people / WOMEN / THAILAND

เกศรา มัญชุศรี ดอกไม้เหล็กในสวนลงทุน

การขับเคลื่อนตลาดทุนภายใต้การกุมบังเหียนของเอ็มดีหญิง พร้อมปรับเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเงินการลงทุน โชว์ผลงานโค้งสุดท้ายนำตลาดหลักทรัพย์ฯ สู่ความยั่งยืนทุกมิติ เดินหน้าเชื่อมโอกาสการลงทุนระดับโลก

ภายใต้ภารกิจการสานต่อความยั่งยืนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถยืนหยัดทำหน้าที่สำคัญในฐานะเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมและยกระดับประเทศได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยวิสัยทัศน์ “Towards Sustainable Growth” จากความมุ่งมั่นของเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วัย 57 ปี ซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโดยยึดหลักความยั่งยืน เพื่อสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

บันไดสู่การเป็นผู้นำทัพตลาดทุนไทยเริ่มตั้งแต่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลากหลายด้านการเงินและการลงทุน ทั้งการรับราชการในกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันระหว่างทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนจะเดินทางศึกษาต่อปริญญาโททางการเงินที่ Golden Gate University ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลังเรียนจบ ทำงานเป็นนักวิเคราะห์ในบริษัทเล็กๆ ก่อนเรียนรู้การทำงานในตำแหน่งต่างๆ จากบริษัทชั้นนำอย่าง Standard Chartered Security Asia บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินเอเซีย ก่อนร่วมนำทัพตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้านตลาดตราสารหนี้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2546 ทั้งยังได้รับมอบหมายให้ดูแลตลาดอนุพันธ์และตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ตลอดจนนั่งเก้าอี้กรรมการผู้จัดการ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX และนั่งเป็นกรรมการสำคัญๆ หลายตำแหน่งในเวลาต่อมา

“ถ้ามองย้อนกลับไป ทุกงานช่วยให้เราสั่งสมประสบการณ์ในตลาดทุนหลากหลายแง่มุม เรารู้และปฏิบัติทุกตลาด โดยเฉพาะการทำงานในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปีนี้เป็นปีที่ 15 เราได้เรียนรู้เรื่องใหม่ทุกวัน เราอาจจะโชคดีที่เป็นผู้จัดการคนในที่ได้รับการโปรโมทเพื่อเข้ามาทำเรื่องใหม่ให้ตลาด โดยเราเห็นการทำงานในหลายส่วนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้เรารู้ว่าเรื่องไหนควรให้ใครทำ ความเป็นไปได้และระยะเวลาในการดำเนินงาน”ผลงานการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนทางเลือกใหม่ให้ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสบการณ์ด้านตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาดอนุพันธ์ที่สั่งสมตลอดเส้นทางของเกศรา ทำให้เธอพร้อมสำหรับเก้าอี้กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนที่ 12 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน 2557 - 31 พฤษภาคม 2561

“ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด แต่เราต้องการโฟกัสที่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งนำโดย innovation แบ่งเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่และการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้น ไม่เฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน แต่อาจจะเป็นวิธีบริหารจัดการ”

ภายใต้วิสัยทัศน์ตลาดทุนระยะยาวสู่ปี 2563 ได้แก่ “Towards Sustainable Growth” ให้มีความมั่นคง สร้างความมั่งคั่งและเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งผลักดันผู้เกี่ยวข้องให้ร่วมมือกันขับเคลื่อนกรอบการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ (SET Sustainable Stock Exchange Framework) ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน การสร้างคุณค่าตลาดทุน การพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม

ก้าวสู่ตลาดทุนโลก

ด้านแผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมขยายโอกาสการระดมทุนไปยังกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงสตาร์ทอัพ ด้วยการพัฒนา LIVE Platform ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือช่วยเพิ่มสภาพคล่อง พร้อมทั้งพัฒนาสินค้าใหม่ TFEX Gold-D สัญญาซื้อขายที่อ้างอิงทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.99% โดยขยายเวลาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำ ในช่วงเวลากลางคืนเป็น 19.00-23.55 น. (จากเดิม 19.30-22.30 น.) ให้สอดคล้องกับตลาดทองคำสำคัญของโลก

รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการลงทุนสม่ำเสมอต่อเนื่องในลักษณะ dollar-cost Averaging หรือ DCA ซึ่งในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา DCA มีบัญชีหุ้นกองทุนรวมกว่า 30,000 บัญชี พร้อมเปิดให้บริการ Fund Connext โดยในช่วงเริ่มต้นมี บลจ. 5 แห่ง และ บล. 3 แห่งใช้บริการ และเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Settrade Streaming for Fund พร้อมทั้งยังเดินหน้าปรับลดระยะเวลาชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ให้สามารถดำเนินการได้ใน 2 วันทำการ (T+2) ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาระบบงาน เพื่อทดสอบกับสมาชิกก่อนเริ่มใช้จริง 2 มีนาคมในปีหน้านอกจากนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมคำนวณในดัชนี DJSI (Dow Jones Sustainability Index) เพิ่มขึ้น และจัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) จากเดิมที่มี 90 บริษัท และตอกย้ำบทบาทการพัฒนาตลาดทุนที่ ยั่งยืนของประเทศไทยในเวทีระดับโลก ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของสหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (Word Federation of Exchanges) หรือ WFE

“ในแง่ความเป็นสากล เราไม่แพ้ใครเราเป็นสมาชิกเกือบทุกองค์กรที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ เช่น เราเป็นสมาชิกเกือบ 10 ปีใน WFE หรือสภาตลาดหลักทรัพย์โลกซึ่งมีสมาชิก 67 ประเทศ เราไปสมัครเป็นบอร์ดและได้รับเลือกเมื่อปีที่ผ่านมา ปีนี้เราเสนอให้เขาเข้ามาจัดการประชุมที่ประเทศไทย รวมถึงตลาด TFEX ที่พร้อมเป็นเจ้าภาพให้ Association of Futures Markets ในปีหน้า”

ขณะเดียวกันเกศรายังมุ่งมั่นเชื่อมโอกาสการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion หรือ GMS) โดยเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแลจากประเทศ กัมพูชา เวียดนาม ลาว และเมียนมา รวมถึงผู้บริหารระดับสูงตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Focus) เพื่อร่วมมือกันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และโครงการต่างๆ เชื่อมโยงตลาดทุนภูมิภาคอย่างยั่งยืน “เราให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) มานานแล้ว เช่น เทรนการทำงานให้ตลาดหลักทรัพย์ลาวประมาณ 5 ปีก่อน ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาประมาณ 3-4 ปี ตลาดเวียดนามใช้ระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไทยมากกว่า 10 ปี และเมียนมาที่เราช่วยเทรนให้ รวมถึงอินโดนีเซียและกลุ่ม GMS”

เกศราปิดท้ายถึงเป้าหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งมั่นเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์การสร้างความยั่งยืน พร้อมให้ความสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

“เราต้องการเห็นตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประโยชน์ต่อประเทศและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งบริษัทสามารถใช้เราเป็นเครื่องมือหรือประชาชนทั่วไปสามารถลงทุนและสร้างความมั่งคั่งได้ โดยเราต้องปรับตัวด้านการสื่อสารให้เข้ากับคนแต่ละกลุ่ม ทำให้ตลาดทุนสามารถจับต้องได้ รวมถึงการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของทุกกลุ่ม”


คลิกเพื่อ "เกศรา มัญชุศรี ดอกไม้เหล็กในสวนลงทุน" จาก Forbes Thailand ฉบับเดือนตุลาคม 2560 ในรูปแบบ e-Magazine


พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 2,018Most Popular
1

วาสนา ลาทูรัส, NaRaYa กระเป๋าผ้าพันล้าน

Update : 27 กุมภาพันธ์ 2558

view : 42,128

2

ศรีตรังนำทัพยางไทย แจ้งเกิดแบรนด์ระดับโล

Update : 12 กันยายน 2559

view : 32,931

3

ชัยวัฒน์-วนัส แต้ไพสิฐพงษ์ สองรุ่นร่วมสร

Update : 24 กุมภาพันธ์ 2560

view : 32,606


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group