people / THRIVING 30s

วานิตา ศรีเฟื่องฟุ้ง ร่วมปรุงรสชาติ 'เกลือพิมาย'

รากฐานธุรกิจอันแข็งแกร่งที่สั่งสมจากรุ่นปู่สู่รุ่นพ่อ ผลักให้ วานิตา ศรีเฟื่องฟุ้ง เร่งบ่มประสบการณ์เพื่อผลักดัน “เกลือพิมาย” รุกตลาดต่างประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

เกลือหินที่พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ที่สามารถนำมาแปรเป็นวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ น้ำมัน ปิโตรเลียม ยา อาหาร ฯลฯ กลายเป็นหนึ่งในจุดตั้งต้นธุรกิจของตระกูลศรีเฟื่องฟุ้ง ภายใต้ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ที่เป็นผู้ผลิต โดยมี บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นในเกลือพิมายราว 32% (ข้อมูล ณ 25 เมษายน ปี 2560) เป็นผู้จัดจำหน่ายและทำการตลาด

“เกลือเป็นธุรกิจที่ครอบครัวของเราทำมานาน ที่ผ่านมาจำหน่ายในประเทศค่อนข้างเยอะ แต่ต่อไปจะพยายามมองหาตลาดต่างประเทศมากขึ้นเพราะมีแผนขยายการเติบโต” วานิตา ศรีเฟื่องฟุ้ง วัย 31 ปี Business Development/International Market ของเกลือพิมาย เอ่ยกับ Forbes Thailand

 

ทรัพย์ใต้ผืนดิน

รุ่นคุณปู่ของวานิตา คือ เกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง ฯลฯ เริ่มจากการทำธุรกิจกระจกไทยอาซาฮี ทำให้เริ่มต้นทำเหมืองเกลือใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เพื่อนำมาใช้ผลิตกระจก

ปี 2515 บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด จึงก่อตั้งหน่วยผลิตเกลือจากเกลือหินขึ้นมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยายการผลิต จนปัจจุบันหลังปรับโครงสร้างองค์กรจึงเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เกลือพิมาย จำกัด มีกำลังการผลิตรวม 1.5 ล้านตันต่อปี โดยอยู่ในความดูแลของ ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง (ลูกชายของบุญทรง) ซึ่งนั่งตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร


ฐานการผลิตของเกลือพิมาย จ.นครราชสีมา

วานิตาอธิบายถึงเทคโนโลยีของเกลือพิมายว่าอยู่ในรูปแบบการทำเหมืองละลายโดยเจาะเป็นบ่อขนาดเล็กลึกลงไปใต้ดินกว่า 100 เมตร แล้วสูบอัดน้ำจืดเข้าไปละลายชั้นเกลือ จากนั้นสูบน้ำเกลือเข้มข้นขึ้นมาผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์และเข้าเครื่องตกผลึกเกลือ

 

ไต่ระดับความท้าทาย

ดร.ธีระพรและคู่ชีวิตคือบุญเรือนมีทายาท 4 คน ซึ่งวานิตาคือลูกคนโตและเป็นลูกสาวคนเดียว หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจากอังกฤษ วานิตาก็กลับไทยมาเรียนต่อระดับปริญญาตรีในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ก่อนจะกลับไปอังกฤษเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโทด้าน International Business ที่ University of Bath

เมื่อเรียนจบ เธอขอหาประสบการณ์การทำงานที่บริษัทด้านการวิจัยตลาดแห่งหนึ่งแต่หลังจากทำไปได้ราว 3 ปี วานิตาก็ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำทำให้ดร.ธีระพรถึงกับออกปากว่าหากต้องทำงานหนักขนาดนี้ก็ขอให้กลับมาทำธุรกิจของตระกูลจะดีกว่า

เธอจึงเข้ามาชิมลางธุรกิจเกลือพิมายในราวปี 2555-2556 ไล่ๆ กับการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบทาวน์โฮมย่านวิภาวดีของครอบครัวในชื่อ บริษัท ดับเบิ้ลวันแอสเซ็ทส์ จำกัด


วานิตา ศรีเฟื่องฟุ้ง วัย 31 ปี Business Development/International Market ทายาทรุ่นที่ 3 ของเกลือพิมาย

ธุรกิจเกลือของตระกูลในวันที่วานิตาเข้าไปช่วยเสริมกำลัง นอกจากฝั่งเกลือพิมายจะมีดร.ธีระพรเป็นหัวเรือใหญ่ ฝั่งอุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ก็มีเครือญาติ เช่น ดารณี อัตตะนันทน์ ผู้เป็นป้า พงศธร จอมสาลักษณ์ ลูกพี่ลูกน้องของวานิตา บริหารงาน

“ญาติๆ ทุกท่านที่ทำมาก่อนก็สร้างผลงานที่ดีมาโดยตลอด และเป็นสิ่งที่เราในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าต้องเรียนรู้ ดังนั้นเราจึงยังอยู่รอบนอกและช่วยเท่าที่ช่วยได้” วานิตากล่าวถ่อมตัว

 

มุ่งหมายขยายตลาดต่างประเทศ

ปัจจุบันกำลังการผลิตของเกลือพิมายอยู่ที่ 1.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่แตะกำลังการผลิตสูงสุด แบ่งเป็นการผลิต 2 ประเภทคือ

  1. เกลืออุตสาหกรรม (industrial salt) ใช้เป็นวัตถุดิบส่งให้อุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรส เช่น น้ำปลา ซีอิ๊ว ซอสปรุงรส อาหารสัตว์ เครื่องดื่ม ระบบบำบัดน้ำ ยา เคมี เป็นต้น ซึ่งเกลืออุตสาหกรรมจะมีความบริสุทธิ์ 99.9% และมีความชื้นไม่เกิน 2.5% โดยน้ำหนัก

