WORLD / EUROPE

Mark Zuckerberg แห่งรัสเซีย เราจะหยุดไว้แค่นี้ ถ้าคุณเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวของนักศึกษาผู้ก่อตั้งเว็บไซต์สังคมออนไลน์จนฐานะล่ำซำ พร้อมกับสร้างความขุ่นเคืองให้กับผู้มีอิทธิพลมากมายในเวลาต่อมา แต่เรื่องเล่าเวอร์ชั่นนี้ ต่างกันอยู่ที่ว่าท้องเรื่องอยู่ที่รัสเซียในปี 2006 Pavel Durov ก่อตั้งเว็บ VKontakte (ตอนนี้รู้จักกันในชื่อ VK

Update : 15 สิงหาคม 2559

View : 4,475vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 5,231

WORLD

THE INVESTMENT GUIDE REAL ESTATE: สู่ยุคกระทิงของบูทีคโฮเต็ล

Update : 14 ตุลาคม 2558

View : 2,755

WORLD

ฟื้นชีพจากหนี้ท่วมกลับเป็นมหาเศรษฐีอีกครั้ง

Update : 29 มิถุนายน 2558

View : 6,662

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)