pr news / GLOBAL

Through the Walls นิทรรศการนวัตศิลป์คอลเลกชันของแต่งบ้านจาก Hermès นับตั้งแต่ปี 1837 แอร์เมสได้ออกแบบนวัตศิลป์ "objects" เพื่อตอบสนองความต้องการ และรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันของลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับจิตวิญญาณของแบรนด์ คอลเลกชันบ้านและของตกแต่งบ้านภายใต้การนำของ  Charlotte Macaux  Perelman และ Alexis Fabry นำเสนอความสนุกสนาน ความประณีตง

Update : 16 พฤศจิกายน 2560

View : 320vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 3,890

PR NEWS

โซต์ แอร์เมส โลกของการแข่งขันขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวาง

Update : 29 มีนาคม 2560

View : 1,051

Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย