แนะ 8 ทักษะอาชีพรายได้สูงปี 2024 ที่ไม่ต้องกลัว AI แย่งงาน - Forbes Thailand

แนะ 8 ทักษะอาชีพรายได้สูงปี 2024 ที่ไม่ต้องกลัว AI แย่งงาน

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สร้างความตื่นตระหนกทั้งในแง่ความสามารถและการที่เทคโนโลยีอาจเข้ามาแทนที่บางสิ่ง แต่งานรายได้สูงนั้นจะยังคงเป็นของมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างแน่นอน เพราะตำแหน่งหน้าที่เหล่านี้จำเป็นต้องมีทักษะด้านสังคม ความฉลาดทางอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิงวิพากษ์ที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน


    AI เข้ามาแบ่งเบาภาระหน้าที่ต่างๆ มากมาย อีกทั้งยังช่วยจัดการงานอันหนักหนาให้ง่ายดายยิ่งขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น พนักงานขายใช้ AI ช่วยในการวิเคราะห์คำสั่งซื้อต่างๆ ได้เร็วขึ้น, บล็อกเกอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช้ AI ลดขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลูกค้าก็นำ AI มาช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ว่องไวกว่าเดิม

    แต่แม้ AI จะทำงานได้ครอบคลุม ก็ยังไม่สามารถแทนที่งานทุกอย่างได้ โดยเฉพาะงานที่จำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าอกเข้าใจ การคิดเชิงวิพากษ์ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

    หากคุณกำลังคิดจะพัฒนาตัวเองหรือมองหางานรายได้ดีโดยที่ไม่ต้องกลัว AI เข้ามาแย่ง นี่คือ 8 ทักษะสำคัญสำหรับตัวเลือกที่คุณควรลองพิจารณาเพื่อโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพในอนาคต


พัฒนาซอฟต์แวร์

    สายงานพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มักถูกเรียกว่าเป็นพื้นที่บ่มเพาะการพัฒนา AI คืออาชีพที่มนุษย์และเครื่องจักรต้องทำงานร่วมกัน ให้ AI ร่างโค้ด ส่วนมนุษย์ก็ใช้ทักษะการแก้ปัญหาและการคิดอย่างสร้างสรรค์ควบคู่ไปด้วย เพราะ AI สามารถเขียนโค้ดคำสั่งสั้นๆ และโค้ดดิบได้ก็จริง แต่การเขียนโค้ดในระดับสูงนั้นห่างไกลเกินความสามารถของ AI

    อีกอย่างหนึ่งที่พึงจำไว้ให้ดี มนุษย์คือผู้สร้าง AI ไม่ใช่ใครอื่น ดังนั้นเมื่อเราเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนา AI นี่จึงเป็นเวลาที่บรรดานักพัฒนาซอฟต์แวร์ฝีมือดีเป็นที่ต้องการมากที่สุดการออกแบบ

    AI อาจทำได้ทุกอย่าง แต่จะมีความคิดสร้างสรรค์เทียบเท่ามนุษย์ได้อย่างไร มนุษย์คือผู้รังสรรค์งานออกแบบอันงดงาม เต็มไปด้วยมุมมอง วิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้สึก ซึ่งเครื่องจักรกลไม่สามารถเรียนรู้ได้

    Generative AI ที่สร้างภาพได้นั้นก็สร้างภาพต่างๆ จากข้อมูลที่มีอยู่ แต่ยังขาดความสามารถในการสื่อสารผ่านงานศิลปะ ปลุกเร้าอารมณ์ และสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแก่ชิ้นงาน


ทรัพยากรมนุษย์

    การสำรวจความเป็นไปในที่ทำงาน ทำความเข้าใจความต้องการของแต่ละคน และฟูมฟักสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม เห็นชัดว่าเป็นทักษะเฉพาะของมนุษย์เท่านั้น

    ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ต่างเก่งกาจด้านการทำความเข้าใจผู้คน คลี่คลายความขัดแย้ง และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ในขณะที่ AI สามารถช่วยเหลืองานธุรการอื่นๆ ได้ก็จริง แต่ย่อมไม่อาจเข้ามาแทนที่ทักษะระหว่างบุคคลซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับงานด้านทรัพยากรมนุษย์ได้


สุขภาพจิตและการให้คำปรึกษา

    นักบำบัดให้ความช่วยเหลือในการดูแลอารมณ์ความรู้สึก ใช้กลยุทธ์รับมือแบบต่างๆ และมอบคำแนะนำแก่บุคคลที่กำลังเผชิญปัญหาด้านสุขภาพจิต สิ่งนี้มีเพียงมนุษย์ที่มีความรู้สึกด้วยกันเท่านั้นที่ทำได้ เพราะทักษะสำคัญที่ต้องมีคือการฟังด้วยความเข้าใจและความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่ง AI ยังไม่สามารถทำได้


ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

    บรรดาผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะนักกฎหมาย ทนาย หรือผู้ช่วยทนายก็ตาม ต่างต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินมนุษย์อันซับซ้อน การโต้เถียงที่ยุ่งยาก และการพิจารณาเรื่องของศีลธรรม แม้ AI จะช่วยทำวิจัยด้านกฎหมายได้ ก็ไม่สามารถลอกเลียนการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนในศาลได้โดยสมบูรณ์

    ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายต้องเข้าใจบริบท มาตรฐานทางวัฒนธรรม และการศิลปะในการโน้มน้าว ซึ่งชัดเจนว่าเป็นทักษะของมนุษย์การศึกษา

    บุคลากรด้านการศึกษาคอยจุดประกายแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และวางรากฐานแห่งอนาคตแก่คนรุ่นถัดไป เป็นเช่นนี้ตลอดมา ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาไม่ใช่เพียงสิ่งที่เขียนไว้ในตำรา แต่ต้องมีความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ ความเคารพ ทัศนคติ และอื่นๆ อีกมากมาย

    AI ช่วยสร้างบทเรียนเฉพาะสำหรับแต่ละคนได้ แต่ก็ขาดแคลนความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงมนุษย์เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคลากรด้านการศึกษาต้องปลูกฝังแก่นักเรียน เพราะครูไม่ใช่แค่สร้างอาชีพให้เด็กๆ แต่ยังสร้างตัวตนให้พวกเขาด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ต่อให้เป็นการเรียนสิ่งที่มีอยู่แล้วในตำรา นักเรียนแต่ละคนก็มีวิธีการทำความเข้าใจต่างกัน ซึ่งมีเพียงมนุษย์เท่านั้นจะช่วยชี้แนะและออกแบบแนวทางที่เหมาะสมได้


การตลาด

    ปัจจุบัน การเล่าเรื่องและการบริหารแบรนด์มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้นนักการตลาดจึงมีบทบาทเฉพาะที่ชัดเจนอีกหนึ่งงานที่ AI ไม่อาจเข้ามาแทนที่ เพราะถึงแม้ AI จะช่วยลดขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างเนื้อหาบางประเภทออกมาอัตโนมัติได้ เช่น สถิติและผลลัพธ์ ทว่าก็ไม่อาจเข้าใจอารมณ์ของมนุษย์และสร้างเรื่องเล่าอันทรงพลังเกี่ยวกับแบรนด์ขึ้นมาได้

    หากคุณเป็นนักการตลาด คุณย่อมตระหนักดีว่าการตัดสินใจต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของมนุษย์มากกว่าข้อมูล นอกจากนี้นักการตลาดยังใช้การคิดเชิงกลยุทธ์และแบรนด์ไอเดียเพื่อสร้างแคมเปญสำหรับผู้ชม ซึ่ง AI ทำไม่ได้อีกด้วย


งานด้านสุขภาพและการแพทย์

    แน่นอนว่า AI เป็นเครื่องมือสนับสนุนที่มีคุณค่าในแวดวงการแพทย์ ช่วยในการวินิจฉัยและแนะนำแนวทางรักษา มิหนำซ้ำยังเข้ามาช่วยให้ปฏิบัติการต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์จำนวนผู้ป่วย คาดคะเนแนวโน้มในอนาคต และอื่นๆ

    อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดเป็นสิ่งละเอียดอ่อน เช่นเดียวกับหัตการต่างๆ ซึ่งยังต้องมีการตัดสินใจโดยมนุษย์ตลอดจนการมอบขวัญกำลังใจให้คนไข้ ทำให้ AI ไม่สามารถแทนที่บุคลากรทางการแพทย์ผู้มาพร้อมความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์และความเชี่ยวชาญได้ ไม่ว่าจะแพทย์ พยาบาล นักบำบัด หรือผู้ช่วยก็ตามที


    แม้ AI จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่อาชีพรายได้สูงเหล่านี้ก็ยังคงปลอดภัยเพราะมีความจำเป็นต้องพึ่งพาทักษะของมนุษย์โดยเฉพาะ เทคโนโลยีทำได้เพียงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แต่ไม่สามารถทดแทนส่วนสำคัญที่เติมเต็มความเป็นมนุษย์ได้ หากคุณรู้สึกกลัวว่า AI จะมาแย่งงานแล้วละก็ ขอแนะนำให้ลองพัฒนาทักษะและความเป็นตัวตนของคุณ หรือไม่เช่นนั้นก็เปลี่ยนงานเสีย ซึ่งอย่างแรกย่อมดีกว่าอยู่แล้ว


แปลและเรียบเรียงจาก 8 Helpful High-Income Skills That Are Safe From AI In 2024


ภาพ: Unsplash และ Freepik


เรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ : เปิด 3 อาชีพฟรีแลนซ์รายได้ดี ที่คนอยากเป็น Digital Nomad ต้องพิจารณา

ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine