technology / ASIA

Dyson ปั้นศูนย์เทคโนโลยีแห่งใหม่ในสิงคโปร์ แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่สายเลือดอังกฤษเสริมกำลังให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผ่านศูนย์เทคโนโลยีแห่งใหม่ ด้วยงบลงทุนมูลค่าราว 330 ล้านปอนด์ ความเชื่อมั่นในพลังเทคโนโลยีทำให้ James Dyson นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษพัฒนาเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้ถุงเป็นเครื่องแรกของโลกในราวปี 1983 และก่อตั้ง Dyson Ltd. ขึ้นในปี 1

Update : 08 ธันวาคม 2560

View : 494vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 3,890

TECHNOLOGY

ปั่นสู่ลู่ทางธุรกิจ: ตลาดพันล้านของ ‘บริการเช่าจักรยาน’ ในจี

Update : 24 พฤศจิกายน 2560

View : 685

TECHNOLOGY

ทะยานสู่ระดับยูนิคอร์นพันล้าน

Update : 18 มิถุนายน 2560

View : 2,733

TECHNOLOGY

มอลล์ออนไลน์ยักษ์ใหญ่แดนมังกร

Update : 12 เมษายน 2560

View : 6,571

TECHNOLOGY

จับกระแสเซลฟี่

Update : 08 กันยายน 2559

View : 2,088

Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย