พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนา AIoT โซลูชันอัจฉริยะ ลดค่าใช้จ่ายในอาคาร - Forbes Thailand

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนา AIoT โซลูชันอัจฉริยะ ลดค่าใช้จ่ายในอาคาร

PR / PR NEWS
22 Dec 2022 | 12:53 PM
READ 1596

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีหรือครอบครองอาคารนั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการอาคาร และค่าใช้จ่ายสำคัญในอาคารจะมาจากค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งแน่นอนว่าการสิ้นเปลืองพลังงานเหล่านั้นมาจากระบบปรับอากาศร้อยละ 50-60% ของพลังงานทั้งหมดของอาคาร ดังนั้น


    หากเราต้องการจะลดการสิ้นเปลืองก็ต้องจัดการให้ตรงจุด ในการให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องระบบปรับอากาศให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด พลัส พร็อพเพอร์ตี้ได้คิดค้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดูแลป้องกันปัญหาในการสูญเสียพลังงานของอาคาร ถือเป็นการทำงานในลักษณะ Pro-active

    โดยนำระบบ IoT เข้ามาช่วยในการ Monitoring & Control รวมถึงการนำเทคนิคเฉพาะที่พัฒนาขึ้นเป็น AIoT Platform ของพลัสฯ ร่วมกับ Partner : TIE ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะซึ่งเป็นการผสานการทำงานทั้งทางระบบวิศวกรรมอาคาร ระบบดิจิทัล (IoT) และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
ระบบ IoT ของ PLUS คืออะไร และ AIoT แพลตฟอร์มมีความอัจฉริยะมาเสริมประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง

    IoT ของพลัส เป็นการต่อยอดด้วยการนำ IoT (Internet of Things) มารวมกับ AI algorithm และพัฒนาระบบ AIoT แพลตฟอร์มขึ้นมาตรวจวินิจฉัยและหาสาเหตุของปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงานจากระบบปรับอากาศที่เป็นระบบฯ ที่ใช้พลังงานมากที่สุดทำให้รู้ถึงปัญหาที่แท้จริงของการสูญเสียพลังงาน

    ด้วยการวินิจฉัยอัตโนมัติ หรือ automated fault detection and diagnosis (AFDD) ที่มีความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลจากอุปกรณ์ / ระบบต่างๆ ในอาคาร เชื่อมต่อและใช้ AI มาตรวจวินิจฉัยและหาสาเหตุของปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมีการแสดงผลผ่านทาง Mobile application สามารถระบุต้นตอของปัญหาได้อย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพ และในท้ายที่สุดจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ลดความเสียหายให้น้อยลง ซึ่งจะเกิดการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน นำไปสู่การประหยัดพลังงานอย่างน้อย 15-30%


    ชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและระบบวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า “จากประสบการณ์ในการบริหารจัดการอาคารมากว่า 25 ปี เราเข้าใจถึงความซับซ้อนของระบบอาคาร และความต้องการของเจ้าของอาคารที่ต้องการลดการสูญเสียพลังงาน

    เราตั้งสันนิษฐานว่าอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งที่อยู่ในการบริหารจัดการของพลัสฯ และยังเป็นอาคาร Green Building ที่ได้รับรางวัลในระดับ LEED NC (Gold) และ LEED EBOM (Platinum) จะสามารถลดการใช้พลังงานลงได้อีกหรือไม่

    อาคารสำนักงานชั้นนำแห่งนี้อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ เป็นอาคารที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบ การบำรุงรักษา และการดูแลอาคารให้อาคารมีความโดดเด่นและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทั้งยังเน้นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด Green Building ที่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) และอาคารแห่งนั้นยังได้รับการรับรองมาตรฐาน Fitwel รางวัลด้านการบริหารจัดการอาคารระดับโลกเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ใช้งานระดับสูงสุด 3 ดาว

    ความท้าทายที่สำคัญของพลัสฯ ในฐานะผู้บริหารอาคารที่พัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ตลอดเวลานั้นจะต้องคิดหาแนวทางเพื่อการลดใช้พลังงานของอาคารที่มีรางวัลระดับสากล ด้วย AIoT Platform โดยนำเข้าไปติดตั้งเพื่อตรวจวัดการทำงานของระบบปรับอากาศ ซึ่งข้อดีของ AIoT คือ ติดตั้งง่าย ไม่ต้องมีการรื้อถอนหรือปรับเปลี่ยนระบบเดิม เพื่อการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบเดิมและติดตั้งอุปกรณ์ Network IoT Sensor เพิ่มเติมเพื่อตรวจวัดการทำงาน ระบบการปรับอากาศเป็นการควบคุมสภาวะของอากาศให้เป็นไปตามความต้องการ และความเหมาะสมของการใช้งานอาคาร

    มาจากผลการนำ AIoT Platform เข้าใช้ระบบสามารถวินิจฉัยพบปัญหาที่ส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองได้อย่างตรงจุด หลังจากทำการติดตั้งระบบของพลัสฯ ไปแล้วพบว่าสามารถประหยัดพลังงานจากการใช้อาคารได้ผลประหยัดเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 และยังส่งผลทำให้คุณภาพอากาศภายในอาคารมีคุณภาพและมีความเหมาะสมมากขึ้น รวมถึงเชื่อว่าจะช่วยลดการเสื่อมประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศภายในอาคารอีกด้วย

    สำหรับการดำเนินธุรกิจบริหารอาคารเพื่อการพาณิชย์ของพลัสฯ ยังคงมีการพัฒนาและค้นหาเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาใช้ร่วมกับการบริหารจัดการอาคารและสอดรับกับความต้องการของผู้ใช้อาคาร ปัจจุบันพลัสฯ บริหารอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ของผู้ประกอบการทั้งในกลุ่มของธุรกิจธนาคารและการลงทุน ธุรกิจโรงพยาบาล สถานศึกษา คอมมูนิตี้มอลล์ และพร้อมรับงานดูแลอาคารที่ครอบคลุมในทุกประเภท และยังพร้อมเดินหน้ารับโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง