จรีพร จารุกรสกุล พลิกโฉมวงการโลจิสติกส์ไทย เตรียมนำทัพ WHA ข้ามภูเขาลูกใหม่ - Forbes Thailand

จรีพร จารุกรสกุล พลิกโฉมวงการโลจิสติกส์ไทย เตรียมนำทัพ WHA ข้ามภูเขาลูกใหม่

จากธุรกิจเทรดดิ้งในปี 2536 จรีพร จารุกรสกุล และ น.พ. สมยศ อนันตประยูร ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขึ้นในปี 2550 เพื่อทำธุรกิจโลจิสติกส์ที่ไม่เหมือนใคร ผ่านมา 17 ปี มีสินทรัพย์เฉียดแสนล้าน รายได้หลักหมื่นล้านขยายเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ และกำลังจะมีกลุ่มธุรกิจที่ 5 ในปี 2564

จรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group ปัจจุบันกลุ่ม WHA ดำเนินกิจการด้านโลจิสติกส์และอื่นๆ ใน 4 กลุ่มดังนี้
โครงการ ดับบลิวเอชเอ เมกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ชลหารพิจิตร กม. ที่ 5 เป็นโครงการที่มีส่วนผสมของการ built-to-suit และแบบสำเร็จรูป
กลุ่มที่ 1 ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (logistics hub) โดยพัฒนาโครงการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานคุณภาพสูง ซึ่งสร้างตามความต้องการของลูกค้า (built-to-suit) และสำเร็จรูป (ready-built) มีพื้นที่ให้เช่าและอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ รวม 2,360,566 ตารางเมตร กลุ่มที่ 2 ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (industrial development hub) ดำเนินการผ่านกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ (WHAID) โดยพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม จัดหาสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก
โรงไฟฟ้าชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ เป็นโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
กลุ่มที่ 3 ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน (utilities & power hub) ดำเนินการผ่านกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) ให้บริการด้านสาธารณูปโภค (utilities) โดยผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสียให้บริการด้านพลังงานผ่านการเข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ (conventional fuel) และพลังงานทดแทน (renewable fuel)
ดับบลิวเอชเอ ดาต้าเซ็นเตอร์
และกลุ่มที่ 4 ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล (digital platform hub) ดำเนินการโดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด ให้บริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูล (data center) การเชื่อมต่อสื่อสารโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) และการบริหารจัดการ (managed services) สำหรับการลงทุนต่างประเทศ WHAID ได้ลงทุนในจังหวัด Nghệ An ประเทศเวียดนาม ตั้งบริษัทย่อยชื่อ ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลโซน เหงะอาน จอยท์ สต็อค เพื่อพัฒนาเขตอุตสาหกรรม “ดับบลิวเอชเออินดัสเตรียล โซน-เหงะอาน” ขณะนี้อยู่ในเฟส 1 มีพื้นที่พัฒนาแล้ว 3,100 ไร่ (จากพื้นที่ทั้งหมด 20,000 ไร่) และมีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ที่เมือง Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย ส่วน WHAUP ได้ซื้อหุ้น 34% ในบริษัท ดวง ริเวอร์ เซอร์เฟส วอเตอร์แพลนท์ (Duong River Surface Water Plant) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการน้ำประปาชั้นนำของเมือง Hanoi และถือหุ้นในบริษัท เก๋อ หล่อ วอเตอร์ ซัพพลาย (Cua Lo Water Supply) 47% เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเมือง Nghệ An ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 WHA Group มีสินทรัพย์รวม 82,539.56 ล้านบาท รายได้รวม 3,250.50 ล้านบาท กำไรสุทธิ 641.32 ล้านบาท ขณะที่ปี 2562 มีรายได้รวม 13,385.81 ล้านบาท กำไรสุทธิ 3,229.25 ล้านบาท  
  • โควิด-19 ไม่กระทบ
การระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอาจส่งผลสะเทือนไปทั่วทุกภาคส่วนธุรกิจ แต่สำหรับกลุ่ม  WHA จรีพรบอกว่า กระทบไม่มาก เนื่องจากบริษัทมีธุรกิจที่หลากหลาย รายได้อาจต่ำกว่าเป้าที่วางไว้ แต่คาดว่าใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แต่คาดว่าครึ่งปีหลังจะดีขึ้นธุรกิจพลังงานยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับธุรกิจด้านดิจิทัล ซึ่งนำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาประยุกต์เข้ากับกลุ่มธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้เตรียมการมาตั้งแต่ 2-3 ปีแล้ว และเห็นผลชัดเจนในช่วงที่เกิดโควิด-19 เพราะสามารถทำางานได้อย่างปกติ “เราเห็นว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยน จึงวาง strategy การปรับตัวไว้ค่อนข้างมาก พอเกิดโควิดจึงเห็นภาพว่าสิ่งที่เราเตรียมมาตลอดถูกต้อง เพราะแทบไม่กระทบต่อธุรกิจเลย ธุรกิจทั้ง 4 กลุ่มเป็น infrastructure เราพูดเสมอว่าการจะพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องระยะยาว ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วย เราให้เทคโนโลยีเข้ามาจับ infrastructure เพื่อให้ใช้ประโยชน์สูงสุดและเติบโตอย่างต่อเนื่อง” ต้นปี 2563 กลุ่ม WHA ตั้งเป้าการเติบโตของธุรกิจเพิ่มขึ้น 15% จากปี 2562 แต่การปิดประเทศจากการระบาดของไวรัสทำให้ต้องปรับเป้าหมายใหม่โดยคาดว่าผลประกอบการปี 2563 จะใกล้เคียงปี 2562 คือ 13,385.81 ล้านบาท และตั้งงบฯ ลงทุนไว้ 54,000 ล้านบาทสำหรับระยะ 5 ปีต่อไป โดยปีนี้ตั้งงบฯ ลงทุนไว้ 9 พันล้านบาท แต่ขึ้นกับสถานการณ์หากยังไม่เหมาะสมก็เลื่อนเป็นปีหน้า และย้ำว่าการลงทุนทุกครั้งต้องมีรายรับแน่นอน เช่น สร้างศูนย์กระจายสินค้า built-to-suit บริษัทต้องได้คอนแทกต์ก่อน ถัดจากนั้น 2-3 ปีขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ฯ WHA Group “เราวาง strategy 20 ปี เริ่มทำตั้งแต่ปี 2556 และมีแผนย่อย 5 ปี แต่ละปีจะคอยดูและปรับแผน คนมักถามว่า ทำไมวางแผนไว้ถึง 20 ปี เราวางแผนระยะยาวเพื่อมองให้เห็นภาพชัด การเป็นบริษัทใหญ่มักมีคนมาดีลหรือเสนอขาย หากไม่วางแผนไว้แล้วซื้อทุกอย่าง พอถึงเวลาเศรษฐกิจมีปัญหาก็จะพังหมด เพราะเงินพันกัน ธุรกิจที่เราจะทำต้องอยู่ในวงโคจรเดียวกันถึงควบคุมได้ สังเกตได้ว่า ธุรกิจเติบโตแต่ยังอยู่ใน loop ที่เรา control ได้” นับจากการทำแผนกลยุทธ์ในปี 2556 ถึงปัจจุบันผ่านมา 7 ปีแล้ว ธุรกิจทั้ง 4 กลุ่มล้วนเติบโตตามแผนหลักที่วางไว้ ล่าสุด WHA กำลังเตรียมขยายธุรกิจกลุ่มที่ 5 ซึ่งไม่อยู่ในไลน์ของ 4 กลุ่มเดิม แต่มั่นใจว่าเป็นธุรกิจที่สอดรับกับเทรนด์ของโลก โดยใช้ฐานลูกค้าเดิมซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ และคาดว่าจะเปิดตัวได้ในปี 2564  
