WORLD / GLOBAL

สารานุกรมรวบรวมแนวคิดจาก ‘ไอคอนธุรกิจ’ ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบัน ระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา Forbes ได้นำเสนอเรื่องราวพลังแห่งปัจเจกบุคคลมาตลอด ในโอกาสนี้ เราได้รวบรวมนักธุรกิจและบุคคลผู้มีวิสัยทัศน์มองขาดในโลกทุนนิยมรวม 100 คนที่มีอิทธิพลในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาเพื่อจัดทำเป็นสารานุกรมความคิด ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาเหล่าบรรณาธิการกว่าสิบคนเข้าประชุมกันกว่าสิบครั้

Update : 01 มกราคม 2561

View : 15,829vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 3,855

WORLD

พิชิตตลาดเกมสหรัฐฯ: NCSoft วางหมากสู่ตะวันตก

Update : 16 ตุลาคม 2560

View : 1,083

WORLD

เกาะติด “Netflix” ขุมทองแห่งใหม่ของนักแสดงตลกอเมริกัน

Update : 24 กันยายน 2560

View : 978

WORLD

CELEB 100: “10 อันดับคนดัง” ที่ทำรายได้สูงสุดในโลกประจำปี 20

Update : 24 กันยายน 2560

View : 7,531

WORLD

10 บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลกปี 2017

Update : 14 กันยายน 2560

View : 17,628

WORLD

The Midas List 2017: 10 สุดยอดนักธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Ca

Update : 24 กรกฎาคม 2560

View : 2,454

WORLD

ทำเนียบอภิมหาเศรษฐีของ Forbes ประจำปี 2017 พบกับกลุ่มคนที่รว

Update : 13 มิถุนายน 2560

View : 8,900

WORLD

11 บุคคลทรงอิทธิพล ‘หน้าใหม่’ จากรายชื่อ The World’s Most Po

Update : 03 เมษายน 2560

View : 2,364

WORLD

The World’s Most Powerful People 2016

Update : 10 มีนาคม 2560

View : 2,074

WORLD

ถึงเวลา Glaxo เยียวยาธุรกิจ

Update : 19 มกราคม 2560

View : 1,780Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย