COVER

MAY 2017 - "VISIONARY LEADER" ยุทธชัย จรณะจิตต์ นำทัพอิตัลไทยหมื่นล้านประกาศนามเอเชีย พบการทำงานเชิงรุกฉบับคลื่นลูกใหม่ของ ยุทธชัย จรณะจิตต์ CEO กลุ่มอิตัลไทย วัย 39 ปี ทายาทรุ่นสามที่เริ่มต้นสานต่อธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่อายุ 24 ปี และก้าวสู่ตำแหน่งซีอีโอเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาด้วยแนวทางการดำเนินงานเชิงรุก อาณาจักรอิตัลไทยสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในกลุ่มเครื่องจักรกลหนักและรับเหมาก

Update : 04 พฤษภาคม 2560

View : 876


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 10,667

NEWS

อาลีบาบา กรุ๊ป โตต่อเนื่อง พร้อมลงทุนธุรกิจคลาวด์ ธุรกิจสื่อ

Update : 22 พฤษภาคม 2560

View : 71

COMMENTARIES

สู้ศึกสมรภูมิเครื่องดื่มบำรุงกำลัง

Update : 22 พฤษภาคม 2560

View : 822

PEOPLE

ยืนยง โอภากุล ลำนำหมื่นล้านแห่ง “คาราบาวแดง”

Update : 19 พฤษภาคม 2560

View : 719

ASIAN BIZ

ชัชชวี วัฒนสุข ชงเครื่องดื่มสู่ตลาดอาเซียน

Update : 20 พฤษภาคม 2560

View : 682

FORBES LIFE

Top 3 Glorious Cities in Germany - 3 เมืองแห่งความรุ่งโรจน์ใ

Update : 19 พฤษภาคม 2560

View : 292

ENTREPRENEURS

กิตติศักดิ์ หยกอุบล เพาะ TAMCO ยุคใหม่ให้แตกรวง

Update : 19 พฤษภาคม 2560

View : 559

PR NEWS

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปล่อยคลิปแอนิเมชัน 2 ส

Update : 18 พฤษภาคม 2560

View : 156

WORLD

ฟ้าหลังฝนอันสดใส: มหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจคาสิโนแห่งฮ่องกง

Update : 15 พฤษภาคม 2560

View : 518

LEADERBOARD

เปิดทรัพย์สิน 15 รัฐมนตรียุค Donald Trump

Update : 05 พฤษภาคม 2560

View : 1,272

INVESTMENT OUTLOOK

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและความเสี่ยงต่อกลุ่มยูโรโซน

Update : 26 เมษายน 2560

View : 1,839

TECHNOLOGY

มอลล์ออนไลน์ยักษ์ใหญ่แดนมังกร

Update : 12 เมษายน 2560

View : 5,333

SPECIAL ISSUE

บมจ.ศุภาลัย พาอสังหาริมทรัพย์ไทย ลุยฟิลิปปินส์และออสเตรเลีย

Update : 19 มกราคม 2560

View : 1,394

VDOs

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,570

FORBES EVENT & CONFERENCE

Forbes Thailand Forum 2016: Self-Made Success

Update : 11 กรกฎาคม 2559

View : 10,258

--> --> --> -->
Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)