PEOPLE / FABULOUS 40s & 50s

โชคชัย เลิศเธียรดำรง ขึ้นรูป Royal Porcelain ถูกใจรุ่นใหม่ ด้วยชื่อเสียงของ Royal Porcelain ที่ยืนยาวมากว่า 35 ปี และมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ทายาทกิจการผลิตภาชนะเซรามิกอย่าง โชคชัย เลิศเธียรดำรง เลือกลงทุนในกิจการเพื่อสร้างการเติบโตและต่อยอดธุรกิจ โดยปัจจุบันเร่งปั้นแบรนด์ให้โดนใจแฟนถ้วยชามเซรามิกรุ่นใหม่พร้อมขยายการเติบโตตลาดไทยให้เพิ่มขึ้นเป็น 40% ของยอดข

Update : 18 กรกฎาคม 2561

View : 192


PEOPLE

วิศิษฏ์ เลาหพูนรังษี ครีเอทฝันปั้นแบรนด์อารียา

Update : 26 มิถุนายน 2561

View : 405

PEOPLE

อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ 'เคมีแมน' ปูนไลม์แห่งเอเชีย

Update : 21 พฤษภาคม 2561

View : 697

PEOPLE

ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา ND Rubber ล้อยางพันล้าน

Update : 08 พฤษภาคม 2561

View : 664

PEOPLE

‘วัชมนฟู้ด’ ผลิธุรกิจใหม่ เพิ่มรายได้แตะ 4 พันล้าน

Update : 13 เมษายน 2561

View : 5,408

PEOPLE

พงษ์ชัย อมตานนท์ นวัตกรรมนำ FORTH สู่ A BILLION

Update : 20 มีนาคม 2561

View : 6,061

PEOPLE

ศุภกิจ งามจิตรเจริญ พา ZIGA ลุยธุรกิจเหล็กโครงสร้าง หวังดัน

Update : 16 มีนาคม 2561

View : 985

PEOPLE

ปริญญ์ พานิชภักดิ์ ไขเคล็ดลับสู่ประตูความสำเร็จ สตาร์ทอัพไทย

Update : 30 มีนาคม 2561

View : 7,177

PEOPLE

บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล หล่อ THE ให้แกร่งในยุคเฟื่องฟู

Update : 26 กุมภาพันธ์ 2561

View : 6,592

PEOPLE

ธีรวัต อมรธาตรี พา BM เข้าใกล้พันล้าน

Update : 23 มกราคม 2561

View : 1,383Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader