เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าโครงการ “AIA Healthiest Schools - สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” ปีที่ 2 หนุนโรงเรียนที่โดดเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน - Forbes Thailand

เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าโครงการ “AIA Healthiest Schools - สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” ปีที่ 2 หนุนโรงเรียนที่โดดเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน

PR / PR NEWS
30 Jun 2023 | 07:00 PM
READ 796

เอไอเอ ประเทศไทย ผู้นำด้านประกันชีวิตและสุขภาพ พร้อมความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้คนกว่าพันล้านคนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา “Healthier, Longer, Better Lives” เดินหน้าส่งมอบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้กับเยาวชนไทยผ่านโครงการ “AIA Healthiest Schools - สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” ซึ่งได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคม 2565 โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพของนักเรียนอายุระหว่าง 5 - 16 ปี ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 260 โรงเรียนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเอไอเอ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา รวมถึงโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่นรวมทั้งสิ้น 34 โรงเรียน และเพื่อเชิดชูโรงเรียนที่ถือเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมด้านสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน เอไอเอ จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ “สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” (AIA Healthiest Schools Awards Ceremony 2023) ขึ้น ณ เอไอเอ ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ (AIA Leadership Centre) อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์

ในงานได้รับเกียรติจาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 4 ท่าน ได้แก่ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคมหานคร ภายใต้ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และอดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนางสาววัชรี สิริขจรเดชสกุล ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัทเอไอเอ และเอไอเอ ประเทศไทย ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องสุขภาพของเยาวชน และริเริ่มโครงการ “AIA Healthiest Schools - สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพและโภชนาการ เพื่อเป็นก้าวสำคัญไปสู่การยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน ความร่วมมือระหว่างเอไอเอและกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างสังคมที่เข้มแข็งด้วยสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ยังเป็นการขยายนโยบายของกระทรวงฯ ไปสู่โรงเรียนทั่วประเทศได้อย่างตรงจุด สำหรับในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัล และหวังว่ารางวัลในวันนี้จะเป็นกำลังใจให้ทุกโรงเรียนมุ่งมั่นที่จะสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้กับสังคมต่อไป”

​ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า “ในนามของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับเอไอเอ ในการสนับสนุนโครงการ “AIA Healthiest Schools – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” ซึ่งนับเป็นโครงการแรกๆ ของประเทศ ที่มุ่งสนับสนุนสุขภาพเด็กไทยแบบองค์รวม ปลูกฝังเรื่องการดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยเด็ก ตลอดจนส่งเสริมให้ครอบครัวและโรงเรียนเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมสุขภาพดี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน ในขณะที่ depa ก็มีวิสัยทัศน์ในการทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก ซึ่ง depa ตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่เพียงให้ความสำคัญเฉพาะการศึกษา แต่การมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องจำเป็นและส่งเสริมต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เมื่อเอไอเอจัดโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้นเป็นปีแรก depa จึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจในการจัดทำโครงการเพื่อสังคมที่ชุมชนสามารถนำไปต่อยอดได้จริง”

นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัล “AIA Healthiest Schools - สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” ในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าโครงการนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนให้กับนักเรียนและเยาวชนไทย สอดคล้องตามคำมั่นสัญญา "Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น" ซึ่งเป็นพันธกิจที่เอไอเอมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมในการยกระดับด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย โดยโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี มีเป้าหมายให้เยาวชนมีสุขภาพที่ดีและมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเชิงบวกทั้งต่อสุขภาพตนเองและต่อสังคมที่เราอยู่ โดยเน้นหลักสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง การมีสุขภาพใจที่ดี และการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน”

ทั้งนี้ สำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา จะได้ไปร่วมเวทีการแข่งขันในระดับนานาชาติ กับโรงเรียนที่ชนะเลิศจากประเทศออสเตรเลีย เวียดนาม และฮ่องกง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม นี้ ที่ประเทศมาเลเซีย ผมขอส่งกำลังใจให้กับโรงเรียนของไทย ให้สามารถคว้าชัยกลับมาได้เป็นผลสำเร็จ และอยากเชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศ ให้เข้าร่วมโครงการ AIA Healthiest Schools ปีที่ 2 ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครปลายเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อมาร่วมสร้างโรงเรียนสุขภาพดีให้กับเยาวไทยด้วยกันนะครับ” นายนิคฮิล กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “AIA Healthiest Schools – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี" ปีที่ 2 สามารถดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนได้ที่เว็บไซต์ ahs.aia.com/th/th/ โดยโรงเรียนสามารถส่งโครงการเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป