PEOPLE / HEROES OF PHILANTHROPY / GLOBAL

เดิมพันการกุศลนัดสำคัญ เศรษฐีใจบุญหันมาใช้นโยบายทุ่มหมดหน้าตักกันมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาใหญ่ของสังคม แทนที่จะจัดการเรื่องเล็กเรื่องน้อย หากโครงการบริจาคนั้นล้มเหลวก็อาจจะหมายถึงความสูญเสียเป็นตัวเลขถึง 9 หลัก แต่หากประสบความสำเร็จก็เท่ากับว่าคุณกำลังจัดลำเลียงน้ำสะอาดไปทั่วทวีปแอฟริกา David Dornsife พา D

Update : 07 มีนาคม 2560

View : 688


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 11,929

PEOPLE

ให้มากเปลี่ยนโลกมาก

Update : 07 มีนาคม 2560

View : 996

PEOPLE

บ่มเพาะต้นกล้าแห่งปัญญา

Update : 09 กันยายน 2559

View : 1,551

PEOPLE

ผู้ชนะเลิศ ได้แก่...

Update : 07 มีนาคม 2559

View : 1,419

PEOPLE

คิดเพื่อภูมิภาค

Update : 02 พฤศจิกายน 2558

View : 1,474

PEOPLE

ทายาทเศรษฐีโลก ไม่อื้อฉาวก็ดังได้

Update : 13 มิถุนายน 2557

View : 2,520

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)