Thailand Richest - Forbes thailand

การจัดอันดับ 50 มหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2565

ท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ซบเซา ดัชนีหุ้นไทยปรับลดจากจากจุดสูงสุดลง 3 เปอร์เซ็นต์ และตั้งแต่จากการอันดับมหาเศรษฐีไทยครั้งล่าสุด อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อหน่วยดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงถึง 12 เปอร์เซ็นต์ ส่งให้มูลค่ารวมทรัพย์สินของมหาเศรษฐีไทยทั้ง 50 รายชื่อ ลดลงเกือบ 6 เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 1.51 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 5.31 ล้านล้านบาท เมื่อเทียบกับการจัดอันดับปีที่ผ่านมา

มหาเศรษฐีไทย 3 อันดับแรกยังไม่มีการเปลี่ยนอันดับจากปีที่ผ่านมา มหาเศรษฐีอันดับที่หนึ่งยังคงเป็น “พี่น้องเจียรวนนท์”, มหาเศรษฐีอันดับสอง เฉลิม อยู่วิทยา และครอบครัว ขณะที่มหาเศรษฐีไทยอันดับที่สาม ได้แก่ เจริญ สิริวัฒนภักดี

สำหรับมหาเศรษฐีหน้าใหม่ 3 รายในปีนี้ ได้แก่ อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของกลุ่มเจ มาร์ท ติดในรายชื่อมหาเศรษฐีไทยในอันดับที่ 37,  สุระ คณิตทวีกุล ผู้ก่อตั้งและซีอีโอแห่ง Com7 ติดในรายชื่อมหาเศรษฐีไทยในอันดับที่ 49 และ พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ผู้ร่วมก่อตั้งคลินิกเสริมความงามพงศ์ศักดิ์และยังเป็นนักลงทุนสาย (Value Investor) หรือ VI ติดในอันดับที่ 50

การจัดอันดับ 50 มหาเศรษฐีไทยประจำปี 2665 ในปีนี้ ขีดเส้นมูลค่าทรัพย์สินต่ำสุดของผู้ที่ติดในการจัดอันดับมหาเศรษฐีทั้ง 50 คนที่ 655 ล้านเหรียญ ลงลงจากปีที่ผ่านมาที่ขีดเส้นไว้ที่ 737 ล้านเหรียญ

RANKNAMENET WORTHAGESOURCE

1

พี่น้องเจียรวนนท์
2.65 หมื่นล้านเหรียญ / 9.33 แสนล้านบาท1ธุรกิจ: อาหาร

2

เฉลิม อยู่วิทยา และครอบครัว
2.64 หมื่นล้านเหรียญ / 9.30 แสนล้านบาท71ธุรกิจ: เครื่องดื่ม

3

เจริญ สิริวัฒนภักดี
1.12 หมื่นล้านเหรียญ / 3.94 แสนล้านบาท59ธุรกิจ: เครื่องดื่มและอสังหาริมทรัพย์

4

สารัชถ์ รัตนาวะดี
1.1 หมื่นล้านเหรียญ / 3.87 แสนล้านบาท57ธุรกิจ: พลังงาน

5

ตระกูลจิราธิวัฒน์
1.06 หมื่นล้านเหรียญ / 3.73 แสนล้านบาท0ธุรกิจ: ค้าปลีก

6

สมโภชน์ อาหุนัย และครอบครัว
3.9 พันล้านเหรียญ /1.37 แสนล้านบาท54ธุรกิจ: พลังงาน

7

ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
3.1 พันล้านเหรียญ / 1.09 แสนล้านบาท89ธุรกิจ: การแพทย์

8

วานิช ไชยวรรณ
3 พันล้านเหรียญ / 1.05 แสนล้านบาท88ธุรกิจ: ประกันชีวิต

9

ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และครอบครัว
2.8 พันล้านเหรียญ / 9.86 หมื่นล้านบาท78ธุรกิจ: สีทาอาคาร

10

ตระกูลโอสถานุเคราะห์
2.7 พันล้านเหรียญ / 9.51 หมื่นล้านบาท0ธุรกิจ: เครื่องดื่ม

11

Aloke Lohia
2.5 พันล้านเหรียญ / 8.8 หมื่นล้านบาท63ธุรกิจ: ปิโตรเคมี

12

Harald Link
2.02 พันล้านเหรียญ / 7.11 หมื่นล้านบาท67ธุรกิจ: หลากหลาย

13

ชูชาติ เพ็ชรอำไพ และ ดาวนภา เพชรอำไพ
2.5 พันล้านเหรียญ / 7.22 หมื่นล้านบาท0ธุรกิจ: การเงิน

14

ทักษิณ ชินวัตร
2.01 พันล้านเหรียญ / 7.08 หมื่นล้านบาท72ธุรกิจ: การลงทุน

15

สันติ ภิรมย์ภักดี
2 พันล้านเหรียญ / 7.04 หมื่นล้านบาท75ธุรกิจ: เครื่องดื่มและอสังหาริมทรัพย์

16

ประยุทธ มหากิจศิริ
1.95 พันล้านเหรียญ / 6.86 หมื่นล้านบาท76ธุรกิจ: หลากหลาย

17

วิชัย ทองแตง
1.9 พันล้านเหรียญ / 6.69 หมื่นล้านบาท75ธุรกิจ: การลงทุน

18

คีรี กาญจนพาสน์
1.75 พันล้านเหรียญ / 6.16 หมื่นล้านบาท70ธุรกิจ: ขนส่ง สื่อโฆษณา อสังหาริมทรัพย์

19

อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา
1.7 พันล้านเหรียญ / 5.98 หมื่นล้านบาท36ธุรกิจ: รีเทล

20

William Heinecke
1.65 พันล้านบาท / 5.81 หมื่นล้านบาท73ธุรกิจ: โรงแรม

21

กฤตย์ รัตนรักษ์
1.6 พันล้านเหรียญ / 5.63 หมื่นล้านบาท75ธุรกิจ: สื่อ

22

อิสระ ว่องกุศลกิจ และครอบครัว
1.59 พันล้านเหรียญ / 5.6 หมื่นล้านบาท72ธุรกิจ: น้ำตาลและพลังงาน

23

ฤทธิ์ ธีระโกเมน และครอบครัว
1.55 พันล้านเหรียญ / 5.46 หมื่นล้านบาท69ธุรกิจ: อาหาร

24

เสถียร เศรษฐสิทธิ์
1.5 พันล้านเหรียญ / 5.28 หมื่นล้านบาท68ธุรกิจ: เครื่องดื่มชูกำลัง

25

ชาติศิริ โสภณพนิช และครอบครัว
1.35 พันล้านเหรียญ / 4.75 หมื่นล้านบาท62ธุรกิจ: การเงิน ธนาคาร

26

ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ และครอบครัว
1.31 พันล้านเหรียญ / 4.61 หมื่นล้านบาท67ธุรกิจ: อสังหาริมทรัพย์

27

Nishita Shah
1.3 พันล้านเหรียญ / 4.57 หมื่นล้านบาท41ธุรกิจ: หลากหลาย

28

อนันต์ อัศวโภคิน และครอบครัว
1.2 พันล้านเหรียญ / 4.22 หมื่นล้านบาท71ธุรกิจ: อสังหาริมทรัพย์

29

บัณฑูร ล่ำซำ และครอบครัว
1.19 พันล้านเหรียญ / 4.19 หมื่นล้านบาท69ธุรกิจ: การเงิน ธนาคาร

30

พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
1.18 พันล้านเหรียญ / 4.15 หมื่นล้านบาท88ธุรกิจ: โรงพยาบาล

31

วิทูร สุริยวนากุล
1.05 พันล้านเหรียญ / 3.69 หมื่นล้านบาท64ธุรกิจ: ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

32

ศุภลักษณ์ อัมพุช
1 พันล้านเหรียญ / 3.52 หมื่นล้านบาท67ธุรกิจ: รีเทล

33

ฉัตรชัย แก้วบุตตา
985 ล้านเหรียญ / 3.47 หมื่นล้านบาท70ธุรกิจ: สินเชื่อ

34

ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
925 ล้านเหรียญ / 3.25 หมื่นล้านบาท59ธุรกิจ: เครื่องดื่มชูกำลัง

35

วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ
900 ล้านเหรียญ / 3.17 หมื่นล้านบาท0ธุรกิจ: อาหารสัตว์และฟาร์มไก่

36

กำพล พลัสสินทร์
840 ล้านเหรียญ / 2.95 หมื่นล้านบาท71ธุรกิจ: โรงพยาบาล

37

อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
835 ล้านเหรียญ / 2.94 หมื่นล้านบาท0หลากหลาย

38

อดิศักดิ์ และ นาตยา ตั้งมิตรประชา
825 ล้านเหรียญ / 2.9 หมื่นล้านบาท0วัสดุก่อสร้าง

39

ตระกูลมาลีนนท์
820 ล้านเหรียญ / 2.88 หมื่นล้านบาท0ธุรกิจ: สื่อ

40

พรเทพ พรประภา
815 ล้านเหรียญ / 2.87 หมื่นล้านบาท73ธุรกิจ: หลากหลาย

41

บัญชา องค์โฆษิต
810 ล้านบาท / 2.85 หมื่นล้านบาท0ธุรกิจ: ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์

42

มงคล ประกิตชัยวัฒนา
775 ล้านเหรียญ / 2.73 หมื่นล้านบาท0ธุรกิจ: บัตรเครดิต

43

ตระกูลวิริยะพันธุ์
770 ล้านเหรียญ / 2.71 หมื่นล้านบาท0ธุรกิจ: ประกันภัย

44

กัลกุล ดํารงปิยวุฒิ์
765 ล้านเหรียญ / 2.69 หมื่นล้านบาท0ธุรกิจ: พลังงาน

45

เฉลิม หาญพาณิชย์
745 ล้านเหรียญ / 2.62 หมื่นล้านบาท65ธุรกิจ: โรงพยาบาล

46

บุญชัย เบญจรงคกุล
735 ล้านเหรียญ / 2.58 หมื่นล้านบาท67ธุรกิจ: โทรคมนาคม

47

สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ
710 ล้านเหรียญ / 2.5 หมื่นล้านบาท71ธุรกิจ: ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

48

พิชญ์ โพธารามิก
685 ล้านเหรียญ / 2.41 หมื่นล้านบาท49ธุรกิจ: โทรคมนาคมและสื่อ

49

สุระ คณิตทวีกุล
670 ล้านเหรียญ / 2.36 หมื่นล้านบาท0อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

50

พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี
655 ล้านเหรียญ / 2.3 หมื่นล้านบาท0เสริมความงามและการลงทุน