ณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ปั้น BlendData สร้าง Cloud Data Platform บุกเอเชีย - Forbes Thailand

ณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ปั้น BlendData สร้าง Cloud Data Platform บุกเอเชีย

ตลาด Global Big Data & Analytics ที่คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 7 ล้านล้านบาท ภายในปี 2025 กลุ่มจีเอเบิล บริษัทไอทีของคนไทยที่มีประสบการณ์กว่า 32 ปี จึงพัฒนา BlendData Cloud Data Platform แรกของไทย เพื่อตอบโจทย์แนวโน้มอุตสาหกรรม Big Data ทั้งไทยและเอเชียแปซิฟิกที่เติบโตสูงหลังสถานการณ์โควิด

บริษัท เบลนเดต้า จำกัด (BlendData) อยู่ในกลุ่มบริษัท จีเอเบิล ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลโซลูชันครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 32 ปี เบลนเดต้า เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยต่อยอดสร้างการเติบโตของรายได้ สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด และช่วยผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ภายใต้การบริหารงานของ ณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง ที่ไต่เต้าจากนักศึกษาฝึกงานสู่ซีอีโอในปัจจุบัน
ณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง
ณัฐนภัส กล่าวว่า แรงบันดาลใจของการสร้างแพลตฟอร์ม BlendData เกิดจากที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญ 3 อุปสรรคหลักในขับเคลื่อนองค์กรด้วย Big Data ให้ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ 1. การรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลจากหลายแหล่งอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ความซับซ้อนของการจัดการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล และ 3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ Big Data ไม่ว่าจะเป็น Software, Hardware และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ ซึ่งมีจำนวนน้อยมากในประเทศไทย ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูง การบริหาร Big Data จึงจำกัดเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ “Blendata จึงมีแนวคิดเริ่มต้นในการพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถแก้ปัญหาในการทำงานดังกล่าว พร้อมทั้งช่วยองค์กรในการมองหา “โอกาส” ที่ซ่อนอยู่ใน “ข้อมูล” เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากที่สุด จนนำมาสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับจัดการ Big Data แบบครบวงจรและง่ายต่อการใช้งาน แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้ในการเขียนโค้ดก็สามารถใช้ได้ ตอบโจทย์ Pain points 3 ประการข้างต้นได้ทั้งหมด” ณัฐนภัสกล่าว สำหรับจุดเด่นของ Blendata คือการเป็น Cloud Data Platform แห่งแรกของไทย ที่ให้บริการครบวงจร ช่วยลดเวลาและความซับซ้อน ในการรวบรวมข้อมูลในองค์กร บริหารจัดการ ประมวลผลข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้ เช่น การสร้างแดชบอร์ดแสดงผลภาพรวม ได้ง่ายแบบไม่ต้องเขียนโค้ด สามารถเชื่อมต่อข้อมูลมหาศาลในองค์กรและนำมาใช้งานได้จากหลากหลายแหล่ง ทั้งจาก Databases, Flat files, Log, และ Cloud Storages โดยสามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม้เป็นข้อมูลจำนวนมหาศาล ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลในหน่วยความจำแบบคู่ขนาน Blendata แพลตฟอร์มแบบเปิด สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบ Open formats พร้อมมีระบบ API ที่สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่นได้ ไม่เฉพาะกับ Blendata การทำงานอิสระในทุกสภาพแวดล้อม เช่น Bare metal, Virtual Machine, Hyper-converged หรือแม้กระทั่งทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้ว เช่น Hadoop ecosystem ที่สำคัญช่วยลดการลงทุนทางด้านบุคลากร ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และการบำรุงรักษาด้วยการรวบรวมทุกฟังก์ชันในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่มาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ปัจจุบัน Blendata มีลูกค้า 15 ราย อยู่ใน 11 อุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ธนาคารและสถาบันการเงิน อุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ รวมถึงลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจากการให้บริการแพลตฟอร์ม BlendData Enterprise ช่วยทำให้องค์กรบริหารจัดการ Big Data ได้เร็วขึ้น 3 เท่า ช่วยลดต้นทุนให้ลูกค้าได้ถึงร้อยละ 160
ชัยยุทธ ชุณหะชา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล
  เตรียมรุกตลาดเอเชียแปซิฟิก ด้าน ชัยยุทธ ชุณหะชา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล กล่าวว่า แนวโน้มอุตสาหกรรม Big Data & Analytics ในตลาดโลกมีการเติบโตสูงมาก โดยคาดว่าภายในปี 2025 จะมีมูลค่า 230,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 7 ล้านล้านบาท สำหรับในประเทศไทยและตลาดเอเชียแปซิฟิกจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเช่นเดียวกัน ดังนั้นหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย บริษัทจะรุกตลาดเอเชียแปซิฟิกด้วยเช่นกัน “เราต้องการสร้างความแข็งแกร่งด้านไอทีของคนไทย เพื่อประเทศไทย ขณะเดียวกันเราให้ความสนใจธุรกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีแนวโน้มการเติบโตไปพร้อมๆกัน สถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ด้วยความไม่แน่นอนต่างๆ ที่เกิดขึ้น องค์กรจำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อช่วยการตัดสินใจ ตลาด Big Data จึงเติบโตมาก ภายใน 5 ปีจากนี้ ตลาด Big Data จะเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญมากๆ” ชัยยุทธกล่าว กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ในฐานะเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลโซลูชันอย่างครบวงจร ที่มีประสบการณ์มากกว่า 32 ปี มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยทรานส์ฟอร์มธุรกิจต่างๆ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ดยเฉพาะโลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีกลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งเข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของผู้คนอย่างมาก ส่งผลให้องค์กรธุรกิจ และทุกภาคส่วนต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อเอาชนะความท้าทายที่เกิดขึ้น “Blendata เป็นบริษัทคนรุ่นใหม่ภายใต้การผลักดันของจีเอเบิล ที่ไม่ได้เกิดจากความคิดผู้บริหารแต่เกิดจากความคิดและความตั้งใจของพนักงานของจีเอเบิลที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data ที่ตอบโจทย์การใช้งาน  All-in-one แบบครบวงจร ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูล Big Data กลายเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อน ทำให้ธุรกิจและองค์กรสามารถก้าวเข้าสู่ยุคของการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven) ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมตอบรับโอกาสใหม่ ๆ และก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิม ๆ ในยุคที่ธุรกิจต้องขับเคลื่อนโดยข้อมูล”  ชัยยุทธกล่าวทิ้งท้าย อ่านเพิ่มเติม: NocNoc.com ก้าวสู่ปีที่ 3 โชว์ยอดขายไตรมาสแรก 64 ทะลุเป้า 130 %
ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของเรา ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine