technology / GLOBAL

Bitcoin สู่ตลาดวงกว้าง ฟินเทคได้พัฒนา “เงินดิจิทัล” ไปสู่อีกระดับ เมื่อเหล่าสตาร์ทอัพนำมาต่อยอดเพื่อลดค่าธรรมเนียมบริการด้านการเงิน เมื่อปีที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญจาก International Monetary Fund ออกมายืนยันว่า เงินเสมือนจริง (virtual currencies หรือ VCs) จะช่วยขยายฐานผู้เข้าถึงบริการทางการเงินให้มีจำนวนมากขึ้น แม้จะมีป

Update : 14 ตุลาคม 2560

View : 762


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 15,505

TECHNOLOGY

เลขาอัจฉริยะแห่งโลกอนาคต

Update : 22 สิงหาคม 2560

View : 1,581

TECHNOLOGY

Honda หาแนวร่วม

Update : 04 กรกฎาคม 2560

View : 1,320

TECHNOLOGY

โรงไฟฟ้าไร้มลพิษ

Update : 23 มิถุนายน 2560

View : 907

TECHNOLOGY

หมากชั้นดีของบิตคอยน์

Update : 08 เมษายน 2560

View : 2,005

TECHNOLOGY

รถบัสไฟฟ้าพันธุ์รักษ์โลก

Update : 08 เมษายน 2560

View : 1,448

TECHNOLOGY

มือเก๋าแห่งสตาร์ทอัพค้าปลีก

Update : 27 มีนาคม 2560

View : 1,102

TECHNOLOGY

6 บริษัทเด่นฟินเทค จาก The Fintech 50 อนาคตของเงินคุณ

Update : 01 มีนาคม 2560

View : 1,952

TECHNOLOGY

ส่องนวัตกรรมใหม่ทางการเงินสินเชื่อแบบ Peer-to-Peer

Update : 09 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,876

TECHNOLOGY

ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง

Update : 06 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,542Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย