TOP LIST

แกะรอยที่มาของเงินบาทแข็งค่าและมุมมองในระยะต่อไป ในปีนี้ เราเห็นค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งต่างจากมุมมองในช่วงต้นปีที่เราคาดจะเห็นเงินบาทค่อยๆ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในตอนนี้ ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจากต้นปีกว่า 7.5% ซึ่งถือเป็นระดับที่แข็งค่าขึ้นมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น เราจึงจะแกะรอยที่

Update : 06 กันยายน 2560

View : 5,319


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 14,733

INVESTMENT OUTLOOK

ประเทศไทยกับปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ

Update : 27 กรกฎาคม 2560

View : 2,764

INVESTMENT OUTLOOK

ผลการเลือกตั้งอังกฤษไม่ส่งผลดีต่อ Theresa May

Update : 28 มิถุนายน 2560

View : 1,208

INVESTMENT OUTLOOK

คำถามสำคัญปีนี้คือการลดสินทรัพย์ของเฟด

Update : 31 พฤษภาคม 2560

View : 2,050

INVESTMENT OUTLOOK

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและความเสี่ยงต่อกลุ่มยูโรโซน

Update : 26 เมษายน 2560

View : 2,496

INVESTMENT OUTLOOK

เศรษฐกิจไทยปีระกา 2017 ท่ามกลางความเสี่ยงของนโยบายการค้าแบบก

Update : 28 กุมภาพันธ์ 2560

View : 4,765

INVESTMENT OUTLOOK

Investor searching for yield, Beware real sector

Update : 24 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,816

INVESTMENT OUTLOOK

อเมริกาจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ภายใต้ประธานาธิบดี Donald Tr

Update : 01 กุมภาพันธ์ 2560

View : 3,136

INVESTMENT OUTLOOK

2017 ปีแห่งนโยบายการคลัง

Update : 26 มกราคม 2560

View : 2,161

INVESTMENT OUTLOOK

วิกฤตเศรษฐกิจโลก

Update : 24 มกราคม 2560

View : 6,837

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย