TOP LIST

ประเมินความกังวลประเด็นกีดกันทางการค้ากดดันตลาดหุ้นระยะสั้น ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มไตรมาสแรก 2018 ด้วยความผันผวน จากประเด็นกดดันหลายด้าน เริ่มจากการปรับขึ้นของ Bond Yield ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ หลังนักลงทุนเริ่มกลับคาดว่าเงินเฟ้อมีโอกาสเร่งตัว ส่งผลให้ Bond Yield 10 ปี ของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มจากระดับ 2.5% ไปแตะใกล้ระดับ 3% และทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงแรงกว่

Update : 23 เมษายน 2561

View : 894

INVESTMENT OUTLOOK

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงทั่วโลกเป็นโอกาสหรือความเสี่ยง

Update : 19 กุมภาพันธ์ 2561

View : 1,423

INVESTMENT OUTLOOK

การปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ กับทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ

Update : 09 มกราคม 2561

View : 1,395

INVESTMENT OUTLOOK

สรุปภาพการลงทุนปี 2017

Update : 18 ธันวาคม 2560

View : 1,755

INVESTMENT OUTLOOK

ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่ได้ตัดสินทิศทางค่าเงินบาทเสมอไป

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 2,879

INVESTMENT OUTLOOK

ประธานเฟดคนใหม่ และทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐฯ ที่อาจเปลี่ยนไป

Update : 03 พฤศจิกายน 2560

View : 2,138

INVESTMENT OUTLOOK

เกาหลีเหนือ-สหรัฐฯ หรือวิกฤตจะซ้ำรอย

Update : 06 ตุลาคม 2560

View : 6,236

INVESTMENT OUTLOOK

แกะรอยที่มาของเงินบาทแข็งค่าและมุมมองในระยะต่อไป

Update : 06 กันยายน 2560

View : 7,086

INVESTMENT OUTLOOK

ประเทศไทยกับปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ

Update : 27 กรกฎาคม 2560

View : 4,529

INVESTMENT OUTLOOK

ผลการเลือกตั้งอังกฤษไม่ส่งผลดีต่อ Theresa May

Update : 28 มิถุนายน 2560

View : 2,459Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader