WORLD

Chris Cline เจ้าพ่อเหมืองถ่านหินคนสุดท้าย หลายคนเชื่อว่าไม่มีอนาคตสำหรับเชื้อเพลิงอย่างถ่านหินแล้ว แต่อภิมหาเศรษฐีอย่าง Chris Cline กลับมีความเชื่อว่าเชื้อเพลิงที่สร้างมลพิษมากที่สุดชนิดนี้ยังคงมีอนาคตที่สดใส และตัวเขาเองกำลังสร้างเหมืองถ่านหินที่จะดำรงอยู่จนเป็นเหมืองแห่งสุดท้าย Chris Cline ผู้ประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหินรายใหญ่ในวัย 59

Update : 16 มีนาคม 2561

View : 637vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 5,231

WORLD

10 ผู้หญิงหน้าใหม่ในทำเนียบ ‘สตรีผู้ทรงอิทธิพล’ ที่สุดในโลก

Update : 14 มีนาคม 2561

View : 591

WORLD

10 อันดับสตรีทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

Update : 12 มีนาคม 2561

View : 4,223

WORLD

ลงทุนให้ได้กำไรในกิจการสีเขียว

Update : 07 มีนาคม 2561

View : 466

WORLD

โชคปลายไม้กอล์ฟของมหาเศรษฐีผู้สร้างแบรนด์อุปกรณ์กอล์ฟ 'PXG'

Update : 23 กุมภาพันธ์ 2561

View : 819

WORLD

ผู้ชนะตัวจริง

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2561

View : 4,490

WORLD

ราชินีกาแฟแห่ง King Coffee

Update : 23 กุมภาพันธ์ 2561

View : 4,440

WORLD

วิถีแห่ง WeWork เครือข่าย coworking space 10 ล้านตารางฟุต

Update : 13 กุมภาพันธ์ 2561

View : 1,575

WORLD

สิทธิประโยชน์ทางภาษีนับพันล้านเหรียญ

Update : 01 กุมภาพันธ์ 2561

View : 699

WORLD

เมื่อเทรนด์การศึกษาต่อเปลี่ยนทิศ

Update : 31 มกราคม 2561

View : 8,983Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)