Forbes Thailand Alternative Investment 2015: Offshore Property Markets - Forbes Thailand

Forbes Thailand Alternative Investment 2015: Offshore Property Markets

FORBES THAILAND / ADMIN
13 Oct 2015 | 09:45 PM
READ 14189
Forbes Thailand นิตยสารรายเดือนภาษาไทย ที่นำเสนอเรื่องราวของเจ้าของกิจการและนักบริหารชั้นนำ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ใฝ่ความสำเร็จ ร่วมกับ TISCO Wealth บริการบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจรจากกลุ่มทิสโก้ ผู้นำด้านการเงินและการลงทุน และ Knight Frank บริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของโลก และเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน อังกฤษ จัดงาน Forbes Thailand Alternative Investment 2015: Offshore Property Markets เมื่อค่ำคืนวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