technology / GLOBAL

โรงไฟฟ้าไร้มลพิษ โรงไฟฟ้ามูลค่า 150 ล้านเหรียญที่จะปฏิวัติวงการด้วยการดักจับก๊าซคาร์บอนทั้งหมดที่ถูกปล่อยออกมาระหว่างกระบวนการผลิตอันก่อให้เกิดมลพิษต่อโลก และสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยต้นทุนที่ต่ำไม่ต่างจากโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ผมเติบโตขึ้นที่ประเทศอังกฤษหลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 “ซึ่งเด็กวัยเดียวกับผมแทบทุกคนมีคว

Update : 23 มิถุนายน 2560

View : 460


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 11,929

TECHNOLOGY

หมากชั้นดีของบิตคอยน์

Update : 08 เมษายน 2560

View : 1,563

TECHNOLOGY

รถบัสไฟฟ้าพันธุ์รักษ์โลก

Update : 08 เมษายน 2560

View : 967

TECHNOLOGY

มือเก๋าแห่งสตาร์ทอัพค้าปลีก

Update : 27 มีนาคม 2560

View : 720

TECHNOLOGY

6 บริษัทเด่นฟินเทค จาก The Fintech 50 อนาคตของเงินคุณ

Update : 01 มีนาคม 2560

View : 1,402

TECHNOLOGY

ส่องนวัตกรรมใหม่ทางการเงินสินเชื่อแบบ Peer-to-Peer

Update : 09 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,432

TECHNOLOGY

ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง

Update : 06 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,072

TECHNOLOGY

Benioff 5 สาย

Update : 03 มกราคม 2560

View : 1,283

TECHNOLOGY

Benioff ผู้ไม่เคยหยุดนิ่ง

Update : 02 มกราคม 2560

View : 992

TECHNOLOGY

ภาพรวม Instagram

Update : 11 ธันวาคม 2559

View : 1,716Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)