WORLD / ASIA

ฟ้าหลังฝนอันสดใส: มหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจคาสิโนแห่งฮ่องกง มหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจคาสิโนเริ่มมองเห็นโอกาสหลังจากช่วงเวลาสองปีอันเลวร้าย ความมั่งคั่งของสินทรัพย์ของผู้ประกอบการธุรกิจคาสิโนบนเกาะฮ่องกงลดลง จากการจัดอันดับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของฮ่องกงในสองครั้งสุดท้ายที่ผ่านมา แต่บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่คนกลุ่มนี้จะกลับมาทวงบัลลังก์เมื่อรายได้ของธุรกิจเริ่มส่งสั

Update : 15 พฤษภาคม 2560

View : 518


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 10,668

WORLD

15 อันดับมหาเศรษฐีฮ่องกง จาก Hong Kong’s 50 Richest

Update : 12 พฤษภาคม 2560

View : 1,585

WORLD

เซียนธุรกิจเกมมือถือ

Update : 20 มีนาคม 2560

View : 1,710

WORLD

ครอบครัวไร้บุตร

Update : 09 มีนาคม 2560

View : 586

WORLD

ถึงครา Wesfarmers ขายกิจการครั้งใหญ่?

Update : 09 มีนาคม 2560

View : 1,556

WORLD

ขับเคลื่อนบริการรถส่วนตัว

Update : 25 กุมภาพันธ์ 2560

View : 958

WORLD

คลื่นลมแรงแค่ไหนใจยังสู้

Update : 23 กุมภาพันธ์ 2560

View : 691

WORLD

ธุรกิจฉีกกฎ

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,420

WORLD

2 มหาเศรษฐีรุ่นใหม่แห่งแดนภารตะ

Update : 20 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,420

WORLD

15 ตระกูลมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชีย

Update : 16 กุมภาพันธ์ 2560

View : 3,369Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)