อียิปต์...ศรัทธาจากฟ้าจรดทรายที่มิเลือนหายตามกาลเวลา - Forbes Thailand

อียิปต์...ศรัทธาจากฟ้าจรดทรายที่มิเลือนหายตามกาลเวลา

ลักซอร์ (Luxor) เมืองที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของอียิปต์อีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ติดแม่น้ำไนล์ทางตอนกลางของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงไคโรราว 650 กิโลเมตร สามารถเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศโดย ลักซอร์ มีประชากรราว 4 แสนกว่าคน ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สงบเงียบ ผู้คนไม่เร่งรีบต่างจากเมืองใหญ่อย่างไคโร

ทั้งยังได้รับการยกย่องเป็น “พิพิธภัณฑ์เปิดโล่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก” เป็นที่ตั้งของหุบผากษัตริย์ หุบผาราชินี สุสานของฟาโรห์และเชื้อพระวงศ์รวมถึงสุสานของฟาโรห์ตุตันคามุน มีวิหารที่สวยงามที่สร้างเพื่อบวงสรวงเทพเจ้า อาทิ มหาวิหารคาร์นัค วิหารลักซอร์

หุบผากษัตริย์และหุบผาราชินี

หุบผากษัตริย์ (The Valley of the Kings)  ตั้งอยู่ในเทือกเขา TheBan ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ โดยหุบเขานี้เป็นสุสานของกษัตริย์และบุรพกษัติรย์ ราชวงศ์และขุนนาง ถือโบราณสถานที่สำคัญแห่งของอียิปต์ เป็นสถานที่ใช้ฝั่งพระศพระหว่าง 1539 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง 1075 ปีก่อนคริสตกาล รัชสมัยของฟาโรห์รามเซสที่ 11 (Ramesses XI) มีสุสานอย่างน้อย 63 สุสาน โดยหุบผากษัตริย์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1979
โมเดลจำลองแสดงให้เห็นความลึกของสุสานภายใน หุบผากษัตริย์
ออกรสชาติ: ไกด์ท่องถิ่นอธิบายขั้นตอนการแกะสลักและลงสีภาะสลักฝาผนัง โดยไกด์ให้ความรู้หลังภาพสลักเสร็จสิ้นช่างฝีมือในไข่ขาวมาเคลือบทับเพื่อให้สีสันและความคมชัดอยู่ถาวร
บริเวณทางเข้าหุบผากษัตริย์แห่งนี้ มีโมเดลจำลองของสุสานต่างๆ พร้อมบอกความลึกจากพื้นดินและเส้นทางการเดินต่างๆ ภายในสุสาน เมื่อพ้นจากทางเข้าต้องนั่งรถต่อเข้าไปยังส่วนที่เป็นสุสานต่างๆ ซึ่งภายในสุสานความสมบูรณ์ของลวดลายสีสันภาพผนังสวยงามแตกต่างกัน รวมไปถึงงานแกะสลักที่ค่อนข้างสมบูรณ์
ภาพวาดภายในสุสานของฟาโรห์ตุตันคามุน
ก่อนปี 1922 สุสานในหุบผากษัตริย์แห่งนี้ถูกค้นพบไปแล้วกว่า 62 หลุม จากบรรดากลุ่มหัวขโมย นักล่าสมบัติ และนักโบราณคดี โดยนักโบราณคดีจำนวนมากเดินทางเข้ามาเพื่อค้นหาสุสานอย่างต่อเนื่องซึ่งการขุดค้นพบครั้งใหญ่ต้องยกให้กับ Howard Carter ที่สามารถค้นพบสุสานของฟาโรห์ตุตันคามุน ได้สำเร็จซึ่งสมบัติที่พบทั้งหมดถูกนำไปจัดที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไคโร
ทางเดินไปยังสุสานพระนางเนเฟอตารี

นอกจากหลุมพระศพของกษัตริย์ฟาโรห์แล้วนั้น ที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ฝั่งพระศพของบรรดาราชินีและสมาชิกในราชวงศ์ที่ 18-20 เป็นสถานที่ตั้งสำคัญของสุสาน “พระนางเนเฟอตารี” พระมเหสีซึ่งเป็นที่รักยิ่งของฟาโรห์รามเสสที่ 2 โดยหุบผาราชินี ตั้งหาจากที่ตั้งของสุสานกษัตริย์ไปทางเหนือราว 1.5 กิโลเมตร มีอายุราว 1,300 – 1,100 ปีก่อนคริสตกาล

