แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เปิดตัว "ManpowerGroup Thailand Salary Guide 2023" - Forbes Thailand

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เปิดตัว "ManpowerGroup Thailand Salary Guide 2023"

FORBES THAILAND / ADMIN
04 Jan 2023 | 06:04 PM
READ 3225

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป จัดทำ “ManpowerGroup Thailand Salary Guide 2023” เพื่อเป็นคู่มือในการวางแผนกำลังคนและการบริหารต้นทุน โดยได้รวบรวมข้อมูลในมิติต่างๆ


    ลิลลี่ งามตระกูลพานิช ผู้จัดการประจำประเทศไทย แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กล่าวว่า แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ตระหนักถึงสภาวะปัจจุบันของตลาดแรงงานกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่อย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ และกำลังก้าวเข้าสู่ภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในวงกว้าง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้จัดทำ “ManpowerGroup Thailand Salary Guide 2023” เพื่อเป็นคู่มือในการวางแผนกำลังคนและการบริหารต้นทุน

    โดยได้รวบรวมข้อมูลในมิติต่างๆ อาทิ ทักษะการทำงาน ระดับตำแหน่ง และประเภทการจ้างงานหลายระดับในปัจจุบันและคำแนะนำที่รอบด้านแก่องค์กรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ ซึ่งจากผลการสำรวจล่าสุดของ ManpowerGroup Outlook พบว่าอัตราการลาออกของแรงงานทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ความต้องการกำลังคนหรืออัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 45 โดยเฉพาะในสายอาชีพด้านไอทีและเทคโนโลยี ซึ่งกลายเป็นเป็นปัจจัยสำคัญในทุกอุตสาหกรรม

    เนื่องจากองค์กรต่างๆ ต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านนี้เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า และยังเป็นปัจจัยสำคัญของการทำงานในรูปแบบ New Normal คือระบบการทำงานแบบผสมผสาน การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่โลกการทำงานในยุคดิจิทัลที่ผลักดันขอบเขตของแรงงานแบบเดิมและกระตุ้นให้ธุรกิจตอบสนองและปรับตัวได้ทันท่วงทีสู่รูปแบบการทำงานใหม่

    ซึ่งต้องอาศัยทั้งทักษะด้านไอทีและเทคโนโลยีควบคู่กับซอฟต์สกิล เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะด้านการตลาดดิจิทัล และทักษะการวิเคราะห์ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดำเนินงาน ที่ทั้งพนักงานและนายจ้างจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัว ประสานงาน สื่อสาร และสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบการทำงานใหม่นี้ของยุคโควิด ดิสรัปชั่น เพื่อความความสำเร็จอย่างยั่งยืน

    ดังนั้น สิ่งที่จะต้องทำคือ การเปิดรับความคิดเห็น และเสนอโอกาสในการเติบโตภายในองค์กร เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของอัตราการลาออกของพนักงาน โดยคาดว่าในปี 2566 นี้ตลาดแรงงานจะมีแนวโน้วการปรับตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น มีการจ้างงานระยะสั้นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการจ้างงานจากภายนอก เนื่องจากบริษัทต่างๆ พยายามแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การเติบโตของโอกาสในการจ้างงาน โดยเฉพาะสายงานไอที

    บ่งบอกเห็นถึงความต้องการบุคลากรที่มีทักษะที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถอยู่เหนือตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยแนวโน้มเหล่านี้ในปัจจุบัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะต้องสามารถประเมินและพัฒนาแผนการจ้างงานที่เป็นรูปธรรม และครอบคลุมการควบคุมต้นทุนด้วย เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน เพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีทักษะไว้  


อ่านเพิ่มเติม: AACSB เผยแนวทางสร้างหลักสูตร “คณะบริหารธุรกิจ” ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่


ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine