“MFC” เสนอขายกองทุน MREBOUND-AI ชูจุดเด่นปกป้องความเสี่ยงช่วงตลาดผันผวน เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนแบบ Rebound - Forbes Thailand

“MFC” เสนอขายกองทุน MREBOUND-AI ชูจุดเด่นปกป้องความเสี่ยงช่วงตลาดผันผวน เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนแบบ Rebound

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ “MFC” เปิดตัวกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Rebound Complex Structured Return ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ MREBOUND-AI เสนอขายระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 8 กันยายน 2566 เท่านั้น ชูจุดเด่นปกป้องความเสี่ยงในช่วงภาวะตลาดผันผวน และโอกาสรับผลตอบแทนจากตลาดขาขึ้น พร้อมเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจาก Warrant แบบ Rebound ในจังหวะที่ตลาดผันผวนรุนแรง


    ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้ออกแบบการลงทุนรูปแบบใหม่เพื่อรับมือกับความผันผวน พร้อมเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในสภาวะที่ตลาดมีความไม่แน่นอนสูง ด้วยการเสนอขายกองทุน MREBOUND-AI ที่ตอบโจทย์ทั้งการปกป้องความเสี่ยงของเงินลงทุน ตลอดจนช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน หากตลาดผันผวนรุนแรงจากการลงทุนในสัญญา Warrant แบบ Rebound”

    สำหรับกองทุน MREBOUND-AI เป็น Complex Fund คือ กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง และเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน โดยเป็นกองทุนรวมผสมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งนโยบายการลงทุนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

      ส่วนที่ 1 ลงทุนในกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี NASDAQ-100 แบบเชิงรับ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี โดยประกอบไปด้วยหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon และ Tesla เป็นต้น

      ส่วนที่ 2 ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วนย่อย ได้แก่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือเงินฝากทั้งไทยและหรือต่างประเทศ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 46.75 - 47.25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่อ้างอิงกับการเปลี่ยนแปลงราคาของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 ที่มีลักษณะการจ่ายผลตอบแทนแบบ Complex return บน Pay-off ลักษณะ Bearish shark fin และ Call option ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 2.75 - 3.25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์

    ดังนั้น จุดเด่นของกองทุน MREBOUND-AI จึงช่วยทั้งปกป้องความเสี่ยงในกรณีที่การลงทุนในกองทุน QQQ ติดลบไม่เกิน 40% (โดยจะได้รับผลตอบแทนจาก Warrant มาชดเชยผลขาดทุนของ QQQ) และสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรณีที่การลงทุนในกองทุน QQQ ให้ผลตอบแทนเป็นบวก นอกจากนี้ ยังมีโอกาสรับผลตอบแทนจาก Warrant แบบ Rebound ในกรณีที่ตลาดผันผวนรุนแรง (กองทุน QQQ ติดลบเกิน 40%) และดัชนีสามารถฟื้นตัวกลับมาจากจุดติดลบเกิน 40% ณ วันครบอายุโครงการ ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับ Rebate Rate 10% และผลตอบแทนจาก Call Option ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่กำหนด

    กองทุน MREBOUND-AI จะเสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูงและเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 2 ปีได้ อีกทั้งกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ 

    ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ โดยจะเสนอขายหน่วยลงทุน MREBOUND-AI ครั้งเดียวในช่วง IPO เท่านั้น ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 8 กันยายน 2566 เงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี โทร. 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร. 0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร. 043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324–25 หรือที่เว็บไซต์ www.mfcfund.com

    

    อ่านเพิ่มเติม : ซีเมนส์ จัดแสดงเทคโนโลยี ระบบไฟฟ้าและโซลูชัน IoT ด้านพลังงาน ที่งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2023 เดินหน้าสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

    ​ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine