technology

ชิตพล มั่งพร้อม สร้าง 'แสนรู้' คู่ใจนักการตลาดทั่วโลก เมื่อช่องว่างของโลกการตลาดเปิดกว้างสำหรับเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การตลาดในโลกดิจิทัล ชิตพล มั่งพร้อม และทีมงานจาก 6 สาขาทั่วโลก พร้อมสร้างเส้นทางลับทางการตลาดจากเทคโนโลยี 'อรุณ' ที่แปลงพฤติกรรมต่างๆ ของผู้บริโภคเป็นข้อมูลสำคัญที่ตรงใจผู้บริโภค ชิตพล มั่งพร้อม ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริ

Update : 10 สิงหาคม 2561

View : 357vdo

Forbes Thailand Forum 2018: The Next Tycoons

Update : 27 กรกฎาคม 2561

View : 431

TECHNOLOGY

'Odini' ให้ 'หุ่นยนต์' ช่วยจัดพอร์ตกองทุนรวม

Update : 09 สิงหาคม 2561

View : 935

TECHNOLOGY

นักเชื่อมต่อการเงินดิจิทัลสุดฟินแห่งวงการฟินเทค

Update : 06 สิงหาคม 2561

View : 355

TECHNOLOGY

สำรวจ 5 นวัตกรรมผันวิถีชีวิตในอีก 5 ปีข้างหน้า

Update : 12 กรกฎาคม 2561

View : 1,163

TECHNOLOGY

Toss แอพฯ สุดฮอต จากแดนกิมจิ

Update : 05 มิถุนายน 2561

View : 942

TECHNOLOGY

อนาคตของการเกษตร Grobot ตู้ปลูกผักในอาคารฝีมือคนไทย

Update : 31 พฤษภาคม 2561

View : 1,661

TECHNOLOGY

รังฮาร์ดแวร์: Shenzhen สวรรค์สตาร์ทอัพนักประดิษฐ์

Update : 18 เมษายน 2561

View : 6,819

TECHNOLOGY

ไอเดียธุรกิจสุดเจ๋งเพื่อแก้ปัญหาการขนส่งสาธารณะ

Update : 09 เมษายน 2561

View : 960

TECHNOLOGY

บล็อกเชนคืออะไร? และใช้ทำอะไรได้อีกนอกจากสกุลเงินดิจิทัล (Cr

Update : 16 มีนาคม 2561

View : 4,643

TECHNOLOGY

Ocado โกดังอัจฉริยะ

Update : 09 มีนาคม 2561

View : 10,199Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group