PEOPLE / THE NEXT TYCOONS / GLOBAL

ความท้าทายที่ถูกส่งต่อ Sarena Cheah เพิ่งเข้ากุมบังเหียน Sunway กิจการอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่เมื่อปีที่แล้วในช่วงที่ตลาดในมาเลเซียกำลังประสบปัญหา ซึ่งความท้าทายแบบเดียวกันนี้เองที่ทำให้พ่อของเธอได้ชื่อว่าเป็นนักธุรกิจระดับตำนาน เป็นรอยเท้าที่ใหญ่เลยทีเดียวที่ Jeffrey พ่อของเธอก้าวนำไว้ให้ Sarena Cheah เดินตาม เพราะชื่

Update : 13 ธันวาคม 2559

View : 1,103


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 11,929

PEOPLE

The Tangs ยึดมั่นในปรัชญาของครอบครัว

Update : 13 กุมภาพันธ์ 2559

View : 1,430

PEOPLE

ภาระหนัก : DheerajHindujaกับภาระหนี้สินของบริษัทผลิตรถบรรทุก

Update : 17 มิถุนายน 2557

View : 2,235

PEOPLE

4 สาวพี่น้องภารตะ ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจโรงพยาบาล Apollo

Update : 17 มิถุนายน 2557

View : 2,037

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)