  2. เกลือบริโภค (table salt) เป็นเกลือที่ใช้ประกอบอาหาร มีความบริสุทธิ์มากกว่า 99.9% และมีความชื้นไม่เกิน 0.15% โดยน้ำหนัก มีการนำเกลือเข้าเครื่องเติมไอโอดีนและเข้าเครื่องอบแห้งเพื่อระเหยน้ำส่วนเกินออกจากเกลือ

“ในจำนวนกำลังการผลิตทั้งหมด 60% คือเกลืออุตสาหกรรม และ 40% คือเกลือบริโภค ส่วนถ้ามองเรื่องตลาด เราผลิตป้อนความต้องการใช้เกลือในไทยประมาณ 95% และส่งออกไปต่างประเทศ 5%”

แม้จะผลิตเต็มกำลัง ทว่าก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้เกลือในไทยได้เพียงพอ บริษัทจึงวางแผนระยะยาวด้านการเพิ่มสายการผลิตบนพื้นที่โรงงาน คาดไว้ภายในระยะเวลา 10 ปีนี้จะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นรวมเป็น 2 ล้านตันต่อปี เพื่อรองรับการขยายตลาดสู่กลุ่มประเทศ AEC ในอนาคต

“ถ้าอยากเพิ่มไลน์การผลิต เราก็ต้องหาลูกค้าเพิ่ม ไม่อย่างนั้นโรงงานจะลำบากเพราะต้องลงทุนเยอะ เปรียบเหมือนไก่กับไข่ ถ้าเราขยายเลยแต่ยังไม่มีลูกค้ารองรับก็เสี่ยง จึงต้องทำไปพร้อมกันทั้งหาลูกค้าและวางแผนขยายการผลิต” วานิตาเล่า

ขณะนี้สินค้าของเกลือพิมายส่งออกไปต่างประเทศ เช่น สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา ออสเตรเลีย ฯลฯ ในรูปแบบเกลือบริโภค ซึ่งวานิตารับหน้าที่ช่วยศึกษาและดูลู่ทางตลาดต่างประเทศของเกลือพิมายให้มากขึ้น

“แต่ละประเทศจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเกลือเนื่องจากเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ก็จะมีการตั้งภาษีค่อนข้างสูง ทำให้ต้นทุนที่เราส่งเข้าไปแพงกว่าที่ผลิตในประเทศเขา แต่ถ้าเราทำเกลือให้บริสุทธิ์มากขึ้นก็สามารถเข้าไปขายในรูปแบบอื่นๆ ได้”

สำหรับตลาดนอก AEC ที่วานิตาเห็นว่ามีศักยภาพในการเติบโตคือ "เกาหลีใต้" เพราะเท่าที่ทำการศึกษา เกาหลีใต้ยังไม่มีวัตถุดิบอย่างเกลืออุตสาหกรรมเพียงพอ จึงอยากเจาะตลาดดังกล่าวโดยเฉพาะเกลือที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา แต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นอาจต้องใช้เวลานานและมีความยากในแง่ข้อกฎหมาย

ปีที่ผ่านมาวานิตาให้ตัวเลขรายได้รวมคร่าวๆ ของเกลือพิมายไว้ประมาณ 2 พันล้านบาท โดยปัญหาหรืออุปสรรคของเกลือพิมายไม่ได้อยู่ที่คู่แข่ง เพราะบริษัทถือเป็นผู้ผลิตเกลือรายใหญ่ของประเทศ แต่อยู่ที่การปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่มากกว่า

ส่วนการทำเหมืองเกลือที่หลายฝ่ายเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม วานิตากล่าวว่ามีการพัฒนาพื้นที่ขุดอยู่ตลอด มีทีมวิจัยและพัฒนาที่ศึกษาว่าพื้นที่ที่ดูดเกลือขึ้นมาแล้วจะทำประโยชน์อะไรต่อได้บ้าง เช่น ปลูกต้นไม้ทนเค็ม ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น

“เราใช้เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด ดังนั้นสิ่งที่เราเน้นคือสิ่งแวดล้อมต้องอยู่ได้ ชาวบ้านต้องอยู่ได้ ที่ผ่านมาเคยเจอกระแสต่อต้าน แต่ก็มีการเปิดโรงงานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูว่าโรงงานทำอะไร ของเสียที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรและเรากำจัดอย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อมโดยรอบ” วานิตากล่าว

ภาพ: จันทร์กลาง กันทอง และ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด


คลิกอ่านฉบับเต็มของ "วานิตา ศรีเฟื่องฟุ้ง ร่วมปรุงรสชาติ "เกลือพิมาย" ได้ที่ Forbes Thailand Magazine ฉบับ พฤษภาคม 2561 ในรูปแบบ e-Magazine


สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor

Update : 22 มิถุนายน 2561

View : 3,837Most Popular
1

วาสนา ลาทูรัส, NaRaYa กระเป๋าผ้าพันล้าน

Update : 27 กุมภาพันธ์ 2558

view : 42,128

2

ศรีตรังนำทัพยางไทย แจ้งเกิดแบรนด์ระดับโล

Update : 12 กันยายน 2559

view : 32,931

3

ชัยวัฒน์-วนัส แต้ไพสิฐพงษ์ สองรุ่นร่วมสร

Update : 24 กุมภาพันธ์ 2560

view : 32,607


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group