technology

มอลล์ออนไลน์ยักษ์ใหญ่แดนมังกร JD.com ฉวยจังหวะที่พฤติกรรมการช็อปออนไลน์ของลูกค้าแดนมังกรกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งมโหฬาร ดันตัวเองให้เป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือ เพื่อขึ้นแท่นขวัญใจลูกค้าแทนที่ Alibaba เช้า 8.30 น. ของวันนัดประชุมวันหนึ่ง Richard Liu ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร JD.com ห้างค้าปลีกออนไลน์ของจีนเข้าประชุมผู้บริหารประจำวั

Update : 12 เมษายน 2560

View : 5,333


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 10,668

TECHNOLOGY

หมากชั้นดีของบิตคอยน์

Update : 08 เมษายน 2560

View : 951

TECHNOLOGY

รถบัสไฟฟ้าพันธุ์รักษ์โลก

Update : 08 เมษายน 2560

View : 823

TECHNOLOGY

มือเก๋าแห่งสตาร์ทอัพค้าปลีก

Update : 27 มีนาคม 2560

View : 607

TECHNOLOGY

Google ส่งเครื่องมือ ‘Test My Site’ เช็กคุณภาพเว็บไซต์เมื่อแ

Update : 16 มีนาคม 2560

View : 905

TECHNOLOGY

6 บริษัทเด่นฟินเทค จาก The Fintech 50 อนาคตของเงินคุณ

Update : 01 มีนาคม 2560

View : 1,255

TECHNOLOGY

ส่องนวัตกรรมใหม่ทางการเงินสินเชื่อแบบ Peer-to-Peer

Update : 09 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,304

TECHNOLOGY

ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง

Update : 06 กุมภาพันธ์ 2560

View : 926

TECHNOLOGY

คริสตัล ลากูนส์ ปั้นน้ำเป็นนวัตกรรม

Update : 11 มกราคม 2560

View : 2,530

TECHNOLOGY

Benioff 5 สาย

Update : 03 มกราคม 2560

View : 1,172Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)