technology

ฉีกธุรกิจตอบโจทย์คนช่างเก็บ ‘Clutter’ สตาร์ทอัพบริการขนย้ายและให้เช่าโกดังเก็บของ Clutter เดินหน้าพลิกโฉมธุรกิจบริการพื้นที่เก็บของส่วนตัวที่มีมูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านเหรียญด้วยระบบการบริหารคลังสินค้าแบบ Amazon พร้อมตั้งเป้าหมายที่จะเปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถขนส่ง เช่า และซื้อขายสินค้าได้ในอนาคต บริการของ Clutter คือการอำนวยความสะดวกครบวงจรในการขนส่งและรับฝากสิ่งของในโกดัง เมื่อ

Update : 28 ธันวาคม 2560

View : 3,921vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 3,856

TECHNOLOGY

ผู้พิชิต Google

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 968

TECHNOLOGY

Dyson ปั้นศูนย์เทคโนโลยีแห่งใหม่ในสิงคโปร์

Update : 08 ธันวาคม 2560

View : 486

TECHNOLOGY

ปั่นสู่ลู่ทางธุรกิจ: ตลาดพันล้านของ ‘บริการเช่าจักรยาน’ ในจี

Update : 24 พฤศจิกายน 2560

View : 678

TECHNOLOGY

ยักษ์ใหญ่อย่าง Craigslist มีสิทธิ์ถูกโค่น? (ตอน 2)

Update : 24 ตุลาคม 2560

View : 1,035

TECHNOLOGY

ยักษ์ใหญ่อย่าง Craigslist มีสิทธิ์ถูกโค่น? (ตอน 1)

Update : 24 ตุลาคม 2560

View : 981

TECHNOLOGY

Bitcoin สู่ตลาดวงกว้าง

Update : 14 ตุลาคม 2560

View : 1,193

TECHNOLOGY

เลขาอัจฉริยะแห่งโลกอนาคต

Update : 22 สิงหาคม 2560

View : 2,002

TECHNOLOGY

Honda หาแนวร่วม

Update : 04 กรกฎาคม 2560

View : 1,665

TECHNOLOGY

โรงไฟฟ้าไร้มลพิษ

Update : 23 มิถุนายน 2560

View : 1,212Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย