ผู้บริหารระดับสูงต้องรู้ทุกกระบวนการ? เปิดตำราผู้นำธุรกิจสินค้าเรื่องบ้านของ HomePro - วีรพันธ์ อังสุมาลี - Forbes Thailand

ผู้บริหารระดับสูงต้องรู้ทุกกระบวนการ? เปิดตำราผู้นำธุรกิจสินค้าเรื่องบ้านของ HomePro - วีรพันธ์ อังสุมาลี

FORBES THAILAND / ADMIN
10 May 2024 | 11:22 AM
READ 997

ผู้บริหารระดับสูงต้องรู้ทุกกระบวนการ? เปิดตำราผู้นำธุรกิจสินค้าเรื่องบ้านของ HomePro


    ในสาขาและพื้นที่ขาย เต็มไปด้วย ‘Customer Insight’ โดยเฉพาะกับธุรกิจค้าปลีกที่ใกล้ชิดกับลูกค้า แต่จะทำอย่างไร ให้ข้อมูลเหล่านั้นขึ้นมาถึงผู้นำเพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางธุรกิจได้?

    Forbes Thailand พูดคุยกับ วีรพันธ์ อังสุมาลี หัวเรือใหญ่ของ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)


อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่ นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนพฤษภาคม 2567 : https://www.ookbee.com/shop/magazine/FORBES/5a9d7700-b8a3-44da-8f71-dc089d9916d2/may-2024