WORLD / ASIA

เซียนธุรกิจเกมมือถือ Bang Jun-Hyuk แห่ง Netmarble กลายเป็นเศรษฐีพันล้านรายล่าสุดของเกาหลีใต้ แม้ชายหนุ่มผู้ร่ำรวยรายนี้จะออกจากโรงเรียนมัธยมกลางคัน แต่เขานั้นนับว่าเป็นผู้ประกอบการในแวดวงเทคโนโลยีที่หาตัวจับยากเลยทีเดียว Netmarble บริษัทเกมออนไลน์บนอุปกรณ์สื่อสารที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ มักเปรียบเทียบผู้ก่อตั้งของตน

Update : 20 มีนาคม 2560

View : 1,390


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 9,129

WORLD

ครอบครัวไร้บุตร

Update : 09 มีนาคม 2560

View : 387

WORLD

ถึงครา Wesfarmers ขายกิจการครั้งใหญ่?

Update : 09 มีนาคม 2560

View : 1,360

WORLD

ขับเคลื่อนบริการรถส่วนตัว

Update : 25 กุมภาพันธ์ 2560

View : 770

WORLD

คลื่นลมแรงแค่ไหนใจยังสู้

Update : 23 กุมภาพันธ์ 2560

View : 509

WORLD

ธุรกิจฉีกกฎ

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,139

WORLD

2 มหาเศรษฐีรุ่นใหม่แห่งแดนภารตะ

Update : 20 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,235

WORLD

15 ตระกูลมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชีย

Update : 16 กุมภาพันธ์ 2560

View : 3,091

WORLD

คุณพ่อจอมจุ้น

Update : 11 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,719

WORLD

4 ตระกูลเศรษฐี ซึ่งติดในอันดับ 50 ตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในเอเ

Update : 07 กุมภาพันธ์ 2560

View : 18,894Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้