สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ เสริมฐานทุน “MGC-ASIA” (VIDEO) - Forbes Thailand

สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ เสริมฐานทุน “MGC-ASIA” (VIDEO)

FORBES THAILAND / ADMIN
10 May 2023 | 02:00 PM
READ 1112

สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ เสริมฐานทุน “MGC-ASIA” – กว่า 22 ปีในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์หรู เรือยอช์ต และบริการครบวงจรเกี่ยวกับการเดินทางได้สร้างชื่อและการยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปัจจุบันอีโคซิสเต็มทั้ง 4 ด้านของ MGC-ASIA ทำงานอย่างเต็มสูบและพร้อมในการนำกิจการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