เงิน 100 ล้านบาท ผมแบ่งเงินลงทุนอย่างไรในเศรษฐกิจแบบนี้ - Forbes Thailand

เงิน 100 ล้านบาท ผมแบ่งเงินลงทุนอย่างไรในเศรษฐกิจแบบนี้

By ภาววิทย์ กลิ่นประทุม

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า เวลานี้ เศรษฐกิจโลกผันผวน แถมมีภัยธรรมชาติ และ การปั่นปวนทางการเมืองเกิดขึ้นทั่วโลก

จริงๆ ความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจมันก่อตัวมาตั้งแต่ปี 2008 ที่เกิดวิกฤต Sub-prime ที่ปะทุ จากประเทศพี่ใหญ่แห่งระบบทุนนิยมก็คือ อเมริกา ลามไปยุโรป จากนั้น ก็ลามเป็นขี้กากไปทั่วโลก ..ในช่วงเวลานั้นเราได้ผู้นำโลกคนใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งมาหมาดๆ ก็คือ นาย Obama นั่นเอง จะว่าไปแล้วช่วงปี 2008 มันเป็นเวลาที่ระบบการเงินของทั้งโลกเกือบล่มสลาย ซึ่งถ้าวันนั้นอเมริกาเดินหมากผิด ทั้งโลกก็จะเข้าสู่ Great Depression เหมือนกับปี 1920 ที่เคยเกิดขึ้นทั่วโลก ผมเท้าความเพื่อจะปูพื้นให้ทุก คนเห็นภาพว่า ถ้าโลกเข้าสู่ Great Depression มันก็คือ “ภาวะเงินฝืดทั้งโลก” พวกสถาบันการเงิน ก็จะไม่ยอมปล่อยสินเชื่อ ธุรกิจก็จะติดชะงักเพราะไม่มีเงิน พอไม่มีเงินก็จะลามไปถึงคนงาน ที่จะถูกปลดเพราะธุรกิจต้องลดต้นทุน ..พอคนตกงาน ความเชื่อมั่นก็จะลด คนก็จะไม่จับจ่าย ไม่ลงทุน ทุกคนกอดเงินสด ก็จะพาให้เศรษฐกิจหยุดชะงักและเงินฝืดหนักเข้าไปอีก จากนั้นธุรกิจก็จะทยอยกันเจ๊งไปตามๆกัน เริ่มจาก SME เล็กๆ ที่ทุนน้อยๆ ก็จะเจ๊ง ..ตามมาด้วยธุรกิจที่มีเงินกู้มากๆ ก็จะเจ๊งเพราะธนาคารดึงเงินกู้คืน ..พอจะเห็นภาพ “นรกแตกทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับ” ที่เริ่มจากธนาคารเจ๊ง ตามมาด้วยธุรกิจขาดสภาพคล่อง แล้วปิดตัวตาม ..ที่เล่ามาไม่ได้มีอะไรใหม่ เพราะ ทั้งโลกเกิดมาแล้วในปี 1920 ส่วนในเอเชียก็ปี 1997 ที่วันนั้นประเทศไทยพังทั้งประเทศ ในเวลาที่โลกเกิดวิกฤตทางการเงินจะ เกิดสิ่งที่เรียกว่า Deleverage คือ เป็นภาวะที่เกิดเงินฝืด และ เงินเฟ้อแฝงในเวลาเดียวกัน