ภาววิทย์ กลิ่นประทุม การลงทุนคือชีวิต (VIDEO) - Forbes Thailand

ภาววิทย์ กลิ่นประทุม การลงทุนคือชีวิต (VIDEO)

FORBES THAILAND / ADMIN
02 Mar 2023 | 04:27 PM
READ 403

ภาววิทย์ กลิ่นประทุม กับแนวคิด "การลงทุน คือ วิถีชีวิต" เขาก้าวเข้าสู่วงการตลาดหุ้นแบบไม่ได้มาเล่นๆ ทั้งเรียนรู้ ลองผิด ลองถูก ศึกษาจนเข้าใจ ปัจจุบันถือพอร์ตแบบกินเงินปันผลสบายๆ ให้เงินทำงาน สร้างอิสรภาพทางการเงินและชีวิต