"พูลผลกรุ๊ป" จากรุ่นสู่รุ่นสืบสานธุรกิจคนตระกูล "หวั่งหลี" (Video) - Forbes Thailand

"พูลผลกรุ๊ป" จากรุ่นสู่รุ่นสืบสานธุรกิจคนตระกูล "หวั่งหลี" (Video)

FORBES THAILAND / ADMIN
07 Dec 2022 | 12:05 PM
READ 1557

นับตั้งแต่บรรพชนตระกูลหวั่งหลีเดินทางปักหลักธุรกิจยังประเทศไทยได้ขยายกิจการการค้าขายด้านการเกษตรสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยมี "สุจินต์ หวั่งหลี" ผู้นำพูลผลรุ่นที่ 4 กำลังเดินหน้าสืบสานธุรกิจยุคใหม่ ร่วมกับ ทายาทรุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ที่เริ่มเข้ามาในปัจจุบัน ยังคงเดินหน้าสืบสานธุรกิจด้านการเกษตรและยังขยายไปสู่น่านน้ำธุรกิจอื่นๆ
รับชมบทสัมภาษณ์ของบุคคลที่น่าสนใจ กดติดตามแชลเนลวิดีโอของเราบนยูทูบได้ที่ Forbes Thailand Magazine