PEOPLE / THE NEXT TYCOONS / GLOBAL

Acer เดินเครื่องลุยธุรกิจคลาวด์ Maverick Shih ไม่เคยมีความคิดที่จะทำงาน ณ Acer บริษัทซึ่งพ่อของเขาก่อตั้งขึ้น แต่ตอนนี้เขาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการพลิกโฉมยักษ์ใหญ่ธุรกิจคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เมื่อ 4 ปีที่แล้ว Acer เปิดตัวบริการคลาวด์ แม้ว่า Dropbox, Google หรือ Amazon รวมถึงบริษัทอื่นๆ จะเป็นขาใหญ่ที่ชิงเข้าตลาดมาก่อนแล้ว ขณะ

Update : 11 กรกฎาคม 2560

View : 1,721


PEOPLE

ความท้าทายที่ถูกส่งต่อ

Update : 13 ธันวาคม 2559

View : 2,585

PEOPLE

The Tangs ยึดมั่นในปรัชญาของครอบครัว

Update : 13 กุมภาพันธ์ 2559

View : 3,046

PEOPLE

ภาระหนัก : DheerajHindujaกับภาระหนี้สินของบริษัทผลิตรถบรรทุก

Update : 17 มิถุนายน 2557

View : 3,998

PEOPLE

4 สาวพี่น้องภารตะ ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจโรงพยาบาล Apollo

Update : 17 มิถุนายน 2557

View : 3,625

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader