WORLD / GLOBAL

10 ผู้หญิงหน้าใหม่ในทำเนียบ ‘สตรีผู้ทรงอิทธิพล’ ที่สุดในโลก ปี 2017 รายชื่อปีนี้ของ 100 อันดับสตรี ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ประจำปี 2017 ประกอบด้วยเหล่าคนดังที่คุณรู้จักชื่อกันอยู่แล้ว เช่น Angela, Melinda, Oprah, Beyoncé แต่เราขอแนะนำคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้บริหารประเทศ ซีอีโอ ผู้ก่อตั้งธุรกิจ ผู้มีวิสัยทัศน์ และผู้นำ โดยปีนี้มีผู้หญิงทรงอิทธิพลหน้าใหม่เข

Update : 14 มีนาคม 2561

View : 591vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 5,231

WORLD

10 อันดับสตรีทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

Update : 12 มีนาคม 2561

View : 4,223

WORLD

นักกอล์ฟเอเชียก้าวไกลสู่เวทีโลก

Update : 24 มกราคม 2561

View : 545

WORLD

สารานุกรมรวบรวมแนวคิดจาก ‘ไอคอนธุรกิจ’ ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโล

Update : 01 มกราคม 2561

View : 18,532

WORLD

พิชิตตลาดเกมสหรัฐฯ: NCSoft วางหมากสู่ตะวันตก

Update : 16 ตุลาคม 2560

View : 1,360

WORLD

เกาะติด “Netflix” ขุมทองแห่งใหม่ของนักแสดงตลกอเมริกัน

Update : 24 กันยายน 2560

View : 1,365

WORLD

CELEB 100: “10 อันดับคนดัง” ที่ทำรายได้สูงสุดในโลกประจำปี 20

Update : 24 กันยายน 2560

View : 8,385

WORLD

10 บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลกปี 2017

Update : 14 กันยายน 2560

View : 21,424

WORLD

The Midas List 2017: 10 สุดยอดนักธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Ca

Update : 24 กรกฎาคม 2560

View : 2,987

WORLD

ทำเนียบอภิมหาเศรษฐีของ Forbes ประจำปี 2017 พบกับกลุ่มคนที่รว

Update : 13 มิถุนายน 2560

View : 14,181Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)