  • Digital Transformation องค์กร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม WHA บอกว่า ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี โดยเน้นใน 2 เรื่องคือ digital transformation และ digital innovation โดยหัวข้อหลังดำเนินการมา 2 ปีแล้ว เริ่มจากผู้บริหารระดับบน ส่วนพนักงานซึ่งเป็นทีมหลังบ้านที่ซัพพอร์ตเพิ่งเริ่มดำเนินการต้นปีที่ผ่านมา เนื่องจากก่อนหน้านี้พนักงานยังไม่พร้อม “เราเทรน ปรับคน ทำ innovation ใส่ใน KPI ให้คนส่วนมากค่อยๆ เปลี่ยน mindset พนักงานจะเริ่มรับรู้ว่าต้องเปลี่ยน ต้อง transform สู่ดิจิทัล หลังจากนั้นจ้าง consult มาทำ digital transformation ภายใน 2 ปีนี้ต้องจบ road map เฟสแรกต้องเห็นภาพแล้ว เปลี่ยน mindset เปลี่ยน behavior คน ไม่งั้นข้างหน้าไปได้ ข้างหลังไปไม่ได้ บริษัทก็ไปต่อไม่ได้ ที่ผ่านมาข้อมูลมีปัญหาเยอะมาก ข้อมูลไม่ตรงกัน ข้อมูลไม่ครบ” แม่ทัพ WHA Group ยังมีโครงการจะสร้างสตาร์ทอัพจากทีมงานของบริษัทเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ “ตอนมาร์เก็ตแคป 3 หมื่นล้าน WHA ทำโลจิสติกส์อย่างเดียว มีพนักงาน 30 คน (หัวเราะ) ใครจะเชื่อ มาร์เก็ตแคปแสนกว่าล้านก็มีพนักงานไม่ถึง 500 คน เราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เราไม่เชื่อเรื่อง specialist เราจะทำให้คนเป็น generalist ทำได้หลายอย่าง คนที่ทำเรื่องเดียว พอขึ้นข้างบนจะมองไม่ขาดเพราะรู้เรื่องเดียว เรามองการสร้างสตาร์ทอัพในองค์กร ทำไมต้อง invest ข้างนอก ก็สร้างข้างในให้คนรุ่นใหม่อยู่ด้วยกันได้ เราต้องปรับตัวให้ทันสมัยตลอดเวลา in trend ทุกเรื่อง...” WHA Group  
  • วิสัยทัศน์สู่เป้าหมาย
ในฐานะกรุ๊ปซีอีโอจรีพรบอกว่า เธอพูดเสมอว่าการเป็นเบอร์ 1 ขององค์กรต้องมองไปข้างหน้าให้ได้ ต้องบริหารองค์กรโดยคิดว่าจะเจอวิกฤตตลอดเวลา ซึ่งตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยราบรื่น อุปสรรคที่เจอแต่ละเรื่องไม่ว่าจะเป็นวิกฤตซับไพร์ม วิกฤตต้มยำกุ้งหรือเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 แต่กลุ่ม WHA ยังเติบโตต่อเนื่อง “ไม่เคยมองภูเขาของคนอื่นที่สูงหรือต่ำกว่า ไม่เคยเปรียบเทียบกับใครเลย ถ้ามีความสุขมีพลังก็ทำต่อตามขีดความสามารถเราเป็นคนเรียนรู้ตลอดเวลา ต้องการทดสอบขีดจำกัดของตัวเองว่าอยู่ตรงไหน เวลาเจอเรื่องยากๆ จะเทสต์เรา พอผ่านไปก็อัพขึ้นไปอีก มีความสุขทุกครั้งที่สร้างภูเขาขึ้นมา ไม่เคยเครียด ไม่เคยมองเงิน ตรงนี้แฮปปี้แล้วนะ ไปต่ออีกนิดหนึ่งจะมีอะไรให้ทำอีก เมื่อหลายปีก่อนคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากมาก แต่ตอนนี้กำลังสนุกกับเทคโนโลยีมาก ยิ่งเรียนก็ยิ่งรู้ อยากเรียนรู้ไปเรื่อยๆ” เมื่อถามว่า อีก 5 ปีข้างหน้าภูเขาลูกที่นายหญิงแห่ง WHA พิชิตจะสูงกว่านี้ไหมคำตอบคือ “ใช่ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีความสุขมากกว่าการยืนบนภูเขาลูกนี้มันเป็นความพอใจ อยู่ที่ว่าเรายังมีความสามารถ spend ให้คนอื่นได้ไหม เพราะทุกครั้งที่ขึ้นไป เราสอนลูกน้อง เราให้คนอื่นและตอบแทนสังคมด้วย”  
คลิกอ่านฉบับเต็ม “จรีพร จารุกรสกุล นำทัพ WHA ข้ามภูเขาลูกใหม่” ได้ที่นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนตุลาคม 2563 ในรูปแบบ e-magazine