WORLD

เซียนธุรกิจเกมมือถือ Bang Jun-Hyuk แห่ง Netmarble กลายเป็นเศรษฐีพันล้านรายล่าสุดของเกาหลีใต้ แม้ชายหนุ่มผู้ร่ำรวยรายนี้จะออกจากโรงเรียนมัธยมกลางคัน แต่เขานั้นนับว่าเป็นผู้ประกอบการในแวดวงเทคโนโลยีที่หาตัวจับยากเลยทีเดียว Netmarble บริษัทเกมออนไลน์บนอุปกรณ์สื่อสารที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ มักเปรียบเทียบผู้ก่อตั้งของตน

Update : 20 มีนาคม 2560

View : 1,232


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 8,922

WORLD

คิดให้ดีก่อนจะแว้งกัดผู้มีพระคุณ

Update : 20 มีนาคม 2560

View : 473

WORLD

The World’s Most Powerful People 2016

Update : 10 มีนาคม 2560

View : 861

WORLD

ครอบครัวไร้บุตร

Update : 09 มีนาคม 2560

View : 358

WORLD

ถึงครา Wesfarmers ขายกิจการครั้งใหญ่?

Update : 09 มีนาคม 2560

View : 1,335

WORLD

ขับเคลื่อนบริการรถส่วนตัว

Update : 25 กุมภาพันธ์ 2560

View : 744

WORLD

คลื่นลมแรงแค่ไหนใจยังสู้

Update : 23 กุมภาพันธ์ 2560

View : 480

WORLD

ธุรกิจฉีกกฎ

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,100

WORLD

2 มหาเศรษฐีรุ่นใหม่แห่งแดนภารตะ

Update : 20 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,207

WORLD

15 ตระกูลมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชีย

Update : 16 กุมภาพันธ์ 2560

View : 3,068Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย