"วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ" เชิดชูเอกลักษณ์ไทยบนเวทีโลก นำทัพขับเคลื่อนสังคมแห่งการให้ - Forbes Thailand

"วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ" เชิดชูเอกลักษณ์ไทยบนเวทีโลก นำทัพขับเคลื่อนสังคมแห่งการให้

FORBES THAILAND / ADMIN
01 Oct 2022 | 08:00 PM
READ 10260

บทบาทการเป็นผู้นำของ "วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ" ในด้านสังคมมีความโดดเด่นเช่นเดียวกับด้านธุรกิจที่สามารถสร้างชื่อให้ประเทศไทย ทั้งในฐานะประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และประธานสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 25-26 (ปี 2558-2564) รวมถึงนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้นำจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

เช่น การร่วมมือกับภาคีเครือข่ายผู้นำสตรีไทยประกาศเจตนารมณ์แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยสร้างพลังความร่วมมือผู้นำสตรีทั่วโลกร่วมเป็นภาคียุติปัญหาการค้ามนุษย์ การค้าเด็กและสตรี และความรุนแรงต่อเด็กและสตรีทั่วโลกอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น วันดียังเล็งเห็นความสำคัญของการร่วมสืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย รณรงค์ ส่งเสริม เผยแพร่การใส่ผ้าไทย ด้วยการแต่งกายในชุดผ้าไทยทุกครั้งที่ปรากฏตัวออกงานทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงกำหนดให้พนักงานของบริษัทแต่งการด้วยผ้าไทยทุกวันจันทร์และวันอังคารในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการดำเนินตามมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง “เราพยายามผลักดันการใช้ผ้าไทยจากชุมชน โดยทั้งประเทศเรามีคนทอผ้าอยู่ร่วมล้านคนจะทำให้เกิดรายได้ในส่วนนี้ ซึ่งในเดือนสิงหาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีความโดดเด่นเรื่องผ้าและเรื่องการสร้างอาชีพมาก" วันดีกล่าวถึงความมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย โดยมีการรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย เพื่อช่วยกันสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ให้แก่ชุมชนรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่นสภาสตรีแห่งชาติฯ
วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
“การทำงานจิตอาสาเหมือนว่ายน้ำที่ต้องใช้ความเพียรพยายามมากในการทำ แต่เมื่อเห็นคนที่ไม่มีโอกาส เราก็อยากทำจนทำไม่ได้ แม้วันนี้จะอายุ 64 ปีแล้ว แต่ถ้าร่างกายแข็งแรงและยังทำได้เราก็อยากให้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง climate change เพื่อคนรุ่นต่อไป เรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ช่วยให้คนมีงานทำและมีรายได้” ท้ายสุดของพลังขับเคลื่อนสำคัญของวันดีเกิดจากแรงสนับสนุนของครอบครัว ทั้ง สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นคู่ชีวิตสร้างพลังบวกให้ก้าวต่ออย่างมั่นใจในธุรกิจสีเขียว และบุตรสาวทั้ง 2 คนที่ได้รับการปลูกฝังด้านการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโลกพร้อมสานต่อเจตนารมณ์ของครอบครัวและเข้ามาช่วยดูแลต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ วรชา กุญชรยาคง (หนึ่ง) ดูแลด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจส่วนตัวของวันดี ส่วน พัชริยา จุลเจริญ (แพท) ดูแลฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน   ภาพ: กิตติเดช เจริญพร อ่านเพิ่มเติม:
คลิกอ่านฉบับเต็มและบทความทางด้านธุรกิจได้ที่นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนสิงหาคม 2565 ในรูปแบบ e-magazine