WORLD

ขับเคลื่อนบริการรถส่วนตัว Cheng Wei วางหมากพา Didi Chuxing พิชิตตลาดจนคู่แข่งต่างถอยทัพและควบรวมกิจการ อีกทั้งยังดึงดูดพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจและการเงิน พร้อมปูทางสู่การเติบโตในอนาคต ครั้งแรกที่เห็น Cheng Wei ดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจาก Travis Kalanick ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ CEO สุดห้าวของ Uber Technologies โดยที่ C

Update : 25 กุมภาพันธ์ 2560

View : 211


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 8,050

WORLD

คลื่นลมแรงแค่ไหนใจยังสู้

Update : 23 กุมภาพันธ์ 2560

View : 366

WORLD

ธุรกิจฉีกกฎ

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 837

WORLD

2 มหาเศรษฐีรุ่นใหม่แห่งแดนภารตะ

Update : 20 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,054

WORLD

15 ตระกูลมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชีย

Update : 16 กุมภาพันธ์ 2560

View : 2,882

WORLD

คนบันเทิงจับปากกา

Update : 14 กุมภาพันธ์ 2560

View : 298

WORLD

คุณพ่อจอมจุ้น

Update : 11 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,594

WORLD

4 ตระกูลเศรษฐี ซึ่งติดในอันดับ 50 ตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในเอเ

Update : 07 กุมภาพันธ์ 2560

View : 18,685

WORLD

20 อันดับ เศรษฐีอเมริกัน ลำดับที่ 1-10

Update : 11 กุมภาพันธ์ 2560

View : 21,461

WORLD

20 อันดับ เศรษฐีอเมริกัน ลำดับที่ 11-20

Update : 02 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,361Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย