PEOPLE / DINE WITH THE BOSS

เฉลิมพงษ์ ดรงค์สุวรรณ กับภารกิจทรานส์ฟอร์ม Philips ให้เป็นมากกว่าแสงสว่าง ยามเมื่อคลื่น Digial Disruption โหมกระหน่ำ ธุรกิจหลอดไฟฟ้าและแสงสว่างเป็นธุรกิจหนึ่งที่ถูก “disrupt” อย่างรุนแรงจากคลื่นการปฏิวัติทางเทคโนโลยี Philips ซึ่งเป็นผู้นำตลาดหลอดไฟฟ้าและแสงสว่างไทยมาถึง 66 ปี ถือเป็นองค์กรที่มีการปรับตัวขนานใหญ่ที่สุดองค์กรหนึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา&nb

Update : 18 กรกฎาคม 2561

View : 232


PEOPLE

การบนบานครั้งสำคัญของ David Korunic บิ๊กบอสกรุงไทย-แอกซ่า

Update : 11 มิถุนายน 2561

View : 652

PEOPLE

Hester Chew กับโอกาสใหม่ใน 'Asian Foods'

Update : 01 มิถุนายน 2561

View : 636

PEOPLE

อมร จุฬาลักษณานุกูล 'Trust' เปิดทางทรัสต์อิสระ

Update : 23 เมษายน 2561

View : 1,183

PEOPLE

Arnaud Bialecki ซีอีโอนักสู้

Update : 08 มีนาคม 2561

View : 1,502

PEOPLE

ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ ‘Good to Great’ โซลูชั่นใหม่ Microsoft

Update : 19 กุมภาพันธ์ 2561

View : 1,584

PEOPLE

วิภาส ปวโรจน์กิจ พลิกมุมคิด “โฟร์โมสต์” ยุคนมไทยอิ่มตัว

Update : 30 มกราคม 2561

View : 1,883

PEOPLE

วิพล วรเสาหฤท พลิก กรุงเทพประกันชีวิต คืนตำแหน่ง TOP 5

Update : 09 มกราคม 2561

View : 2,348

PEOPLE

ประภากร ทองเทพไพโรจน์ จัดทัพ 8 หมื่นล้าน 'กลุ่มสุรา' ไทยเบฟ

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 7,749

PEOPLE

Sedef Salingan Sahin หยอดความซาบซ่าให้ “โค้ก” เมืองไทย

Update : 10 ตุลาคม 2560

View : 2,059Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader