PEOPLE / FABULOUS 40s & 50s

ค้นความต่าง “ชิค รีพับบลิค”มากกว่าแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไทย ประสบการณ์มากกว่า 20 ปีบนเส้นทางธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ พร้อมตกผลึกสู่แนวคิดที่แตกต่างและความกล้าก้าวออกจากกรอบตลาดโมเดิร์น เดินหน้าสร้างแบรนด์พันล้านจับตลาดเฉพาะกลุ่ม ภายในอาณาจักรที่รายล้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์วินเทจและโมเดิร์นคลาสสิก ทุกอณูของพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรได้รับการดีไซน์ให้อยู่ภายใต้คอนเ

Update : 19 มกราคม 2560

View : 786


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 8,051

PEOPLE

สมยศ เชาวลิต พลิกชีวิตติดลบสู่ไอทีพันล้าน

Update : 06 มกราคม 2560

View : 2,300

PEOPLE

สุชาติ เจียรานุสสติ กองทุนหมื่นล้าน ล่าอสังหาฯ ทั่วเอเชีย

Update : 11 ธันวาคม 2559

View : 573

PEOPLE

ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ “ทุกวันคือวันแห่งการเรียนรู้”

Update : 12 พฤศจิกายน 2559

View : 832

PEOPLE

พิทักษ์ รัชกิจประการ ขยายอาณาจักรพีที

Update : 23 สิงหาคม 2559

View : 9,776

PEOPLE

ทยา ทีปสุวรรณ นักการศึกษาแห่งตระกูล “ศรีวิกรม์”

Update : 25 มกราคม 2559

View : 2,000

PEOPLE

วิกร ศรีวิกรม์ ทายาทนักเดินทาง

Update : 20 มกราคม 2559

View : 2,156

PEOPLE

ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา ปั้นธุรกิจเพื่อสังคมแบบฉบับ stock2morrow

Update : 13 มกราคม 2559

View : 3,295

PEOPLE

ธุรกิจ & ธรรมะ สไตล์ ชัยยุทธ ศรีวิกรม์

Update : 11 มกราคม 2559

View : 1,409

PEOPLE

พิมล ศรีวิกรม์ “ผมไม่เชื่อในพระเอกขี่ม้าขาว”

Update : 07 มกราคม 2559

View : 2,121Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย