ New York City บริจาคเงินเพื่อช่วยยุติการทำงานของโรงงานไฟฟ้าถ่านหินในสหรัฐฯ โดยมีผู้บริจาคอีก 12 คนที่มอบเงินช่วยเหลือให้รวมกันอีก 30 ล้านเหรียญ

เท่ากับเป็นการผลักดันให้ทางการลงมือกำจัดมลภาวะ


Michael Bloomberg


อันดับ 2. (ร่วม) Family Planning 2020

ยอดบริจาค 120 ล้านเหรียญ

ผู้บริจาค: Bill และ Melinda Gates

คะแนนรวม: 16.2

การเดิมพัน: มูลนิธิของ Bill และ Melinda Gates ให้การสนับสนุน Family Planning 2020 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ตั้งเป้าจัดหายาคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้หญิง 120 ล้านคนภายในปี 2020 อันเป็นความพยายามที่จะลดการมีบุตรเมื่อไม่พร้อม การทำแท้ง การแท้งลูก และการเสียชีวิตของมารดา

 

อันดับ 4. TheDream.US

ยอดบริจาค 50 ล้านเหรียญ

ผู้บริจาค: Donald E.Graham และ William และ Karen Ackman

คะแนนรวม: 15.9

การเดิมพัน: TheDream.US เป็นกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานอกระบบที่อพยพเข้ามาอาศัยในสหรัฐฯเป็นการชั่วคราวภายใต้คำสั่ง Deferred Action for Childhood Arrivals ของประธานาธิบดี Obama ทุนการศึกษาดังกล่าวจะมอบให้แก่นักศึกษา 5,000 คนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัยในเครือ

 

อันดับ 5. World Vision

ยอดบริจาค 40 ล้านเหรียญ

ผู้บริจาค: David และ Dana Dornsife

คะแนนรวม: 15.6

การเดิมพัน: โครงการสนับสนุนทางการเงินระยะเวลา 5 ปีนี้จะช่วยให้ World Vision สามารถจัดหาน้ำสะอาด พร้อมฝึกอบรมด้านสุขอนามัยให้แก่ประชากรราว 11 ล้านคนใน 25 ประเทศในทวีปแอฟริกา เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจาก

การอุปโภคบริโภคน้ำสกปรกในทุก ๆ วันจะมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบเสียชีวิต 1,000คนทั่วโลกเนื่องจากท้องร่วง


David และ Dana Dornsife


อันดับ 6. What Works Cities

ยอดบริจาค 42 ล้านเหรียญ

ผู้บริจาค: Michael Bloomberg

คะแนนรวม: 15.3

การเดิมพัน: มูลนิธิของ Bloomberg ก่อตั้ง What Works Cities โครงการที่มีวัตถุประสงค์ช่วยให้เมืองในสหรัฐฯ 100 แห่งสามารถใช้ข้อมูลและหลักฐานเพื่อนำมาประกอบการจัดทำงบประมาณและการตัดสินใจ พร้อมกับสนับสนุนโครงการที่มีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่แหล่งทรัพยากรตามเมืองต่าง ๆมีอยู่อย่างจำกัด

 

อันดับ 7. The Safety and Justice Challenge

ยอดบริจาค 75 ล้านเหรียญ

ผู้บริจาค: The John D. & Catherine T.MacArthur Foundation

คะแนนรวม: 15.1

การเดิมพัน: มูลนิธิตั้งเป้าที่จะลดอัตราการจำคุกลงให้ได้ในระยะเวลา 5 ปี จึงมอบเงินสนับสนุนให้แก่ศาล 20 แห่งในสหรัฐฯ ที่ชนะการแข่งขัน ศาลเหล่านี้จะต้องดำเนินการตามแผนที่ตนได้วางไว้ โดยมุ่งหวังที่จะผลักดันระบบยุติธรรมในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

 

อันดับ 8. The United Negro College Fund’s Career Pathways Initiative

ยอดบริจาค 50 ล้านเหรียญ

ผู้บริจาค: Lilly Endowment

คะแนนรวม: 15.0

การเดิมพัน: การบริจาคเงิน ให้กับ Career Pathways Initiative โครงการทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของนักศึกษาผิวสี ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนผิวสี เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะสำคัญๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต

 

อันดับ 9. Smart Power for Rural Development

ยอดบริจาค 75 ล้านเหรียญ

ผู้บริจาค: The Rockefeller Foundation

คะแนนรวม: 14.9

การเดิมพัน: มูลนิธิแห่งนี้ก่อตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาแห่งหนึ่งเมื่อปี 2015 คือ Smart Power India เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบทของประเทศอินเดีย โดยตั้งเป้าว่า ภายใน 3 ปี หมู่บ้าน 1,000 แห่งจะต้องเข้าถึงพลังงานจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียนได้ เพื่อครอบคลุมการใช้งานของประชากร 1 ล้านคน

 

อันดับ 10. The ClimateWorks Foundation

ยอดบริจาค 34 ล้านเหรียญ

ผู้บริจาค: The David & Lucile Packard Foundation

คะแนนรวม: 14.0

การเดิมพัน: เป็นเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิ ClimateWorks ซึ่งให้การสนับสนุนนโยบายการศึกษา และความร่วมมือกันภายในองค์กรเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้เข้าสู่สภาพคาร์บอนต่ำ

 

ทั้งนี้ Bridgespan Group ยังได้วิเคราะห์สัดส่วนของเงินบริจาคก้อนใหญ่เหล่านี้ว่ามีการนำไปเปลี่ยนแปลงสังคมในหมวดหมู่และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใดบ้างคลิ๊กอ่านฉบับเต็ม "ให้มากเปลี่ยนโลกมาก" ได้ที่ Forbes Thailand Magazine ฉบับ กุมภาพันธ์ 2560


Admin System Web
Administrator

Update : 07 มีนาคม 2560

View : 3,087Most Popular
1

วาสนา ลาทูรัส, NaRaYa กระเป๋าผ้าพันล้าน

Update : 27 กุมภาพันธ์ 2558

view : 42,326

2

ชัยวัฒน์-วนัส แต้ไพสิฐพงษ์ สองรุ่นร่วมสร

Update : 24 กุมภาพันธ์ 2560

view : 33,445

3

ศรีตรังนำทัพยางไทย แจ้งเกิดแบรนด์ระดับโล

Update : 12 กันยายน 2559

view : 33,351


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group