สุสานของพระนางเนเฟอตารีถูกค้นพบโดยนักอียิปต์วิทยาชาวอิตาลี เมื่อปี 1904 ตั้งแต่ย่างก้าวเข้าไปภายในสุสานจะสัมผัสถึงความแตกต่างที่จากหลุมพระศพอื่นๆ ทั้งการออกแบบภายในที่กว้างใหญ่และเป็นสัดส่วน ภาพวาดประดับผนังที่สวยงามและสมบูรณ์มากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ทำให้รับรู้ถึงความรักอันเป็นนิรันดร์ของฟาโรห์รามเสสที่2 ที่มีต่อพระราชินีผู้เป็นที่รัก แต่การชม หลุมสุสานของ พระนางเนเฟอตารี ต้องเสียค่าเข้าสูงถึง EPG 1,200 หรือราว 2,200 บาท สิ่งที่เจ้าหน้าที่กำชับก่อนลงไปคือห้ามถ่ายรูปภายในทุกกรณีและชมได้ครั้งละ 10 คน เพียง 10 นาที ต่อคณะเท่านั้น ภายในหลุมออกแบบอย่างสวยงามภาพสลักชัดเจน สีแต่เฉดยังคงความงดงามโดยเฉพาะบริเวณกำแพงของโถงที่ตั้งของพระศพ ที่ภาพเขียนสื่อถึงความรักของฟาโรห์รามเสสที่2 โดยภาพเขียนบางชุดไม่ได้พบเห็นจากหลุดมพระศพอื่นๆ หากจะดูอย่างละเอียดต้องใช้เวลามากกว่าชั่วโมงเพื่อซึมซับความสวยงามที่ยังคงสวยงามดั่งหลายพันปีที่มา  

มหาวิหารคาร์นัก

เมืองลัคซอร์ ได้รับการยกย่องเป็นเมืองที่มีวิหารซึ่งติดอันดับประเทศหลายแห่ง หนึ่งในจำนวนวิหารเหล่านั้น คือ มหาวิหารคาร์นัก (The Great Temple of Larnak) มหาวิหารที่ใหญ่และสวยที่สุดของอียิปต์ และยังเป็นวิหารที่บ่งบอกเรื่องราวและร่องรอยอารยธรรมที่แท้จริงของอียิปต์โบราณทั้งด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคนในยุคโบราณได้เป็นอย่างดี มหาวิหารคาร์นักอยู่ห่างจากตัวเมืองและอีกวิหารลักซอร์ราว 2.6 กิโลเมตร สร้างเพื่อถวายแด่เทพเจ้าอามุน-รา (เทพแห่งแสงอาทิตย์) และยังเป็นสถานที่จัดพิธีกรรมเกี่ยวกับอียิปต์โบราณ มหาวิหารใช้เวลาก่อสร้างจากรุ่นสู่รุ่นราว 30 พระองค์ เริ่มต้นที่ฟาโรห์เซซอสตริสที่ 1 (SeSostris I) กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์ที่ 12 ราว 1991 ปี ก่อนคริสตกาล มหาวิหารคาร์นักสวยงามยิ่งหากไปเยือนเช้าพระอาทิตย์ของวันเพราะเมื่อแสงแดดอ่อนยามเช้ากระทบกับเสาต่างๆ ภายในจากสกัดจากหินปูนจะทำให้โถงภายในเป็นสีชมพูเรืองรอง ซึ่งเสาสลักภายในแต่ต้นเป็นตัวแทนของของเมืองต่างๆ ในการปกครอง  

วิหารลักซอร์

วิหารลักซอร์ (Luxor Temple) มาจากภาษาอารบิก ที่แปลเป็นไทยได้ว่า “ป้อมปราการ” วิหารลักซอร์สร้างโดย ฟาโรห์อาเมนโอเทปที่ 3 คาดกันว่าวิหารแห่งนี้เป็นพระราชวังมากกว่าศาสถาน เนื่องจากมีรูปสลักการทำศึกสงครามประดับอยู่ภายใน ได้รับการบูรณะจากองค์ฟาโรห์หลายพระองค์ โดยเฉพาะจากฟาโรห์รามเสสที่ 2 จุดเด่นสำคัญสำคัญของ วิหารลักซอร์แห่งนี้คือ เสาโอเบลิสก์ (Obelisk) ที่ชาวอียิปต์เชื่อว่าเป็นตัวแทนของ ชีวิต แสงสว่าง และความรุ่งโรจน์ โดยนิยมตั้งเป็นคู่ แต่ปัจจุบันเสาโอเบลิสก์ เหลือเพียงต้นเดียว เพราะอีกต้นได้ถูกขนย้ายเป็นของขวัญแก่ประเทศฝรั่งเศสในสมัยของ Mohamed Ali Dasha เมื่อปี 1831 โดยใช้เวลาเดินทางถึง 3 ปีและถูกนำไปตั้งที่ Place de la Concorde ประเทศฝรั่งเศส โดยเสาโอเบลิสก์ มีความสูง 22.55 เมตร หนัก 227 ตัน สลักด้วยภาษาท้องถิ่น เดิมที่ปลายของเสาหุ้มด้วยทองแต่ได้ทองคำได้ถูกขโมยไป ทั้งนี้ นอกจาก มหาวิหารคานัค และ วิหารลักซอร์ เมืองลักซอร์ยังมีวิหารที่น่าสนใจอีกอาทิและนำเสนอเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างออกไป อาทิ วิหารแฮตเซปซุต (Hatshepsut)  

พิพิธภัณฑ์ลักซอร์

พิพิธภัณฑ์ลักซอร์ (Luxor Museum) ตั้งอยู่ในใกล้ใจกลางเมืองริมฝั่งแม่น้ำไนล์ พิพิธภัณฑ์ที่ใช้จัดแสดงวัตถุโบราณที่ขุดค้นพบจากวิหารและสุสานต่างในเมือง ซึ่งแต่ละชิ้นมีความสมบูรณ์ค่อนข้างมาก จัดแสดงวัตถุโบราณได้อย่างสวยงามแตกต่างจาก พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไคโร เป็นอย่างมาก รวมทั้งส่วนจัดแสดงมัมมี่ฟาโรห์อาทิ ฟาโรห์อาโมสที่ 1 (Ahmose I) แห่งราชวงศ์ที่ 18 และมัมมี่อีกหลายพระองค์ และจัดแสดงเครื่องทรงและเครื่องประดับต่างๆ โดยที่นี่สามารถชมได้อย่างใกล้ชิดและสามารถถ่ายรูปโดยไม่ใช่แสงแฟลช    
ลักษณะของบัตรเข้าชม G ย่อมาจาก Gate หรือ บัตรผ่านเพื่อเข้าชมนั่นเอง
บัตรสำหรับชมสุสานและบัตรสำหรับช่างภาพ / ขวาล่างคือบัตรชมสุสานพระนางเนเฟอร์ตารี โดยราคาสูงถึง 1,200 EGP แต่คุ้มค่าเนื่องจากความสมบูรณ์ของงานแกะสลักภายในค่อนข้างสมบูรณ์

Forbes Fact

Where to stay: Luxor: Hilton Luxor Resort & Spa +20 100 600 1270 Hilton.com, Sofitel Winter Palace Luxor +20 95 238 04 25 www.accorhotels.com Where to eat: Luxor: ห้องอาหารที่โรงแรม AI Moudira เสิร์ฟอาหารเมนูจานหลักเป็นไก่ย่างเสิร์ฟคู่เครื่องเคียงและปิดท้ายด้วยไอศกรีมมะม่วง Where to Visit: Luxor มหาวิหารคาร์นัก เปิดทุกวัน 6:00 – 17:00 น., มหาวิหารลักซอร์ เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 6:00 – 10.00 น. ช่วงค่ำมีการเสียงแสง สี เสียง, หุบผากษัตริย์ เปิดทุกวัน 6:00 – 17:00 น., หุบผาราชินี เปิดทุกวัน 6:00 – 17:00 น. | พิพิธภัณฑ์ลักซอร์ เปิดทุกวัน แบ่งเป็น 2 ช่วง 9:00 – 16:00 น. และ 17:00 – 22:00 น. ข้อมูลทั่วไป อียิปต์ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนตุลาคม – เมษายน และ 4 ชั่วโมง ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน โดย หน้าร้อนอุณภูมิสูงถึง 43 องศา หน้าหนาวอุณหภูมิต่ำสุดราว 8 องศา ภาษา ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ และภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้ ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส เงินตรา ปอนด์อียิปต์ รหัสสากลคือ EGP สายการบิน บนตรงโดยสายการบิน Egypt Air ไม่ควรทำ - การเลือกซื้อสินค้า ไม่ควรรับสินค้าใดๆ จากมือคนขายโดดเด็ดขาดถ้าเราไม่ต้องการจริง - การถ่ายรูปคนพื้นเมือง อูฐ ในสถานที่ท่องเที่ยวถูกเรียกเก็บเงินจากคนผู้นั้นหรือเจ้าของ - จะมีการเรียกเก็บเงินจากคนพื้นเมือง ถ้าเขามาช่วยถ่ายรูปหรือแนะนำมุมที่ดี แม้บางคนมีลักษณะเหมือนเจ้าที่มีสายคล้องบัตรแต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ - ควรเตรียมหน่วยเงินที่เล็กที่สุดไว้สำหรับค่าเข้าห้องน้ำ ทริปการเดินทาง - การเดินเข้าสนามบินจะมีการตรวจเข้มมากกว่า 2 ครั้ง แนะนำให้หารองเท้าที่สวมสะดวกสบาย - เมื่อเจอห้องน้ำสะอาดให้ตัดสินใจเข้า หากเข้านานจะมีคนเคาะเรียกอย่างไม่เกรงใจ - ไก่ และ แกะ เป็นวัตถุดิบหลัก โดยคนพื้นเมืองไม่รับประทานเนื้อหมูและเนื้อวัว - สำหรับคนที่คิดจะซิตี้รันทุกครั้งที่เดินทาง ไม่แนะนำการวิ่งแบบซิตี้รันที่กรุงไคโรและกีซ่า ด้วยปัญหาเรื่องความปลอดภัย แต่ที่เมืองอเล็กซานเดรียสามารถวิ่งซิตี้รันได้ตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะทางเรียบริมทะเลสวยงามมากทีเดียว  สำหรับลักซอร์ เป็นอีกเมืองที่น่าวิ่ง แต่แนะนำให้เช็คค่าฝุ่นก่อนออกวิ่งทุกครั้ง โดยสามารถวิ่งเลียบแม่น้ำไนล์ช่วงพิพิธภัณฑ์ลักซอร์ ขอบคุณการเดินทางโดย KTC