PEOPLE / HEROES OF PHILANTHROPY / GLOBAL

ยอดนักบาสหวนบ้านเกิด แม้คนอาจพากันคิดไปว่า Yao Ming อาจดังแล้วทิ้งประเทศจีนไว้เบื้องหลังแต่สุดยอดนักบาสเก็ตบอลในตำนานผู้นี้วาดแผนไว้ว่าจะหวนคืนกลับประเทศบ้านเกิดและใช้ชื่อเสียงพร้อมความมั่งคั่งของตนเพื่อช่วยเหลือสังคม ใบหน้าของ Yao Ming ผุดขึ้นเกือบทั่วทุกหัวระแหงในปี 2009 นักบาสเก็ตบอลอาชีพชาวจีนซึ่งเล่นให้กับทีมดัง

Update : 21 ตุลาคม 2560

View : 414


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 15,505

PEOPLE

Heroes of Philanthropy: 10 สุดยอดผู้บริจาคเพื่อการกุศลแห่งทว

Update : 20 ตุลาคม 2560

View : 311

PEOPLE

เดิมพันการกุศลนัดสำคัญ

Update : 07 มีนาคม 2560

View : 1,058

PEOPLE

ให้มากเปลี่ยนโลกมาก

Update : 07 มีนาคม 2560

View : 1,406

PEOPLE

บ่มเพาะต้นกล้าแห่งปัญญา

Update : 09 กันยายน 2559

View : 1,976

PEOPLE

ผู้ชนะเลิศ ได้แก่...

Update : 07 มีนาคม 2559

View : 1,905

PEOPLE

คิดเพื่อภูมิภาค

Update : 02 พฤศจิกายน 2558

View : 1,927

PEOPLE

ทายาทเศรษฐีโลก ไม่อื้อฉาวก็ดังได้

Update : 13 มิถุนายน 2557

View : 3,015

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย