technology

บล็อกเชนคืออะไร? และใช้ทำอะไรได้อีกนอกจากสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) บล็อกเชน (Blockchain) เป็นคำที่วนเวียนอยู่รอบตัวเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผสมกับคำว่า Cryptocurrency หรือสกุลเงินดิจิทัล คำเหล่านี้อาจสร้างความสับสนให้ใครหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือฟินเทค แต่ความสำคัญของบล็อกเชนทำให้คนในวงการธุรกิจจำเป็นต้องเข้าใจเทคโนโลยีใหม่นี้ให้มากขึ้น

Update : 16 มีนาคม 2561

View : 2,713vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 5,199

TECHNOLOGY

Ocado โกดังอัจฉริยะ

Update : 09 มีนาคม 2561

View : 8,951

TECHNOLOGY

พลิกเกมธุรกิจค้าปลีก

Update : 02 มีนาคม 2561

View : 1,872

TECHNOLOGY

Reformation ร้านเสื้อผ้าแสนไฮเทค

Update : 22 มกราคม 2561

View : 4,377

TECHNOLOGY

ฉีกธุรกิจตอบโจทย์คนช่างเก็บ ‘Clutter’ สตาร์ทอัพบริการขนย้ายแ

Update : 28 ธันวาคม 2560

View : 4,368

TECHNOLOGY

ผู้พิชิต Google

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 1,318

TECHNOLOGY

Dyson ปั้นศูนย์เทคโนโลยีแห่งใหม่ในสิงคโปร์

Update : 08 ธันวาคม 2560

View : 796

TECHNOLOGY

ปั่นสู่ลู่ทางธุรกิจ: ตลาดพันล้านของ ‘บริการเช่าจักรยาน’ ในจี

Update : 24 พฤศจิกายน 2560

View : 994

TECHNOLOGY

ยักษ์ใหญ่อย่าง Craigslist มีสิทธิ์ถูกโค่น? (ตอน 2)

Update : 24 ตุลาคม 2560

View : 1,333

TECHNOLOGY

ยักษ์ใหญ่อย่าง Craigslist มีสิทธิ์ถูกโค่น? (ตอน 1)

Update : 24 ตุลาคม 2560

View : 1,304Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)